Resurseffektivitet och avfall

Ändra språk

De globala miljöproblem vi står inför idag beror till stor del på mänsklighetens överexploatering av naturresurser, bland annat av (fossila) bränslen, mineraler, vatten, mark och biologisk mångfald. Det har blivit allt tydligare att Europas rådande modell för ekonomisk utveckling – som baseras på utnyttjande av stora resurser och skapar mycket avfall och föroreningar – inte är hållbar i längden. Idag förlitar sig Europeiska unionen (EU) i hög grad på import och vi skulle behöva ett markområde dubbelt så stort som EU:s storlek för att fylla vårt resursbehov. Många av resurserna används endast under en kort period eller försvinner ur ekonomin genom att de deponeras eller tappar i värde (på grund av att kvaliteten sjunker under återvinningsprocessen). Mera

Bläddra i katalogen