nästa
föregående
poster

Article

Förbättra miljöprestandan inom organisationer

Ändra språk
Article Publicerad 2021-08-03 Senast ändrad 2021-10-04
4 min read
Photo: © Dan Stark on Unsplash
Förutom att tillhandahålla tillförlitlig information om miljön och klimatet strävar Europeiska miljöbyrån (EEA) efter att förbättra miljöprestandan inom den egna organisationen. Vi har intervjuat Melanie Sporer, som samordnar detta arbete vid EEA med hjälp av EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas).

Vad är EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas)?

EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning, eller Emas, är ett miljöledningsverktyg som företag och organisationer frivilligt kan använda. Emas används för att utvärdera, rapportera om och förbättra organisationens miljöprestanda, till exempel genom att minska energi- och pappersförbrukningen, avfallet, utsläppen av växthusgaser och så vidare. Emas inrättades av Europeiska kommissionen 1993.

Om deras miljöledningssystem följer riktlinjerna i Emasförordningen kan organisationerna bli Emasregistrerade. Det finns i dag över 4 600 Emasregistrerade organisationer.

Hur använder miljöbyrån Emas?

EEA har i uppdrag att bidra till betydande och mätbara förbättringar av Europas miljö och att stödja hållbar utveckling. Mot bakgrund av detta inser vi att vi har ett tydligt ansvar för att förvalta vår egen miljöprestanda.

Liksom alla organisationer förbrukar vi naturresurser och påverkar miljön genom vår dagliga verksamhet. Vi har inrättat ett miljöledningssystem för att minimera dessa effekter och kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda på ett strukturerat sätt. Vårt miljöledningssystem följer bestämmelserna i Emasförordningen, och miljöbyrån blev Emasregistrerad 2005.

Vi vill skapa en byrå som fungerar så hållbart som möjligt, och med Emas kan vi säkerställa trovärdighet och full insyn. Vårt miljöledningssystem och den kontinuerliga förbättringen av vår miljöprestanda bedöms varje år av en kontrollant från tredje part och vi offentliggör varje år våra indikatorer, mål och handlingsplaner för miljöprestanda i EEA:s miljöredovisning.

Vad har EEA uppnått senast tack vare Emas?

Under 2020 påverkades EEA:s miljöprestanda naturligtvis starkt av covid-19-pandemin, som ledde till markant lägre el- och pappersförbrukning och mindre koldioxidutsläpp i samband med tjänsteresor och möten.

Vi anser att effekterna av covid-19-pandemin har fungerat som en katalysator för förändringar som annars kunde ha dröjt flera år: till exempel det papperslösa kontoret och den utbredda användningen av videokonferenser i stället för fysiska möten. På vägen ut ur pandemin är det viktigt att behålla bra praxis och vanor och öka medvetenheten om dessa frågor. Vi måste försöka undvika eventuella rekyleffekter som till exempel kan innebära att personalen återgår till tidigare utskriftsvanor på kontoret, eller rekyleffekter i samband med ökat distansarbete som bland annat kan innebära att elförbrukningen på hemkontoret ökar.

Vad vill du säga till andra organisationer som funderar på att använda Emas?

Organisationerna står i allt högre grad i fokus och granskas allt oftare av sina intressenter när det gäller miljöprestanda, särskilt i fråga om koldioxidavtryck. Det blir allt viktigare att vara proaktiv genom att ta ansvar för sin påverkan på miljön och klimatet, inte bara för att stödja organisationens värderingar utan också för att hantera risker och anseende. Med Emas kan du göra detta på rätt sätt och med trovärdighet.

Andra fördelar för en organisation kan vara att minska kostnaderna för resurs- och avfallshantering, minimera risker, stödja efterlevnaden av regelverket och förbättra relationerna till interna och externa intressenter. En undersökning från Europeiska kommissionen visar att Emas också kan bidra till att uppnå konkurrensfördelar.

Vilka är de nästa stegen för att förbättra EEA:s miljöprestanda?

Förra året beslutade vi att höja klimatambitionsnivån i vår miljöpolicy. Alla ekonomiska sektorer – liksom EU:s organ och institutioner – behöver bidra till Europas ambition att bli den första klimatneutrala kontinenten senast år 2050. EEA strävar därför efter att bli en klimatneutral organisation senast år 2030 och efter att hjälpa andra EU-byråer att uppnå hållbarhet, särskilt i år då vi är ordförande för EU-byråernas nätverk.

EEA:s elförsörjning består redan till 100 procent av förnybar energi, som huvudsakligen kommer från vindkraft. Koldioxidutsläppen i samband med personalens tjänsteresor och besökarnas resor kompenseras. Kompensationen används för att stödja projekt för energieffektivitet i Afrika som är certifierade enligt högsta standard. Vi arbetar för närvarande med att utöka bedömningen av vårt koldioxidavtryck och ta fram en genomförbar färdplan för att uppnå klimatneutralitet senast år 2030. Miljöbyrån är fast besluten att genomföra denna åtgärd.

Melanie Sporer

Expert på begränsning av klimatförändringar och Emas-samordnare

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Dokumentåtgärder