li jmiss
preċedenti
punti

Article

Intervista — l-EEA teżamina l-esponiment tal-pubbliku għall-Bisfenol A

Biddel il-lingwa
Article Ippubblikat 05 Mar 2024 Mibdul l-aħħar 05 Mar 2024
4 min read
Photo: © Annette from Pixabay
L-użu tal-Bisfenol A (BPA), sustanza kimika sintetika li tintuża f’ħafna kontenituri tal-ikel tal-plastik u tal-metall u prodotti oħra tal-konsumatur, u l-esponiment tal-pubbliku għaliha huma ta’ tħassib dejjem akbar għal ħafna persuni fl-Ewropa kollha. Iltqajna ma’ Magnus Løfstedt, espert tal-EEA fl-oqsma tas-sustanzi kimiċi, tal-ambjent u tas-saħħa biex niddiskutu l-briefing tal-EEA dwar ir-riskji kkawżati mill-Bisfenol A li ġie ppubblikat reċentement.

Għalfejn għandna nkunu mħassba rigward il-Bisfenol A? B’liema mod tirrappreżenta riskju għal saħħitna?

Ilu magħruf għal żmien twil li l-Bisfenol A tista’ timita l-estroġenu uman u taġixxi bħala interferent endokrinali. Dan huwa ta’ tħassib minħabba li jista’ jaffettwa l-fertilità tagħna. L-esponiment matul it-tqala jista’ wkoll ifixkel l-iżvilupp tat-tarbija fil-ġuf, peress li l-fetu huwa partikolarment sensittiv għall-esponiment għal sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali.

Barra minn hekk, evidenza aktar ġdida wriet li l-Bisfenol A tista’ taffettwa wkoll is-sistema immunitarja tagħna. L-esponiment jista’ jirriżulta f’żieda f’ċerti ċelloli immunitarji li jistgħu jwasslu għall-iżvilupp ta’ disturbi awtoimmuni bħall-ażma.


U xi ngħidu dwar l-impatt usa’ fuq l-ambjent?

Il-Bisfenol A tista’ taġixxi wkoll bħala interferent endokrinali fil-fawna selvaġġa. Il-vertebrati kollha għandhom riċetturi tal-estroġenu u jistgħu potenzjalment jiġu affettwati mill-funzjoni ta’ imitazzjoni tal-estroġenu tal-Bisfenol A. Madankollu, dawn l-effetti huma l-aktar magħrufa għall-ħut fejn diversi studji ddokumentaw l-effetti tas-sustanza li jfixklu s-sistema endokrinali.

Min-naħa pożittiva, il-Bisfenol A la hija meqjusa bħala persistenti taħt il-biċċa l-kbira tal-kundizzjonijiet ambjentali, u lanqas mhija meqjusa bħala bijoakkumulattiv fl-organiżmi ħajjin sa punt sinifikanti. Dan ifisser li se tisparixxi pjuttost malajr mill-ambjent jekk ir-rilaxxi jitwaqqfu.


X’inhuma s-sejbiet ewlenin tal-briefing tal-EEA?

Il-briefing tal-EEA jippreżenta l-informazzjoni l-aktar reċenti dwar l-esponiment tal-bniedem għall-Bisfenol A, filwaqt li jqis il-proġett ta’ riċerka dwar il-bijomonitoraġġ uman iffinanzjat mill-UE li ġie konkluż reċentement (HBM4EU).

Il-briefing juri li n-nies fl-Ewropa huma esposti għal konċentrazzjonijiet għoljin inkwetanti ta’ Bisfenol A. Il-briefing huwa bbażat fuq konċentrazzjonijiet imkejla ta’ Bisfenol A fl-urina minn 2,756 persuna minn 11-il pajjiż Ewropew. Mill-inqas 92% tal-parteċipanti kellhom konċentrazzjoni ta’ Bisfenol A fl-urina tagħhom li taqbeż il-livell sikur.

 

Tista’ tispjega ftit dwar ir-riċerka li saret mill-HBM4EU dwar il-Bisfenol A?

Il-bijomonitoraġġ uman jipprovdilna informazzjoni dwar l-esponiment reali għal sustanza kimika mis-sorsi differenti kollha. Dan jikkuntrasta mal-valutazzjonijiet tar-riskju tradizzjonali li normalment ikunu bbażati fuq data mmudellata dwar l-esponiment. 

Il-kampjuni tal-urina għall-bisfenol A nġabru bejn l-2014 u l-2020. Filwaqt li l-aktar kampjuni reċenti mill-2020 għadhom jaqbżu l-valur ta’ gwida, jidher li hemm xejra lejn tnaqqis fil-livelli tal-BPA tal-urina. Is-Sħubija għall-Valutazzjoni tar-Riskju minn Sustanzi Kimiċi (PARC) l-ġdida taħt Orizzont Ewropa tal-UE inkludiet il-bisfenoli bħala sustanzi prijoritarji li għandhom jiġu eżaminati aktar fl-istudji ta’ bijomonitoraġġ uman fit-tfal, fl-adolexxenti u fl-adulti. Din se tipprovdi aktardata fis-snin li ġejjin dwar l-okkorrenza tal-BPA u ta’ bisfenoli oħra fl-Ewropej.


X’qed twettaq l-UE biex tindirizza t-tħassib dwar is-saħħa relatat mal-Bisfenol A?

Kien magħruf għal xi żmien li l-Bisfenol A tista’ tagħmel ħsara lill-fertilità u tfixkel is-sistema ormonali. Din hija r-raġuni għalfejn ġew adottati ħafna restrizzjonijiet differenti fl-UE bħal projbizzjoni fil-fliexken tat-trabi u fil-karta termali.

Iżda issa nafu li l-BPA hija saħansitra aktar tossika milli kien maħsub preċedentement, peress li l-limitu ta’ sikurezza tnaqqas b’20,000 darba fil-valutazzjoni l-aktar reċenti mwettqa mill-EFSA. Attwalment, il-Kummissjoni Ewropea qed tħejji proposta għal projbizzjoni tal-Bisfenol A u bisfenoli oħra f’materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel.

 

X’sustanzi kimiċi oħra għandna nkunu mħassba dwarhom?

L-Unjoni Ewropea għandha l-aktar regolamentazzjoni komprensiva u protettiva dwar is-sustanzi kimiċi fid-dinja. Madankollu, is-sistema mhijiex infallibbli. Il-fehim tagħna tal-modi differenti li bihom is-sustanzi kimiċi jistgħu jaffettwaw il-ġisem tagħna qed jevolvi b’mod kostanti. Dan ifisser li s-sistema regolatorja teħtieġ kontinwament issegwi l-iżviluppi fix-xjenza biex iżżomm l-aħjar livell possibbli ta’ protezzjoni.

Skont il-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea ħabbret għadd ta’ inizjattivi biex tkompli ttejjeb is-sistema. Waħda minn dawn l-inizjattivi hija l-iżvilupp ta’ Sistema ta’ Twissija Bikrija tal-UE għar-riskji kimiċi biex jitħaffef il-mod kif it-twissijiet minn, pereżempju, ir-riċerka xjentifika jintużaw għall-ġestjoni tar-riskju. 

Magnus Lofstedt
Espert tal-EEA fl-oqsma tas-sustanzi kimiċi, tal-ambjent u tal-enerġija

Intervista ppubblikata fil-ħarġa ta’ Settembru tal-Bulettin tal-EEA, Nru 03/2023

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Filed under: chemicals, plastics, bisphenol a
Dokument ta’ Azzjonijiet