næste
forrige
emner

Article

Interview – EEA undersøger offentlighedens eksponering for bisphenol A

Skift sprog
Article Udgivet 05/03 2024 Sidst ændret 05/03 2024
3 min read
Photo: © Annette from Pixabay
Brugen af og offentlighedens eksponering for det syntetiske kemikalie bisphenol A (BPA), som anvendes i mange plastik- og metalfødevarebeholdere og andre forbrugsvarer, vækker stigende bekymring blandt mange mennesker i hele Europa. Vi satte os ned sammen med Magnus Løfstedt, EEA-ekspert i kemikalier, miljø og sundhed, for at snakke om den briefing, EEA for nyligt har offentliggjort om risiciene i forbindelse med bisphenol A.

Hvorfor skal vi være bekymrede over bisphenol A? Hvordan udgør det en risiko for vores sundhed?

Det har længe været kendt, at bisphenol A kan efterligne menneskelig østrogen og fungere som et hormonforstyrrende stof. Det er bekymrende, fordi det kan påvirke vores fertilitet. Eksponering under graviditet kan også påvirke udviklingen af det ufødte barn, da fosterstadiet er et særligt følsomt tidspunkt for eksponering for hormonforstyrrende stoffer.

Desuden har nyere dokumentation vist, at bisphenol A også kan påvirke immunforsvaret. Eksponering kan medføre en stigning i visse immunceller, som kan føre til udvikling af autoimmune sygdomme såsom astma.


Hvad med den bredere indvirkning på miljøet?

Bisphenol A kan også virke hormonforstyrrende hos vilde dyr. Alle hvirveldyr har østrogenreceptorer og kan potentielt blive påvirket af bisphenol A's østrogenlignende funktion. Disse virkninger er imidlertid bedst kendt hos fisk, hvor flere studier har dokumenteret stoffets hormonforstyrrende virkning.

På den positive side anses bisphenol A hverken for at være persistent under de fleste miljøforhold eller for at være bioakkumulerende i levende organismer i betydeligt omfang. Det betyder, at det vil forsvinde forholdsvis hurtigt fra miljøet, hvis udledningen standses.


Hvad er hovedbudskabet i EEA's briefing?

EEA's briefing præsenterer den nyeste information om menneskers eksponering for bisphenol A på baggrund af det nyafsluttede, EU-finansierede forskningsprojekt om human biomonitering (HBM4EU).

Briefingen viser, at EU's befolkning udsættes for bekymrende høje koncentrationer af bisphenol A. Briefingen er baseret på målte koncentrationer af bisphenol A i urin fra 2 756 personer fra 11 europæiske lande. Mindst 92 % af deltagerne havde en koncentration af bisphenol A i urinen, som lå over det sikre niveau.

 

Kan du forklare lidt om HBM4EU's forskning i bisphenol A?

Human biomonitorering giver os information om den reelle eksponering for et kemikalie fra alle forskellige kilder. Dette står i kontrast til traditionelle risikovurderinger, der normalt er baseret på modellerede eksponeringsdata. 

Urinprøverne for bisphenol A blev indsamlet mellem 2014 og 2020. De nyeste prøver fra 2020 overstiger stadig den vejledende værdi, men der ses en tendens til, at BPA-niveauet i urinen falder. EU's nye Horisont Europa -partnerskab om vurdering af risici fra kemikalier (PARC) har medtaget bisphenoler som prioriterede stoffer, der skal undersøges nærmere i humane biomonitoreringsstudier hos børn, unge og voksne. Dette vil give yderligere data om forekomsten af BPA og andre bisphenoler hos europæerne i de kommende år.


Hvad gør EU ved sundhedsproblemerne i forbindelse med bisphenol A?

Det har i nogen tid været kendt, at bisphenol A kan skade fertiliteten og forstyrre hormonsystemet. Dette er grunden til, at der er indført forholdsmæssigt mange forskellige restriktioner i EU, såsom forbud mod BPA i sutteflasker og termokopieringspapir.

Men nu ved vi, at BPA er endnu mere giftigt end hidtil antaget, da den sikre tærskelværdi er sænket 20 000 gange i den nyeste vurdering fra EFSA. Europa-Kommissionen er i gang med at udarbejde et forslag om forbud mod bisphenol A og andre bisphenoler i fødevarekontaktmaterialer.

 

Hvilke andre kemikalier giver grund til bekymring?

EU har de mest omfattende og beskyttende regler for kemikalier i verden. Systemet er dog ikke skudsikkert. Vores forståelse af de forskellige måder, hvorpå kemiske stoffer kan påvirke kroppen, udvikler sig hele tiden. Det betyder, at lovrammen løbende skal følge den videnskabelige udvikling for at opretholde det bedst mulige beskyttelsesniveau.

Inden for rammerne af den europæiske grønne pagt har Europa-Kommissionen annonceret en række initiativer til yderligere forbedring af systemet. Et af disse initiativer er udviklingen af et tidligt varslingssystem for kemikalierisici, som skal fremskynde, hvordan advarsler fra f.eks. videnskabelig forskning bruges til risikostyring. 

Magnus Løfstedt
Ekspert i kemikalier, miljø og sundhed hos EEA

Interview offentliggjort i septemberudgaven af EEA's nyhedsbrev nr. 03/2023

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

tags

Arkiveret under
Arkiveret under chemicals, plastics, bisphenol a
Handlinger