sonraki
önceki
öğeler

Article

Avrupa çevre politikası: veri ve bilginin gücü

Dili değiştir
Article Yayınlandı 11.04.2018 Son değiştirilme 11.05.2021
Photo: © Amsterdam, modifiye Kopernik verileri (2017) Görsel © ESA. CC BY-SA 3.0 IGO
Avrupa giderek daha fazla veri toplayarak, çevre algımızı geliştirmektedir. Avrupa Birliği Kopernik programı ile elde edilen dünya gözlem verileri çevreye ilişkin bilgi birikimimizi artırmak için yeni güçlükler ve fırsatlar sunmaktadır. Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) güncel Kopernik verileri ile mevcut bilgi tabanımızı bir araya getirerek, Avrupa genelinde siyasete yön verenlere ve vatandaşlara yerel, ulusal ve küresel güçlükleri ele almak üzere önlem alma konusunda destek vermeyi amaçlamaktadır.

 1970 yılında Avrupa'da çevre mevzuatının ilk bölümleri kabul edildikten  bu yana, kamu otoriteleri  çevresel sorunları ve  eğilimleri anlamak üzere farklı unsurları izlemekte ve kayıt altına almaktadır. Bazı durumlarda, ornitologlar gibi bazı  sivil topluluklar dahi, doğanın korunmasını desteklemek için veri toplamaktadır. AB mevzuatı, mevzuatta belirlenen hedeflere ilişkin ilerlemeyi ölçmek için çoğunlukla belirli parametreler belirler. Günümüzde, Avrupa ülkeleri atmosfere salınan sera gazından belediyelerin geri dönüşüm oranlarına kadar,  belirgin ölçüde karşılaştırılabilir veriyi izlemekte ve bunları kayıt altına almaktadır.

Belirli hususlardaki veri akışı sayısıyla uyumlu olarak, çevresel sorunlara ilişkin bilgi ve anlayış kademeli olarak büyümektedir.Bilgi birikimimiz arttıkça, tematik ve sektörel gözlemler arasındaki güçlü bağlara ilişkin anlayışımız ve farkındalığımız da artış göstermiştir. Sonuç olarak, Avrupa politikaları sorun odaklı mevzuattan, daha geniş kapsamlı, sistemik  politika paketlerine evrilmiştir.Özellikle Eionet ağı aracılığıyla, Avrupa Çevre Ajansı şu anda, 39 ülkedeki yüzlerce kurumsal iş ortağını kapsayan 100'den fazla farklı veri akışı ile çalışmaktadır. Bu son derece karşılaştırılabilir ve kapsamlı veri setleri, Avrupa çevre politikasının durumunu etkileyen kilit hususları anlamamıza yardımcı olmaktadır.  

Bilinenleri ve bilinmeyenleri anlama

Bilgi birikimimizdeki bu  belirgin kazançlara rağmen,  gözlemler ve veriler konular, zaman ve alan bakımından belirli bir seviyeye kadar  dağınık olmaya devam etmektedir. Son yıllarda, son çevre durum raporumuz da dahil (SOER 2015), yayınladığımız tüm değerlendirmeler kilit çevre sorunlarının ve bunların arasındaki bağlantıların karmaşık ve küresel yapısını vurgulamaktadır. Karada ve okyanuslarda olup bitenleri dikkate almadan, hava kirliliğini anlamak imkansızdır. Bir bölgeye odaklanırken de benzer sınırlandırmalar söz konusudur.

Örneğin, Avrupa genelinde binlerce izleme istasyonu belikli sıklıkta hava numuneleri toplamakta, analiz etmekte ve kilit hava kirliliği konsantrasyonu seviyelerini raporlamaktadır. Bu veri akışı, soluduğumuz havanın kalitesini daha iyi anlamamız konusunda önemli bir adımdır. Yine de bu, yalnızca ilgili izleme istasyonunun ölçüm aletlerinin bulunduğu yerler için geçerli, belirli bir zamana ilişkin değerlerle sınırlı kalmaktadır.

İzleme istasyonları arasındaki bölgelerdeki havanın kalitesi yakın zamana kadar nispeten bilinmemekteydi. Uygu gözlemleri ve büyük veriler için daha doğru bilgisayar modellemelerindeki artış bu durumu değiştirdi – üstelik yalnızca hava kalitesini izleme bakımından değil.

Uydu verileri ile yerinde verileri bir araya getirme: Kopernik

Avrupa Birliği Kopernik programı ile, yalnızca yüksek çözünürlüklü uydu görüntülemeyi değil, aynı zamanda yeryüzündeki ve topraktaki sensörler, hava gözlem balonları, dubalar ve derin okyanus sensörleri gibi cihazlarla toplanan yerinde gözlemleri de kapsayan, yeryüzü gözlemi konusunda yatırım yapmaktadır. Kopernik uyduları, atmosferin kimyasal bileşiminden bitkilerin vejetasyon mevsimi sırasındaki gösterdikleri değişime kadar, geniş bir yeryüzü gözlem verisi spektrumunu izleyip, aktarabilmektedir. Tüm Kopernik veri ve bilgi ürünlerine ücretsiz olarak çevrimiçi erişilebilir.

Kopernik altı hizmet etrafında düzenlenmiştir: atmosfer, deniz ortamı, kara, iklim değişikliği, acil durum yönetimi ve güvenlik. Genel koordinasyondan Avrupa Komisyonu sorumluyken, bireysel çekirdek hizmetlerin uygulanması Avrupa'daki tüm temel kilit yeryüzü-gözlem paydaşlarını kapsamaktadır. 2012 yılından bu yana Avrupa Çevre Ajansı, uzamsal planlama, orman yönetimi, su yönetimi, doğa koruma ve tarım gibi çeşitli alanlarda uygulamaları destekleyerek, kara izleme hizmetinin pan-Avrupa ve yerel bileşenlerini koordine etmektedir. AÇA ayrıca tüm çekirdek hizmetler genelinde Kopernik yerinde bileşenini de koordine etmektedir.

Bu verilerle kollektif olarak muazzam bir potansiyel elde edebiliriz. Giderek artan veri setlerini bir araya getirerek, nerede ne olup bittiğini, bunun neden meydana geldiğini ve bundan kimlerin nasıl etkileneceğini daha iyi anlayabiliriz. Avrupa çapında değişik bölgelerdeki  su miktarında oluşan değişikliklerin 10 x 10 metreye kadar ayrıntılı bir şekilde izlendiğini ya da mahsul üretiminin kısa vadede nasıl etkileneceğini ve iklim değişikliğinin uzun vadedeki etkilerinin ne zaman gerçekleşeceğini düşünün. Anlık verilerle Hava Kalitesi İndeksimiz, rüzgar ve etkili diğer hava olaylarındaki değişikliklerle doğru hava kalitesi projeksiyonlarını dahil etmek üzere, daha da geliştirilebilir.

Büyük veri: güçlük ve fırsat

Ayrıntılı, geniş kapsamlı veri akışları, uzamsal ve belirli bir zaman dilimine ilişkin veriler ve kitle kaynaklı verilerden oluşan büyük veri, veri işleyiciler için BT altyapısı ve işleme gücü bakımından yeni güçlükler ortaya koyabilir. Bunun yanı sıra, veri miktarındaki artış otomatik olarak çevrenin ve çevresel sorunların arasındaki bağlantıların daha iyi anlaşılmasını sağlamayacaktır. Büyük verinin işlenmesi, BT altyapısına yapılan yatırım kadar analitik kapasiteye de yatırım yapılmasını gerektirir.

Avrupa Çevre Ajansında biz, hem Kopernik hizmetlerinin çekirdek kullanıcısı hem de iştirakçisi olarak,  çıktıları değerlendirmelerimize ve bilgi tabanımıza entegre ediyoruz. Ve halihazırda bulut tabanlı BT hizmetlerine ve büyük veri işleme uyarlaması için ortaklıklara yatırım yapmak dahil, değerlendirme kapasitemizi geliştirmeye başlamış bulunmaktayız. Hedefimiz Avrupa genelinde otoritelerle ve vatandaşlarla daha ayrıntılı, doğru ve zamanında bilgi paylaşmak ve Avrupa'da yaşayan halkın sağlığını ve Avrupa çevre politikasını iyileştirmektir.

 Hans Bruyninckx

Hans Bruyninckx

AÇA İcra Direktörü

15 Mart 2018 tarihli 2018/1 sayılı AÇA Bülteninde yayımlanan baş makale

Amsterdam'ın uydu görüntüsüne ilişkin daha fazla bilgi için, Avrupa Uzay Ajansının web sitesindeki ilgili sayfaya bakınız.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Etiketler

Belge İşlemleri