li jmiss
preċedenti
punti

Article

L-ambjent tal-Ewropa: is-saħħa tad-data u l-għarfien

Biddel il-lingwa
Article Ippubblikat 11 Apr 2018 Mibdul l-aħħar 11 May 2021
Photo: © Amsterdam, data ta' Copernicus immodifikata (2017) Immaġni © ESA. CC BY-SA 3.0 IGO
L-Ewropa qiegħda tiġbor dejjem aktar data, b'hekk jittejjeb il-fehim tagħna tal-ambjent. Id-data tal-osservazzjoni tad-dinja miksuba permezz tal-programm Copernicus tal-Unjoni Ewropea tippreżenta sfidi u opportunitajiet ġodda biex intejbu l-għarfien ambjentali tagħna. Billi tikkombina d-data aġġornata ta' Copernicus mal-bażi ta' għarfien eżistenti tagħna, l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) għandha l-għan li tagħti s-setgħa lil dawk li jfasslu l-politika u liċ-ċittadini fl-Ewropa kollha biex jieħdu miżuri sabiex jiġu indirizzati sfidi lokali, nazzjonali u globali.

Minn meta ġew adottati l-ewwel leġiżlazzjonijiet ambjentali fl-Ewropa fis-sebgħinijiet, l-awtoritajiet pubbliċi immonitorjaw u rreġistraw elementi differenti biex jifhmu l-problemi u x-xejriet ambjentali. F'xi każijiet, anki gruppi ta' ċittadini, bħal osservaturi tal-għasafar, ġabru data biex jappoġġjaw il-konservazzjoni tan-natura. Ħafna drabi, il-leġiżlazzjoni tal-UE tistabbilixxi parametri speċifiċi biex jitkejjel il-progress lejn il-miri stabbiliti fil-leġiżlazzjoni. Illum, il-pajjiżi Ewropej jimmonitorjaw u jirrapportaw ammonti sinifikanti ta' data kumparabbli, li tvarja minn gassijiet serra rilaxxati fl-atmosfera għal rati ta' riċiklaġġ tal-muniċipalitajiet.

L-għarfien u l-fehim ta' kwistjonijiet ambjentali kibru gradwalment flimkien man-numru ta' flussi ta' data dwar kwistjonijiet speċifiċi. Hekk kif l-għarfien tagħna kiber, kibru wkoll is-sensibilizzazzjoni u l-fehim tagħna tar-rabtiet b'saħħithom bejn osservazzjonijiet tematiċi u settorjali. Konsegwentement, il-politiki Ewropej evolvew minn leġiżlazzjoni dwar kwistjonijiet speċifiċi għal sensiela ta' miżuri usa' u sistemiċi.

L-iżjed permezz tan-netwerk Eionet tagħha, (Netwerk Ewropew ta' Informazzjoni u Osservazzjoni tal-Ambjent), l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent bħalissa qed taħdem b'aktar minn 100 fluss ta' data differenti li jinvolvu diversi mijiet ta' msieħba istituzzjonali f'39 pajjiż. Dawn is-settijiet ta' data koerenti u kumparabbli ħafna għenuna nifhmu wħud mill-kwistjonijiet ewlenin li qed jaffettwaw l-istat tal-ambjent tal-Ewropa.

Nifhmu l-magħruf u l-mhux magħruf

Minkejja dawn il-kisbiet sinifikanti fl-għarfien tagħna, l-osservazzjonijiet u l-flussi tad-data xorta jibqgħu sa ċertu punt frammentati fis-suġġetti, fiż-żmien u fl-ispazju. Kważi l-valutazzjonijiet kollha li ppubblikajna fl-aħħar snin, inkluż l-aħħar rapport dwar l-istat tal-ambjent (SOER 2015), jenfasizzaw in-natura kumplessa u globali ta' problemi ambjentali ewlenin, kif ukoll l-interkonnessjonijiet bejniethom. Huwa impossibbli li nifhmu t-tniġġis tal-arja mingħajr ma nikkunsidraw x'jiġri fuq l-art u fl-oċeani. Jeżistu limitazzjonijiet simili meta niffokaw fuq żona.

Pereżempju, eluf ta' stazzjonijiet ta' monitoraġġ fl-Ewropa kollha jiġbru kampjuni tal-arja bi frekwenza stabbilita, janalizzaw u jirrapportaw il-livelli ta' konċentrazzjoni ta' sustanzi ewlenin li jniġġsu l-arja. Dan il-fluss ta' data huwa pass importanti lejn il-fehim aħjar tal-kwalità tal-arja li nieħdu. Madankollu, jibqa' limitat għal qari speċifiku għall-waqt li huwa kompletament rilevanti biss sa ftit metri 'l bogħod minn dak l-istazzjon ta' monitoraġġ.

Il-kwalità tal-arja fiż-żoni bejn l-istazzjonijiet ta' monitoraġġ baqgħet pjuttost mhux magħrufa sa dan l-aħħar. Osservazzjonijiet mis-satelliti u mudellar bil-kompjuter dejjem aktar preċiż tal-big data qed ibiddlu dan - u mhux biss għall-monitoraġġ tal-kwalità tal-arja.

Nikkombinaw id-data mis-satellita u in-situ: Copernicus

L-Unjoni Ewropea ilha tinvesti fl-osservazzjoni tad-dinja permezz tal-programm Copernicus, li jinvolvi mhux biss immaġni bis-satellita ta' riżoluzzjoni għolja iżda wkoll osservazzjonijiet in-situ miġbura permezz ta' sensuri fuq l-art u fil-ħamrija, bżieżaq tat-temp, bagi u sensuri fl-oċean fond, pereżempju. Satelliti ta' Copernicus jistgħu jimmonitorjaw u jittrażmettu spettru kbir ta' data tal-osservazzjoni tad-dinja, li jvarja mill-kompożizzjoni kimika tal-atmosfera għal tibdil fil-veġetazzjoni matul l-istaġun tat-tkabbir. Id-data u l-prodotti ta' informazzjoni kollha ta' Copernicus huma aċċessibbli onlajn u mingħajr ħlas.

Copernicus huwa organizzat madwar sitt servizzi: l-atmosfera, l-ambjent tal-baħar, l-art, it-tibdil fil-klima, il-ġestjoni tal-emerġenzi, u s-sigurtà. Il-Kummissjoni Ewropea hija responsabbli mill-koordinazzjoni ġenerali, filwaqt li l-implimentazzjoni ta' servizzi ewlenin individwali tinvolvi l-atturi ewlenin kollha tal-osservazzjoni tad-dinja fl-Ewropa. Sa mill-2012, l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent ilha tikkoordina l-komponenti pan-Ewropej u lokali tas-servizz ta' monitoraġġ tal-art, u tappoġġja applikazzjonijiet f'varjetà ta' oqsma, bħal ippjanar spazjali, ġestjoni tal-foresti, ġestjoni tal-ilma, konservazzjoni tan-natura, u l-agrikoltura. L-EEA qiegħda tikkoordina wkoll il-komponent in-situ ta' Copernicus fis-servizzi ewlenin kollha.

Il-potenzjal ta' dak li nistgħu niksbu b'mod kollettiv b'din id-data huwa immens. Billi nintegraw numru dejjem jikber ta' settijiet ta' data, aħna nistgħu nifhmu aħjar x'inhu jiġri u fejn, għaliex qed jiġri hekk, u min se jkun affettwat b'dak li qed jiġri u kif. Immaġina l-monitoraġġ ta' tibdil fil-kwantità tal-ilma fl-Ewropa kollha sa dettall ta' 10 metri b'10 metri, jew kif il-produzzjoni tal-għelejjel se tiġi affettwata fi żmien qasir u meta jitqiesu l-impatti fit-tul tat-tibdil fil-klima. L-Indiċi tal-Kwalità tal-Arja tagħna b'data aġġornata sal-aħħar minuta jista' jiġi żviluppat aktar biex jinkludi projezzjonijiet preċiżi tal-kwalità tal-arja bit-tibdil fir-riħ jew bit-tendenzi tat-temp oħrajn meqjusa.

Big data: sfida u opportunità

Il-big data — li tikkonsisti fi flussi ta' data kbar ta' qisien dettaljati, spazjali u speċifiċi għall-waqt kif ukoll crowd-sourced data — ċertament tista' tippreżenta sfidi ġodda għal dawk li jiġġestixxu d-data f'termini ta' infrastruttura tal-IT u qawwa ta' pproċessar. Barra minn hekk, iżjed ammonti ta' data mhux se jirriżultaw awtomatikament f'fehim aħjar tal-ambjent jew tal-interkonnessjonijiet bejn problemi ambjentali. Il-ġestjoni tal-big data tirrikjedi investiment fil-kapaċità analitika daqs kemm tirrikjedi fl-infrastruttura tal-IT.

Fl-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, aħna kemm kontributur kif ukoll utent ewlieni tas-servizzi ta' Copernicus, u nintegraw l-outputs tiegħu fil-valutazzjonijiet u l-bażi tal-għarfien tagħna. U diġà bdejna niżviluppaw il-kapaċità evalwattiva tagħna, inkluż billi investejna f'servizzi tal-IT ibbażati fuq il-cloud u sħubiji biex nakkomodaw il-ġestjoni tal-big data. L-objettiv tagħna huwa li naqsmu dan l-għarfien aktar dettaljat, preċiż u f'waqtu ma' awtoritajiet u ċittadini madwar l-Ewropa, u ngħinu biex intejbu s-saħħa tal-Ewropej u l-ambjent Ewropew.

 Hans Bruyninckx

Hans Bruyninckx

Direttur Eżekuttiv tal-EEA

L-editorjal ippubblikat fil-Bullettin tal-EEA, Ħarġa 2018/1, 15 ta' Marzu 2018

Għal aktar informazzjoni dwar l-immaġni bis-satellita ta' Amsterdam, jekk jogħġbok żur il-paġna rilevanti fuq is-sit web tal-Aġenzija Spazjali Ewropea.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokument ta’ Azzjonijiet