nästa
föregående
poster

Politiska instrument

Enligt den senaste rapporten om tendenser och prognoser som offentliggjorts i dag av Europeiska miljöbyrån (EEA) ökade utsläppen av växthusgaser och energianvändningen under 2021, främst på grund av Europas återhämtning efter pandemin. De flesta av medlemsstaterna lyckades med framgång nå EU:s klimat- och energimål för 2020 och siktar nu mot att bli klimatneutrala samtidigt som de tar itu med den nuvarande energiförsörjningskrisen. För att nå de ambitiösare klimat- och energimålen för 2030 kommer det att krävas mer än en fördubbling av de årliga framstegen när det gäller utbyggnaden av förnybara energikällor samt minskningen av energianvändningen och utsläppen av växthusgaser.

Exponering för luftföroreningar, passiv rökning, radon, UV-strålning, asbest, vissa kemikalier och andra föroreningar ligger bakom över 10 procent av samtliga cancerfall i Europa enligt en rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA) som offentliggjordes idag. Den goda nyheten är att dessa risker kan förebyggas.

Den årliga badvattenrapporten, som läggs fram i dag, visar att nästan 85 % av Europas badplatser uppfyllde EU:s strängaste normer för ”utmärkt” vattenkvalitet 2021. Bedömningen ger en god bild av var man kan hitta de allra bästa europeiska badplatserna i sommar. Bedömningen, som sammanställts av Europeiska miljöbyrån (EEA) i samarbete med EU-kommissionen, bygger på 2020 års kontroller av 21 859 badplatser runtom i Europa. Kontrollerna omfattade badplatser i EU-länderna, Albanien och Schweiz under hela 2021.

Bläddra i katalogen

Dokumentåtgärder