sonraki
önceki
öğeler

Article

Genel bakış: AB’nin doğa mevzuatı

Dili değiştir
Article Yayınlandı 06.05.2022 Son değiştirilme 29.08.2023
3 min read
AB Üye Devletleri, çevre politikalarını düzenlemeye 1970’li yıllarda başlamıştır ve Avrupa’da eyleme geçilecek ilk konu doğa olmuştur. Bugüne kadar doğa ile ilgili olarak hazırlanan Kuş Direktifi ve Habitat Direktifi (ilk olarak sırasıyla 1979 ve 1992 yıllarında kabul edilmiştir) AB’nin biyoçeşitliliği koruma ve muhafaza etmeye yönelik çabalarının dönüm noktasını teşkil etmektedir.

Bu iki direktif birçok türü ve habitatı düzenli izleme ve raporlama gerekliliklerinin söz konusu olduğu ortak bir koruma programına dâhil etmiştir. Bu direktifler sayesinde belgelenen bozulma Avrupa’da ve dünya çapında birçok politika alanında daha kapsamlı ve eşgüdümlü adımlar atmaya davet ediyor.

Günümüzde AB’nin sahip olduğu çevre ve iklim mevzuatları grubu dünyadaki en kapsamlılardan biridir. Bazı AB yasalarında kirleticiler veya sera gazı emisyonları, hava veya sudaki kirlilik düzeyleri veya endüstri ve taşıma gibi spesifik kaynaklardan emisyonlar gibi konular çözüme ulaştırılıyor.

AB Tozlayıcılar Girişimi gibi bazı AB doğa mevzuatlarında hedefe yönelik eylem çağrısında bulunulmaktadır. Diğer mevzuatlar, örneğin özellikle Su Çerçeve Direktifi (WFD) ve Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (MSFD) ekosisteme dayalı yönetim aracılığıyla doğanın korunmasında merkezi bir rol oynamaktadır. WFD, Üye Devletlerin tüm nehir havzalarının sürdürülebilir ve eşgüdümlü şekilde yönetilmesiyle tüm su kaynakları (göller, nehirler ve yer altı suyu) için “iyi statü” düzeyine ulaşılmasını gerekli kılmaktadır.

Benzer şekilde baskılar ve kirlilikle mücadele ederek deniz ortamında iyi çevresel statüye erişilmesi çağrısında bulunulmaktadır. Doğayla ilgili mevzuat, diğerlerinin yanı sıra, örneğin daha iyi atık yönetimi, iyileştirilen eko-tasarım ve tek kullanımlık plastik ürünlerin sınırlandırılması aracılığıyla atık ve kontaminasyon risklerini azaltmayı amaçlayan döngüsel ekonomi mevzuatı ile desteklenmektedir.

Bu yasalar, AB Üye Devletlerinin daha temiz havaya sahip olmasına, daha temiz enerjiye geçiş yapmasına, sera gazı emisyonlarını azaltmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca Natura 2000 ağı aracılığıyla gerçekleşenler de dâhil olmak üzere kara ve deniz alanlarının daha büyük bir bölümünün koruma altına alınmasını sağlamaktadır. AB yeşil alt yapısı giderek daha fazla doğal alanı birbirine bağlayarak yaban hayatının bu bölgeler arasında hareket etmesine imkan vermektedir. Şehirlerde iklim değişikliğinin etkilerine karşı hazırlıklı olmanın ve biyoçeşitliliği korumanın bir yolu olarak yeşil ve mavi alanlar planlanmaktadır.

Avrupa Yeşil Anlaşması’nda AB’nin 2050 yılına kadar sürdürülebilir bir ekonomiye sahip ilk iklim-nötr kıta olmaya yönelik uzun vadeli hedefi özetlenmektedir. Bu sözleşme AB’nin 2030 için biyoçeşitlilik stratejisi, tarladan sofraya stratejisi, iklim değişikliğine adaptasyon hakkında AB stratejisi ve AB’nin yeni 2030 orman stratejisi gibi temel politika araçları aracılığıyla uygulamaya konmaktadır. Bu anlaşma ayrıca döngüsel ekonomi eylem planı, kimyasal maddeler stratejisi ve sıfır kirlilik eylem planı dâhil olmak üzere diğer girişimlerle de desteklenmektedir.

Doğa üzerindeki baskıların azaltılması, biyoçeşitlilikteki azalmanın durdurulması ve biyoçeşitliliğin eski haline getirilmesi için Avrupa’nın tüm alanlarda bu mücadeleyi sürdürmesi, enerji, gıda ve mobilite sistemlerini dönüştürmesi ve bunu küresel ortaklarıyla birlikte yapması gerekmektedir.

AÇA’nın doğa hakkında bilgi sistemleri

BISE — Avrupa Biyoçeşitlilik Bilgi Sistemi: Avrupa’daki biyoçeşitlilik hakkında temel veriler ve bilgi kaynağı.

FISE — Avrupa Orman Bilgi Sistemi: Avrupa’nın orman ortamı, durumu ve gelişimi hakkında orman topluluğuyla bilgi paylaşmak için giriş noktası.

WISE — Avrupa Su Bilgi Sistemi: Avrupa’nın suyla ilgili konular hakkında ana bilgi sistemi. Bu sistem, tatlı su ve deniz ortamı hakkında kaynaklar içerir.

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Etiketler

kategorileri:
kategorileri: signals, signals2021
Belge İşlemleri