li jmiss
preċedenti
punti

Artikoli

Biddel il-lingwa
Artikoli
Menu
Intervista — l-EEA teżamina l-esponiment tal-pubbliku għall-Bisfenol A

L-użu tal-Bisfenol A (BPA), sustanza kimika sintetika li tintuża f’ħafna kontenituri tal-ikel tal-plastik u tal-metall u prodotti oħra tal-konsumatur, u l-esponiment tal-pubbliku għaliha huma ta’ tħassib dejjem akbar għal ħafna persuni fl-Ewropa kollha. Iltqajna ma’ Magnus Løfstedt, espert tal-EEA fl-oqsma tas-sustanzi kimiċi, tal-ambjent u tas-saħħa biex niddiskutu l-briefing tal-EEA dwar ir-riskji kkawżati mill-Bisfenol A li ġie ppubblikat reċentement.

Aqra iktar

Editorjal — L-Ewropa tipprepara għal klima li qed tinbidel

Minn nirien fis-selvaġġ għal għargħar diżastruż fin-Nofsinhar tal-Ewropa, is-sajf tal-2023 se jkun imfakkar għal temp estrem. Kemm aħna ppreparati għal avvenimenti bħal dawn u l-impatti li jġibu magħhom? Mewġiet tas-sħana bla waqfien li jaffettwaw miljuni ta’ Ewropej fil-kontinent kollu, nirien fis-selvaġġ u għargħar għal għarrieda li għandhom impatt fuq ħafna komunitajiet jirrikjedu azzjoni saħansitra aktar ambizzjuża biex nippreparaw għal realtà ġdida filwaqt li nħaffu t-tranżizzjoni lejn is-sostenibbiltà.

Aqra iktar

Kif nistgħu nagħmlu l-konsum u l-produzzjoni tat-tessuti aktar sostenibbli?

In-nies huma dejjem aktar konxji tal-impatti li l-konsum tagħna għandu fuq in-natura u l-klima. Waħda mill-kategoriji ewlenin ta’ konsum hija l-ħwejjeġ u tessuti oħra. Tkellimna ma’ Lars Mortensen, espert tal-EEA dwar l-ekonomija ċirkolari, il-konsum u l-produzzjoni, li ħadem fuq diversi valutazzjonijiet dwar it-tessuti u l-impatti tagħhom fuq l-ambjent.

Aqra iktar

Determinat u impenjat għas-sostenibbiltà tal-Ewropa

Sena 1972: Niftakarni miexi lura d-dar ma’ missieri mill-fiera tal-ktieb ta' Antwerp b'ħafna kotba. Tlieta baqgħu miegħi: ktieb dwar l-ispeċijiet fil-periklu, it-‘Times Atlas of the World’, u l-‘Limits to Growth’. Matul is-snin, missieri kompla jistimula l-kurżità tiegħi fin-natura, dinja ħafna akbar mill-inħawi immedjati tagħna, u t-tip ta’ xjenza li fetħet dibattiti kritiċi dwar il-futur tas-soċjetà.

Aqra iktar

Il-klima, in-natura u n-nies: futur kondiviż għall-pjaneta tagħna

Ir-riskji qatt ma kienu ogħla. Il-pjaneta tagħna qed tisħon u titlef l-ispeċijiet b’rata allarmanti. Żewġ konferenzi globali matul dawn l-aħħar xahrejn ġabu nies mid-dinja kollha madwar suġġett komuni – il-klima u l-bijodiversità. L-isfidi fiż-żewġ oqsma huma s-sintomi tal-istess problema: il-produzzjoni u l-konsum mhux sostenibbli tagħna. Minkejja l-kumplessità tan-negozjati, dawn huma kruċjali għas-sensibilizzazzjoni globali, għall-kunsens u għall-azzjoni urġenti.

Aqra iktar

Intervista — Il-prosumaturi u l-kriżi tal-enerġija: iċ-ċittadini jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni tal-enerġija tal-Ewropa

X’inhuma “prosumaturi” tal-enerġija u xi rwol jista’ jkollhom biex l-użu tal-enerġija rinnovabbli madwar l-Ewropa jingħata spinta? Aħna ltqajna mal-espert tal-EEA fil-qasam tal-enerġija u l-ambjent, Javier Esparrago, biex nitkellmu dwar il-mod kif iċ-ċittadini, l-istituzzjonijiet u n-negozji jistgħu jgħinu biex tiġi indirizzata l-kriżi attwali tal-enerġija billi jsiru prosumaturi li kemm jipproduċu kif ukoll jikkonsmaw l-enerġija rinnovabbli. Aktar kmieni dan ix-xahar, l-EEA ppubblikat rapport li jipprovdi ħarsa ġenerali lejn ir-rwol tal-prosumaturi tal-enerġija rinnovabbli u din il-prattika li dejjem qed tikber b’segwitu għal teknoloġija aħjar u irħas u l-politiki li jippromwovuha.

Aqra iktar

Sajf 2022: Għajxien fi stat ta’ diversi kriżijiet

Donnu jidher li konna qed ngħixu minn kriżi waħda wara oħra — pandemija, mewġiet ta’ sħana estrema u nixfa minħabba t-tibdil fil-klima, l-inflazzjoni, il-gwerra, u kriżi tal-enerġija. Din ix-xitwa x’aktarx li tkun ikkaratterizzata minn inċertezza kontinwa, volatilità għolja fis-swieq globali bħall-enerġija u l-ikel, li se jaffettwaw lil xi pajjiżi u gruppi aktar minn oħrajn. L-indirizzar ta’ dawn il-kriżijiet, speċjalment fit-tul, jirrikjedi impenn politiku sod u investimenti fis-sostenibbiltà sabiex tissaħħaħ ir-reżiljenza tas-soċjetajiet tagħna.

Aqra iktar

Enfasi fuq is-saħħa: Il-mixja lejn tniġġis żero tfisser ħajja aktar b’saħħitha fl-Ewropa

It-tniġġis ambjentali għandu impatt fuq is-saħħa u l-kwalità tal-ħajja tagħna. Il-valutazzjonijiet tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent enfasizzaw dawn l-impatti u l-kisbiet potenzjali li nistgħu niksbu minn ambjent aktar nadif. Nistgħu nipprevjenu xi każijiet ta’ kanċer; nistgħu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna b’kull azzjoni li nieħdu lejn tniġġis żero fl-Ewropa.

Aqra iktar

Nagħmlu t-trasport aktar sostenibbli fl-Ewropa

It-trasport jgħaqqad lin-nies, il-postijiet, il-kulturi u l-ekonomiji iżda jeżerċita wkoll pressjonijiet kbar fuq l-ambjent u l-klima. Tkellimna ma’ tnejn mill-esperti dwar it-trasport u l-ambjent tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) — Rasa Narkeviciute u Tommaso Selleri — dwar l-isfidi u l-opportunitajiet biex is-sistema tat-trasport tal-Ewropa ssir aktar sostenibbli u dwar ir-rapport li ppubblikajna dan l-aħħar.

Aqra iktar

Intervista — L-Ewropa kif tasal għal tniġġis żero?

L-Unjoni Ewropea tat bidu għal pjanijiet ambizzjużi biex tnaqqas b’mod drastiku l-emissjonijiet u t-tniġġis matul id-deċennji li ġejjin. Parti minn dan jinkludi l-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Tniġġis Żero li tnieda reċentement u li se jiffoka fuq it-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, tal-ilma u tal-ħamrija għal livelli li ma għadhomx jitqiesu ta’ ħsara għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent. Aħna ltqajna ma’ Ian Marnane, espert tal-ambjent, tas-saħħa u tal-benesseri tal-EEA. Attwalment qed jaħdem fuq rapport li jmiss tal-EEA dwar it-Tniġġis Żero, li mistenni jiġi ppubblikat aktar tard din is-sena.

Aqra iktar

Solidarjetà fl-Ewropa fi żminijiet ta’ gwerra

L-aggressjoni militari Russa fl-Ukrajna biddlet il-ħajjiet tal-Ukreni minn ġurnata għall-oħra. L-impatti ta’ din il-gwerra mhux ġustifikata jinħassu mhux biss fl-Ukrajna iżda wkoll lil hinn sew mill-fruntieri tal-Ukrajna u se jkomplu jħallu impatt fuqna kollha għas-snin u saħansitra għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin.

Aqra iktar

Is-solidarjetà hija kruċjali għall-irkupru mill-Covid-19 u għal futur aħjar u sostenibbli

L-2021 kienet ikkaratterizzata mill-Covid-19 u mill-impatti tat-tibdil fil-klima. Quddiem prezzijiet ogħla tal-enerġija u tħassib dwar is-saħħa, l-irkupru tal-Ewropa jeħtieġ deċiżjonijiet diffiċli fl-2022. L-azzjoni mdewma jew l-ambizzjonijiet aktar baxxi x’aktarx li jkollhom spejjeż soċjali u ekonomiċi ogħla fuq perjodu ta’ żmien twil. L-indirizzar tal-inugwaljanzi soċjali f’din it-tranżizzjoni lejn is-sostenibbiltà huwa ċ-ċavetta għal futur aħjar għalina lkoll.

Aqra iktar

Il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent għandhom rwol siewi fis-sħubija mal-EEA biex jindirizzaw l-isfidi ambjentali u klimatiċi

L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent tikkoopera ma’ għadd kbir ta’ pajjiżi, inklużi dawk fil-Balkani tal-Punent. Din il-kooperazzjoni kif tkompli l-ħidma tal-UE dwar l-ambjent u kif inhi ta’ benefiċċju għall-Albanija, għall-Bożnija-Ħerzegovina, għall-Montenegro, għall-Maċedonja ta’ Fuq, għas-Serbja u għall-Kosovo? Aħna ninsabu f’kuntatt ma’ Luc Bas, il-kap tal-Programm ta’ Koordinazzjoni, Networks u Strateġija, biex niddiskutu kif l-EEA qiegħda taħdem ma’ dawn il-pajjiżi biex ittejjeb l-ambjent.

Aqra iktar

Sforzi konġunti għal għarfien aħjar dwar it-trasport marittimu u l-ambjent

L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) u l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) reċentement ippubblikaw ir-Rapport Ambjentali dwar it-Trasport Marittimu Ewropew (EMTER), li huwa valutazzjoni konġunta dwar l-impatti ambjentali tat-trasport marittimu fl-Ewropa. Aħna intervistajna lil Stéphane Isoard, Kap tal-grupp għal suġġetti dwar l-ilma u l-baħar fl-EEA, li kien qed imexxi t-tim tal-EEA li kien qed jaħdem fuq ir-rapport.

Aqra iktar

Bliet sostenibbli: nittrasformaw il-pajsaġġi urbani tal-Ewropa

Min-newtralità karbonika għall-ekonomija ċirkolari, arja aktar nadifa għal trasport aktar nadif, l-Ewropa stabbiliet objettivi ambjentali u klimatiċi ambizzjużi. Il-bliet, fejn jgħixu l-maġġoranza kbira tal-Ewropej, jeħtieġ li jiżvolġu rwol deċiżiv fil-kisba tal-miri tas-sostenibbiltà tal-Ewropa. Il-mistoqsija hi: kif jistgħu l-bliet isiru sostenibbli?

Aqra iktar

Intejbu l-prestazzjoni ambjentali fl-organizzazzjonijiet

Minbarra li tipprovdi informazzjoni affidabbli dwar l-ambjent u l-klima tagħna, l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) qed taħdem biex ittejjeb il-prestazzjoni ambjentali tagħha stess bħala organizzazzjoni. Intervistajna lil Melanie Sporer, li tikkoordina dawn l-isforzi fl-EEA, permezz tal-Iskema ta’ Ġestjoni u Verifika Ambjentali (EMAS) tal-UE.

Aqra iktar

Għejxien fi stat ta’ kriżijiet multipli: saħħa, natura, klima, ekonomija, jew sempliċiment nuqqas ta’ sostenibbiltà sistemika?

Minn kurituri ta’ politika għal pjattaformi akkademiċi, id-dinja qed titkellem dwar kriżijiet globali: kriżi tas-saħħa, kriżi ekonomika u finanzjarja, kriżi klimatika u kriżi tan-natura. Fl-aħħar mill-aħħar, dawn huma kollha s-sintomi tal-istess problema: il-produzzjoni u l-konsum mhux sostenibbli tagħna. L-impatt tal-COVID-19 żvela biss il-fraġilità sistemika tal-ekonomija u tas-soċjetà globali tagħna bl-inugwaljanzi kollha tagħhom.

Aqra iktar

It-Tiswir tal-Ewropa tal-2050: aktar b’saħħitha, aktar nadifa u aktar reżiljenti

Wara sena ngħixu bil-COVID-19 u l-impatti tiegħu, l-Ewropa qed tkompli tressaq pakketti ta’ politika għall-għanijiet ambizzjużi tagħha deskritti fil-Patt Ekoloġiku Ewropew. Huwa essenzjali li l-Ewropa tibqa’ fit-triq it-tajba biex tilħaq il-miri tagħha u tiżgura li l-Ewropa tal-2050 tkun soċjetà reżiljenti mibnija fuq is-solidarjetà, li tipprovdi ambjent tajjeb għas-saħħa għalina lkoll.

Aqra iktar

Is-saħħa u l-ambjent, inkluż it-tniġġis tal-arja u t-tniġġis akustiku — Inpoġġu fiċ-ċentru tal-attenzjoni l-ħidma tal-EEA

It-tniġġis tal-arja, it-tniġġis akustiku u l-impatti tat-tibdil fil-klima huma riskji ewlenin għas-saħħa u l-benesseri ta’ kuljum tal-Ewropej. Tkellimna ma’ Catherine Ganzleben, il-kap tal-grupp, it-tniġġis tal-arja, l-ambjent u s-saħħa, Alberto González, l-espert tal-kwalità tal-arja tal-EEA, u Eulalia Peris, l-espert tat-tniġġis akustiku tal-EEA biex insiru nafu aktar dwar x’qed tagħmel l-EEA biex ittejjeb l-għarfien f’dan il-qasam importanti ta’ xogħol.

Aqra iktar

Strateġija EEA-EIONET 2021 – 2030: It-twassil ta’ data u għarfien biex jintlaħqu l-ambizzjonijiet klimatiċi u ambjentali tal-Ewropa

L-Istrateġija konġunta tagħna tindika d-direzzjoni tal-pjan tagħna. Din tintroduċi mod ġdid ta’ kif naħdmu flimkien u noħolqu l-għarfien — aktar aġli, aktar reattiv, aktar proattiv, aktar azzjonabbli — li jixraq għall-isfidi li se niffaċċjaw u l-għarfien li se jkollna bżonn fid-deċennju li ġej.

Aqra iktar