nästa
föregående
poster

Politiska instrument

Mot bakgrund av de ökande hoten från överutnyttjande av marina resurser, föroreningar och klimatförändringar som haven i Europa står inför krävs brådskande åtgärder för att återställa dem i gott tillstånd. Enligt Europeiska miljöbyråns rapport om Europas marina ekosystem, som offentliggörs i dag, börjar tiden bli knapp för att vända den försummelse och det missbruk som pågått i årtionden.

Fortsatt hög kvalitet på Europas badvatten enligt årets bedömning av den europeiska badvattenkvaliteten som offentliggörs idag. Strax under 85 % av de badplatser över hela Europa som kontrollerades under 2019 uppfyllde Europeiska unionens högsta och strängaste kvalitetsstandard ”utmärkt”.

I dag utsätts minst en av fem européer för bullernivåer som anses skadliga för hälsan, enligt en rapport från EEA – Europeiska miljöbyrån. Den andelen förväntas öka under de kommande åren.

Bläddra i katalogen

Dokumentåtgärder