neste
forrige
elementer

Article

Intervju – Det europeiske miljøbyrået (EEA) undersøker befolkningens eksponering mot bisfenol A

Endre språk
Article Publisert 05.03.2024 Sist endret 05.03.2024
3 min read
Photo: © Annette from Pixabay
Det syntetiske kjemikaliet bisfenol A (BPA), brukt i mange matbeholdere av plast og metall og andre forbrukerprodukter, vekker økende bekymring hos mange i Europa. Vi satte oss ned med Magnus Løfstedt, ekspert på kjemikalier, miljø og helse i Det europeiske miljøbyrået (EEA), for å diskutere et nylig publisert report om risikoene ved bisfenol A.

Hvorfor bør vi være bekymret for bisfenol A? Hvordan utgjør stoffet en helserisiko?

Det har lenge vært kjent at bisfenol A kan etterligne menneskelig østrogen og fungere som et hormonforstyrrende stoff. Dette er bekymringsfullt fordi det kan påvirke fruktbarheten. Eksponering under graviditet kan også forstyrre fosterets utvikling, siden fosteret er spesielt følsomt for hormonforstyrrende stoffer.

Nyere forskning viser også at bisfenol A kan påvirke immunsystemet. Eksponering kan føre til en økning i visse immunceller, noe som kan føre til utvikling av autoimmune sykdommer som astma.


Hvordan påvirker stoffet miljøet?

Bisfenol A kan også ha en hormonforstyrrende virkning på dyrelivet. Alle virveldyr har østrogenreseptorer som kan påvirkes av den østrogenetterlignende funksjonen til bisfenol A. Effektene er best dokumentert hos fisk, hvor flere studier har dokumentert stoffets hormonforstyrrende virkning.

Det er positivt at bisfenol A ikke er vurdert til å ha langvarige effekter under de fleste miljøforhold og at effektene ikke i betydelig grad vurderes som bioakkumulerende hos levende organismer. Det betyr at stoffet vil forsvinne fra miljøet relativt raskt hvis utslippene stanses.


Hva er de viktigste funnene i notatet?

EEA-rapporten presenterer den nyeste informasjon om menneskelig eksponering mot bisfenol A, og inkluderer resultater fra det nylig avsluttede EU-finansierte forskningsprosjektet om bioovervåkning av mennesker (HBM4EU).

Rapporten viser at folk i Europa utsettes for urovekkende høye konsentrasjoner av bisfenol A. Dette er basert på målte konsentrasjoner av bisfenol A i urin fra 2756 personer fra 11 europeiske land. Minst 92 prosent av deltakerne hadde en konsentrasjon av bisfenol A i urinen som overstiger det trygge nivået.

 

Kan du fortelle litt om HBM4EUs forskning på bisfenol A?

Bioovervåkning av mennesker gir oss informasjon om reell eksponering mot et kjemikalie fra alle mulige kilder. Dette står i kontrast til tradisjonelle risikovurderinger som vanligvis er basert på modellerte eksponeringsdata. 

Urinprøvene for bisfenol A ble samlet inn mellom 2014 og 2020. Selv om de nyeste prøvene fra 2020 fremdeles overskrider den veiledende verdien, ser det ut til at BPA-verdiene i urin er i ferd med å reduseres. Forskningsprogrammet Horisont Europas nye europeiske partnerskap for vurdering av risiko fra kjemikalier (PARC) har inkludert bisfenoler som et prioritert stoff som må undersøkes ytterligere i bioovervåkningsstudier av barn, ungdom og voksne. Dette vil gi oss ytterligere data om forekomsten av BPA og andre bisfenoler i europeere de kommende årene.


Hva gjør EU for å håndtere helsefarer knyttet til bisfenol A?

Det har lenge vært kjent at bisfenol A kan skade fruktbarheten og forstyrre hormonsystemet. Dette er årsaken til at EU har vedtatt en rekke forskjellige restriksjoner, deriblant forbud mot bruk av stoffet i tåteflasker og termisk papir.

Men i dag vet vi at BPA er enda giftigere enn tidligere antatt, og den nye trygge grenseverdien er 20 000 ganger lavere i den nyeste vurderingen fra EFSA. EU-kommisjonen utarbeider for tiden et forslag til forbud mot bisfenol A og andre bisfenoler i materialer som kommer i kontakt med næringsmidler.

 

Hvilke andre kjemikalier bør vi være bekymret for?

EU har verdens mest omfattende og beskyttende kjemikalieforskrifter. Systemet er likevel ikke perfekt. Forståelsen av hvordan kjemiske stoffer kan påvirke kroppen øker stadig. Det betyr at forskrifter kontinuerlig må følge utviklingen i forskningen for å sørge for den beste beskyttelsen.

EU-kommisjonen har kunngjort en rekke forskjellige initiativer som skal forbedre systemet ytterligere i forbindelse med EUs grønne vekststrategi. Ett av disse initiativene går ut på å utvikle et tidlig varslingssystem for kjemiske risikoer. Målet er å raskere kunne bruke advarsler fra for eksempel forskning i risikovurderingen. 

Magnus Lofstedt
EEA-ekspert på kjemikalier, miljø og helse

Intervjuet ble publisert i septemberutgaven av EEAs nyhetsbrev, nr. 03/2023

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagger

arkivert under:
arkivert under: chemicals, plastics, bisphenol a
Dokumenter handlinger