Politiska instrument

Ändra språk

Politiken har en nyckelroll när det gäller att fastställa och förbättra miljöns tillstånd. EU:s miljöpolitik har utvecklats avsevärt sedan det första miljöhandlingsprogrammet lades fram 1973. Sedan dess har hundratals lagstiftningsakter om miljöfrågor antagits. Utvärdering av miljöpolitiken bidrar till att identifiera vilka policyer som fungerar och hur de kan bidra till att ”leva gott inom planetens gränser”. Mera

Bläddra i katalogen

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss