Kaynak verimliliği ve atıklar

Dili değiştir

Bugün karşı karşıya kaldığımız küresel çevre sorunları, geniş ölçüde insanların, (fosil) yakıtlar, mineraller, su, toprak ve biyolojik çeşitlilik dahil doğal kaynakları aşırı derecede tüketmesinin bir sonucudur. Avrupa’da yüksek kaynak kullanımı, atık oluşturma ve kirliliğe dayalı yaygın ekonomik gelişim modelinin uzun vadede sürdürülemeyeceği giderek daha net olarak görülmektedir . Bugün Avrupa Birliği (AB) yoğun düzeyde ithalata bel bağlamış durumda ve kaynak talebimizi karşılayabilmek için AB’nin toplam yüz ölçümünün iki katına ihtiyacımız var. Kaynakların büyük bir çoğunluğu yalnızca kısa bir süreliğine kullanımda olmakla birlikte, atık depolama alanında toplama veya düşük dönüşüm (geri kazanım işlemleri sürecinde kalite eksiltme uygulaması) yoluyla ekonomide yitirilmektedir. Daha

Katalog tarama