næste
forrige
emner

Article

Bedre miljøpræstationer i organisationerne

Skift sprog
Article Udgivet 01/07 2021 Sidst ændret 04/10 2021
3 min read
Photo: © Dan Stark on Unsplash
Ud over at levere pålidelig information om vores miljø og klima arbejder Det Europæiske Miljøagentur (EEA) på at forbedre sine egne miljøpræstationer som organisation. Vi interviewede Melanie Sporer, som koordinerer EEA's indsats på dette område ved hjælp af EU's miljøledelses- og miljørevisionsordning (EMAS).

Hvad er EU's miljøledelses- og miljørevisionsordning (EMAS)?

EU's miljøledelses- og miljørevisionsordning (EMAS) er et frivilligt miljøledelsesinstrument for virksomheder og andre organisationer. EMAS bruges til at evaluere, indberette og forbedre organisationens miljøpræstationer f.eks. i forhold til at reducere energiforbruget, papirforbruget, affaldsproduktionen, drivhusgasemissionerne osv. EMAS blev oprettet af Europa-Kommissionen i 1993.

Organisationer, hvis miljøledelsessystem følger retningslinjerne i EMAS-forordningen, kan blive EMAS-registreret. I øjeblikket er over 4 600 organisationer EMAS-registreret.

Hvordan anvender EEA EMAS?

EEA har mandat til at gå ind i indsatsen for at opnå betydelige og målelige miljøforbedringer i Europa og støtte bæredygtig udvikling. På denne baggrund erkender vi, at vi har et klart ansvar, hvad angår forvaltningen af vores egne miljøpræstationer.

Ligesom alle organisationer forbruger vi naturressourcer og påvirker miljøet gennem vores daglige arbejde. Vi indførte et miljøledelsessystem for at minimere denne påvirkning og løbende forbedre vores miljøpræstationer på en struktureret måde. Vores miljøledelsessystem følger bestemmelserne i EMAS-forordningen, og EEA blev EMAS-registreret i 2005.

Vi ønsker at skabe et agentur, der fungerer så bæredygtigt som muligt, og med EMAS kan vi sikre troværdighed og fuld gennemsigtighed. Vores miljøledelsessystem og den løbende forbedring af vores miljøpræstationer vurderes årligt af en tredjeparts verifikator, og vi offentliggør hvert år vores miljøpræstationsindikatorer, -mål og -handlingsplaner i EEA's miljøredegørelse.

Hvad har EEA senest opnået gennem EMAS?

EEA's miljøresultater i 2020 var naturligvis stærkt påvirket af covid-19 pandemien, som medførte et betydeligt lavere el- og papirforbrug og betydeligt lavere CO2-emissioner fra forretningsrejser og møder.

Vi ser virkningerne af covid-19 pandemien som en katalysator for en proces, der ellers ville have taget flere år. Tag bare udviklingen hen imod det papirløse kontor og den udbredte brug af videokonferencer i stedet for fysiske møder. Nu, hvor vi er på vej ud af pandemien, er det vigtigt at holde fast ved nyttige praksisser og vaner og at styrke dette momentum. Vi må forsøge at undgå potentielle tilbageslag, f.eks. at medarbejdere genoptager deres printervaner på kontoret, eller at distancemedarbejdere øger deres elforbrug på hjemmekontoret.

Hvad vil du gerne sige til andre organisationer, der overvejer at bruge EMAS?

Organisationerne er mere og mere i søgelyset hos deres interessenter, når det gælder deres miljøpræstationer og navnlig deres CO2-aftryk. At de proaktivt går ind og vedkender sig deres ansvar for miljø og klima er i stigende grad vigtigt i forhold til at understøtte deres værdier, forvalte deres omdømme og håndtere risici. EMAS kan være en hjælp til at løse denne vigtige opgave på den rigtige måde og med troværdigheden i behold.

Andre fordele for en organisation kan være færre omkostninger til ressource- og affaldshåndtering, mindre risici, bedre regeloverholdelse og styrkede relationer med interne og eksterne interessenter. Et studie foretaget af Europa-Kommissionen har vist, at EMAS også spiller en rolle i at opnå konkurrencemæssige fordele.

Hvad er de næste skridt hen imod at forbedre EEA's miljøpræstationer?

Sidste år besluttede vi at styrke vores klimaambitioner. Det kom til udtryk i EEA's miljøpolitik. Alle erhvervssektorer — samt EU's organer og institutioner — må gøre deres for at hjælpe Europa i mål som det første klimaneutrale kontinent inden 2050. EEA har derfor som målsætning at blive klimaneutral inden 2030 og at hjælpe andre europæiske agenturer med at blive bæredygtige, navnlig i løbet af dette år, hvor EEA har formandskabet i netværket af EU-agenturer.

EEA's elforsyning er allerede 100 % vedvarende, idet den hovedsagelig er vindkraftbaseret. CO2-emissioner fra personalets forretningsrejser og besøgsrejser kompenseres. Kompensationerne anvendes til at støtte Gold Standard-certificerede energieffektivitetsprojekter i Afrika. Vi arbejder nu på at vurdere vores CO2-aftryk ud fra et bredere perspektiv og på at fastlægge en gennemførlig køreplan for at opnå klimaneutralitet inden 2030. EEA er fuldt forpligtet på disse tiltag.

 

 

Melanie Sporer

Ekspert i modvirkning af
klimaforandringer og
EMAS-koordinator

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

tags

Handlinger