sonraki
önceki
öğeler

Makaleler

Dili değiştir
Makaleler
Menu
Röportaj - AÇA toplumun Bisfenol A’ya maruziyetini araştırıyor

Birçok plastik ve metal gıda kabında ve diğer tüketici ürünlerinde kullanılan sentetik kimyasal Bisfenol A’nın (BPA) kullanımı ve toplumun buna maruz kalması, Avrupa’daki birçok insan için giderek artan bir endişe kaynağıdır. AÇA’nın kimyasallar, çevre ve sağlık uzmanı Magnus Løfstedt ile Bisfenol A’nın yarattığı riskler hakkında kısa süre önce yayınlanan AÇA brifingini görüşmek üzere bir araya geldik.

Daha fazla okuyun

Editoryal - Avrupa’yı değişen iklime hazırlamak

Orman yangınlarından güney Avrupa’daki sel felaketlerine kadar, 2023 yazı ekstrem hava koşullarıyla hatırlanacak. Bu tür olaylara ve bıraktığı etkilerine ne kadar hazırlıklıyız? Kıta genelinde milyonlarca Avrupalıyı etkileyen amansız sıcak hava dalgaları, birçok toplumu etkileyen orman yangınları ve ani seller, sürdürülebilirliğe geçişi hızlandırırken yeni bir gerçeğe hazırlıklı olmak için daha da iddialı bir eylem çağrısında bulunuyor.

Daha fazla okuyun

Röportaj — Avrupa çevre ve sağlık atlası nedir?

AÇA'nın Avrupa çevre ve sağlık atlası, Avrupa genelinde çevresel kalite ve riskler hakkında önemli bilgiler sunan bir veri ve harita derlemesidir. AÇA'nın çevre, sağlık ve refah uzmanı Gerardo Sanchez ile Atlas ve bundan kimlerin yararlanabileceği hakkında bir röportaj gerçekleştirdik.

Daha fazla okuyun

Avrupa'nın havası temizleniyor ve insan sağlığını iyileştiriyor

Avrupa'da hava kalitesi iyileşiyor. Ancak hava kirliliği özellikle şehirlerde sağlığı olumsuz etkilemeye devam ediyor ve önlenebilir ölümlere neden oluyor. İyi haber ise ulaşım, ısınma, sanayi ve tarım için daha temiz çözümler yardımcı olabilir.

Daha fazla okuyun

Sıcak hava dalgaları ve iklimle ilgili diğer aşırılıklar, özellikle en savunmasız kesimlerin sağlığını tehdit ediyor

Değişen iklimde sıcak hava dalgaları, kuraklıklar, orman yangınları ve seller sağlığımızı ve refahımızı giderek daha fazla etkiliyor. AB, ulusal, şehir ve belediye düzeylerinde iklimle ilgili azaltma ve uyum eylemlerini artırıyor. Bu önlemler gelecekte aşırı hava koşullarına dayanmamıza yardımcı olacak mı?

Daha fazla okuyun

Güvenli ve sürdürülebilir kimyasallar

Kimyasallar her yerde. Aslında kayalar, denizler, hava, bitkiler, hayvanlar ve biz insanlar kimyasal elementlerden oluşuruz. İyi haber şu ki, tüm kimyasallar zehirli değildir. Kötü haber ise bazılarının öyle olması. Neyse ki Avrupa, tehlikeli olanlardan kaynaklanan zararı azaltmak için çalışıyor.

Daha fazla okuyun

Başyazı — Çevreye sahip çıkmak kendimize sahip çıkmaktır

Doğa, sağlığımızın ve refahımızın temeli. Bize temiz hava, su, yiyecek, çeşitli malzemeler ve dinlenme alanı sunar. Doğada zaman geçirmek, zihin sağlığımız için faydalı. Gezegenimize, iklimimize ve ekosistemlerimize gerekli özeni göstermezsek toplumlarımızın işleyiş biçimini zayıflatır, hayatlarımızı kötüleştirir ve muhtemelen doğrudan kendi refahımıza zarar veririz.

Daha fazla okuyun

Röportaj — Daha güvenli kimyasallara yatırım yapmak

Tehlikeli kimyasallar her yanımızı sarmış durumda. Daha güvenli alternatifler, döngüsel ekonomide kimyasallar ve bilgi ve düzenlemenin tüketici ve yatırımcı kararlarını şekillendirmeye nasıl yardımcı olabileceği, tehlikeli kimyasallardan arınmış bir dünyaya geçişi hızlandırmayı amaçlayan İsveçli bir STK olan ChemSec'ten Jerker Ligthart ile ele aldığımız konular arasındaydı.

Daha fazla okuyun

Etrafınızdaki zararlı gürültüyü fark ediyor musunuz?

Gürültü her yerde. Yüksek sesli sirenlerden otoyoldaki araçlara ve tepemizdeki uçaklara kadar, gürültü hayatımızda her zamankinden daha yaygın. Birçok insanın bilmediği şey, trafik gürültüsüne uzun süre maruz kalmanın ufak bir rahatsızlıktan çok daha fazlasına neden olduğudur. Bu durum hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımıza zarar vermektedir.

Daha fazla okuyun

Su kalitesi ve miktarı refah için önemli

Temiz su, doğa ve insan sağlığı ve refahı için hayati öneme sahiptir. Aynı zamanda birçok ekonomik sektör için de kritik bir kaynaktır. Aşırı kullanım ve iklim değişikliği nedeniyle, Avrupa'nın birçok bölgesi giderek su kıtlığından muzdarip olmaktadır. Aynı zamanda, kirlilik bu sınırlı kaynağa ek baskılar getirmektedir.

Daha fazla okuyun

Tekstil tüketimi ve üretimi nasıl sürdürülebilir hale getirilebilir?

İnsanlar tüketimin doğa ve iklim üzerindeki etkilerinin giderek daha fazla farkına varıyor. Önemli tüketim kategorilerinden biriyse giyim ve diğer tekstil ürünleri. Tekstil ürünleri ve çevre üzerindeki etkileri hakkında çeșitli değerlendirmeler üzerinde çalıșan, döngüsel ekonomi, tüketim ve üretim konularındaki AÇA uzmanı Lars Mortensen ile konuştuk.

Daha fazla okuyun

Avrupa'nın sürdürülebilirliği için kararlı ve ciddiyiz

Yıl 1972: Antwerp kitap fuarından aldığımız bir sürü kitapla babamla birlikte eve yürüdüğümü hatırlıyorum. Bu kitaplardan üç tanesi halen elimde: nesli tükenmekte olan türler, Times Dünya Atlası ve Büyümenin Sınırları isimli bir kitap. Yıllar boyunca, babam doğaya olan merakımı uyandırmaya, yakın çevremizden çok daha büyük bir dünyanın olduğunu söylemeye ve toplumun geleceği hakkında kritik tartıșmaların hüküm sürdüğü bilim türünü anlamamı teșvik etmeye devam etti.

Daha fazla okuyun

Yenilenebilir enerjiye dayalı bir gelecek

İklim değişikliği, artan enerji fiyatları ve arz güvenliğine ilişkin endişeler karşısında, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek daha sürdülebilir bir gelecek için açık bir yol izliyor. Avrupa'nın mevcut enerji sistemini yenilenebilir kaynaklara dayalı bir sisteme dönüştürmek için neler gerekiyor?

Daha fazla okuyun

Kriz zamanlarında güvenli, uygun fiyatlı ve temiz enerji?

Avrupa enerji ihtiyacının giderek artan bir bölümünü yenilenebilir kaynaklardan karşılamaktadırıyor ancak hala petrol ve gaza bağımlıdır. Hızla değişen enerji fiyatları, bu kış evleri sıcak tutma kaygısı ve sera gazı emisyonlarını azaltma taahhüdü nedeniyle enerji tasarrufu yapılması, kaynakların çeşitlendirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin hızlandırılması ve toplumun en kırılgan durumda olan kesimlerinin desteklenmesi gerekmektedir.

Daha fazla okuyun

Ulaşım sektöründe vites değiştirmenin tam zamanı

Toplumlar birçok yönden insanların ve malların bir yerden başka bir yere ekonomik ve verimli bir şekilde taşınmasına ihtitaç duyar. Uluslararası ticaret bize yabancı ürünlere ve pazarlara erişim imkanı sağlamaktadır. İnsanların okula, işe ve diğer faaliyetlere gitmek için yollara ihtiyacı vardır. Ulaşım, yaşam biçimimizin önemli bir parçasıdır ancak mevcut haliyle fosil yakıtlara bağımlıdır ve çevre ve iklim üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır.

Daha fazla okuyun

Röportaj: Sürdürülebilir bir finans sistemi- ne için?

Sürdürülebilir finans nedir ve Avrupa'nın karbon nötrlüğüne geçiş sürecinde nasıl bir rol oynayabilir? AÇA'nın sürdürülebilir finans konusundaki baş uzmanı Andreas Barkman'dan, AB'nin finans sektörünün sürdürülebilir büyümeyi desteklemek üzere finans sistemimizin çevreci bir anlayış benimsemesi konusunda üzerine düşen rolü oynamasını sağlamak için neler yaptığını açıklamasını istedik.

Daha fazla okuyun

Durum: Enerji, Avrupa'nın iklim hedeflerinin temelini oluşturuyor

Avrupa düşük karbonlu bir enerji geleceğine doğru ilerliyor. AB'nin sera gazı emisyonlarını 1990 seviyelerine kıyasla %20 oranında azaltmak, yenilenebilir enerji kullanım oranını %20'ye çıkarmak ve enerji verimliliğini %20 oranında iyileştirmek şeklindeki ilk üç iklim ve enerji hedefine ulaştığı 2020 yılı önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Daha fazla okuyun

Başyazı: Sürdürülebilir Avrupa için rotadan sapmamak

2022'nin yaz aylarında yaşanan kuraklıklar, sıcak hava dalgaları ve orman yangınları, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasının neden 21. yüzyılın en önemli sorunlarından biri olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. AB'nin 2050 yılına kadar iklim nötr olma taahhüdü, dünyada iklim alanındaki en iddialı gündem. Bu hedefin gerçekleştirilmesi, diğer ülke ve bölgelerin de aynı şeyi yapması için fazlasıyla ihtiyaç duyulan bir model.

Daha fazla okuyun

Röportaj: Sosyal açıdan adil bir geçiş nasıl sağlanır?

Avrupa Yeşil Mutabakatı, daha modern, kaynakları verimli kullanan ve rekabetçi bir ekonomi yaratma hedefinde kimseyi geride bırakmamaya ve adil bir geçiş sağlamaya önem vermektedir. Sosyal açıdan adil bir geçiş pratikte ne anlama geliyor? Eurofound'da araştırma müdürü olarak görev yapan Jorge Cabrita ile konuştuk.

Daha fazla okuyun

Röportaj: Sürdürülebilirliğe yatırım yapmak

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) dünyanın en büyük çok taraflı finans kuruluşudur ve hibe, kredi ve garanti şeklinde olmak üzere iklim alanında en fazla finansman sağlayan kuruluşlardan biridir. AYB'debiyoçeşitlilik ve çevre baş uzmanı olarak görev yapan Eva Mayerhofer ile sürdürülebilir finansman yoluyla Avrupa'nın yeşil geçiş sürecini hızlandırmanın zorlukları ve fırsatları hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik.

Daha fazla okuyun

Permalinks

Belge İşlemleri