sonraki
önceki
öğeler

Makaleler

Dili değiştir
Makaleler
Menu
Endüstriyel kirliliği azaltma zorluğu

Avrupa’da endüstriyel kirlilik, bir dizi yönetmelik, üretimdeki gelişmeler ve çevresel girişimler sayesinde azalmaktadır. Bununla birlikte, sanayi kirlilik yaratmaya devam ediyor ve bu kesimde sıfır kirliliğe doğru yol almak ciddi bir zorluk.

Daha fazla okuyun

Sağlık açısından çevresel risklerin ele alınması

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, kirlilik Avrupa’da yılda 1,4 milyon önlenebilir ölüme yol açsa da iyileşme görülüyor ve Avrupa Yeşil Mutabakatı sürdürülebilirliğe doğru bir sıçrama fırsatı olabilir. DSÖ Avrupa Çevre ve Sağlık Merkezi Başkanı Francesca Racioppi ile kirlilik ve sağlık hakkında konuştuk.

Daha fazla okuyun

Avrupa’da sıfır kirliliğe doğru

Geçtiğimiz bahar koronavirüs, birkaç hafta içinde dünyayı yeniden şekillendirdi. Kıymetini bilmediğimiz pek çok şeye birdenbire ulaşamaz hale geldik. Salgın dünyayı gafil avladı; ancak bulaşıcı hastalıklar alanında çalışan bir bilim insanına göre bu durum sadece an meselesiydi.

Daha fazla okuyun

2030 Avrupasına Doğru: dayanıklı doğa, sürdürülebilir ekonomi ve sağlıklı yaşamlar

COVID-19 salgını, toplumlarımızın ve ekonomilerimizin büyük bir şok karşısında ne kadar kırılgan olabileceğinin net bir örneğini sunuyor. Çevresel bozulma ve iklim değişikliğinin bu tür şokları daha sık ve daha şiddetli hale getirmesi bekleniyor. Belirsizlik ve çeşitli zorluklarla karşı karşıyayken, uygulanabilir tek seçeneğimiz, bu kritik dönemde aldığımız her kararın bizi sosyal ve sürdürülebilirlik hedeflerimize yaklaştırmasını sağlamak.

Daha fazla okuyun

Yeni kullanmaya başlanan biyolojik olarak parçalanabilir, bozunabilir ve biyo bazlı plastik ürünler ne kadar çevre dostu?

Plastiğe dayalı kirliliğin ve plastik atıkların büyük bir çevre sorunu olduğunu biliyoruz. Son yıllarda, çevre için daha faydalı oldukları iddia edilen yeni plastik ürünler piyasaya sürüldü. Yakın zamanda yayınlanan bir Avrupa Çevre Ajansı (EEA) brifingi, bu ürünlerin çevresel güvenilirliğini değerlendiriyor. Daha fazlasını öğrenmek için, AÇA'dan sürdürülebilir kaynak kullanımı ve atık uzmanı Almut Reichel ile bir araya geldik.

Daha fazla okuyun

Sürdürülebilirlik hedeflerinin daha iyi anlaşılması için ileriye dönük değerlendirmeler

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) geçtiğimiz günlerde Avrupa’nın çevre ve sürdürülebilirlik beklentilerini etkileyen “değişimin itici güçleri” hakkında bir rapor yayınladı. AÇA'da sistem değerlendirme ve sürdürülebilirlik uzmanı olarak çalışan ve raporun proje yöneticisi olan Lorenzo Benini ile bir röportaj gerçekleştirdik.

Daha fazla okuyun

Birlikte ileriye doğru hareket edebiliriz: Korona şokunun ardından sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek

Korona virüsü krizinin ardından, daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir dünyayı nasıl inşa edebiliriz? Geleceğimizi şekillendirecek hayatî kararların alınacağı bu kritik dönemde, Avrupa Çevre Ajansı korona ve çevreye dair bilgileri bir araya getirerek, çok yönlü bir tartışmaya katkıda bulunuyor.

Daha fazla okuyun

AÇA’nın Avrupa’da çevre - durum ve görünüm 2020 raporu, Avrupa'nın sürdürülebilirlik konusundaki yenilenmiş yönünü desteklemede önemli bir rol oynamaktadır

Bu ayın başlarında Avrupa Çevre Ajansı, “Avrupa’da çevre - durum ve görünüm 2020 (SOER 2020)” başlıklı raporunu yayınladı. Rapor ana hatlarıyla Avrupa’nın gelecek 10 yıl içinde biyolojik çeşitlilik kaybının endişe verici oranını, iklim değişikliğinin etkilerini ve doğal kaynakların aşırı tüketimini ele alan acil eylem planını hayata geçirmeden2030 hedeflerine ulaşamayacağı sonucuna vardı. Ayrıca, Avrupa'nın bu hedeflere ulaşması için tekrar doğru güzergahta olmasına yardımcı olacak bazı anahtar çözümler sundu. SOER 2020'nin rolü hakkında görüşmek için AÇA'nın SOER koordinasyon ve değerlendirme uzmanı Tobias Lung ile buluştuk.

Daha fazla okuyun

Covid-19 döneminde Avrupa'da iklime zarar vermeme arzusu üzerine görüşler

Avrupa ülkeleri, Covid-19'un Avrupalıların sağlığı ve ekonomisi üzerindeki etkilerini sınırlamak için sert önlemler almaktadır. Bu tür krizler nüfusun ve ekonominin tamamı üzerinde doğrudan ve ciddi etkilere sahip olabilir. Önemli ekonomik sektörleri etkileme potansiyeli göz önüne alındığında koronavirüs krizinin, ekonomik faaliyetlerin çevre ve iklim üzerindeki bazı etkilerini azaltması beklenmektedir. Yine de, Avrupa Birliği’nin 2050 yılına kadar ekonomisini dönüştürmeye ve iklime zarar vermeme amacına ulaşmaya yönelik taahütünü yerine getirme yolu, asla toplum üzerinde son derece yüksek maliyeti olan büyük ve ani şoklar ile değildir. . Avrupa Yeşil Anlaşması ve yakın zamanda önerilen Avrupa İklim Kanunu, etkilenenleri destekleyerek adil bir geçiş sağlarken, emisyonların geri dönüşsüz ve kademeli olarak azaltılmasını öngörmektedir.

Daha fazla okuyun

Gürültü kirliliği hem insan sağlığı hem de çevre açısından önemli bir sorundur

Gürültü kirliliği Avrupa çapında büyümekte olan ve birçok insanın sağlığı üzerindeki etkilerinin farkında olmayabileceği bir sorundur. Avrupa Çevre Ajansı'nın çevresel gürültü uzmanı Eulalia Peris ile bu ayın başlarında yayınlanan AÇA “Avrupa'da Çevresel Gürültü – 2020” raporunun temel bulgularını görüşmek için bir araya geldik.

Daha fazla okuyun

İklim, doğa ve insanlar için harekete geçme zamanı

2019 yılı, Avrupa'da iklim ve çevre eylemleri için bir dönüm noktası olarak hatırlanacak. Milyonlarca Avrupalı ve dünya genelinde insanlar, politika yapıcıların harekete geçmesi için gösteriler yapmaya devam ettiler. Avrupa Çevre Ajansı'nın çevrenin durumu raporu (SOER 2020) dahil olmak üzere kanıta dayalı bilimsel değerlendirmeler, önümüzdeki zorlukların büyüklüğünü ve acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Bu çağrılar artık bir politika yol haritasına dönüşüyor. Avrupa Komisyonu tarafından sunulan Avrupa Yeşil Anlaşması, önümüzdeki on yıl için umut verici bir başlangıç.

Daha fazla okuyun

Yönetişim — Sürdürülebilir arazi yönetimi için birlikte hareket etme

Arazinin ve kaynaklarının sahibi kimdir? Bunların nasıl kullanılacağına kim karar veriyor? Bazı durumlarda, araziler özel mülkiyettir ve alınıp satılarak yalnızca sahipleri tarafından kullanılabilir. Sıklıkla bunların kullanımı ulusal veya yerel düzenlemelerle düzenlenir; örneğin, orman alanlarının korunması gibi. Diğer durumlarda, bazı alanlar yalnızca kamu kullanımına tahsis edilmiştir. Fakat arazi yalnızca bir alan veya bir toprak parçası değildir. Hepimiz araziyi kullanıp kaynaklarına bel bağladığımızda sürdürülebilir yönetim, birlikte çalışmak için yerelden küresel düzeye kadar sahiplere, düzenleyicilere ve kullanıcılara gereksinim duyar.

Daha fazla okuyun

Mülakat — Toprak kirliliği: sanayileşmenin rahatsız edici mirası

Toprak kirliliği ortak geçmişimizle ve Avrupa’nın nasıl dünyanın önce endüstriyel sonra çevresel öncüsü olduğunun hikayesinin bir kısmıyla güçlü şekilde bağlantılı bir sorundur. Toprak kirliliği sorununu daha iyi anlamak için Birleşik Krallık’ta bulunan Cranfield Üniversitesi’nde Fahri Profesör ve Avrupa’nın öncü toprak uzmanlarından biri olan Mark Kibblewhite ile konuştuk.

Daha fazla okuyun

Değişen menüler, değişen dünya yüzeyi — Avrupa’da tarım ve gıda

Yediğimiz gıdaların çoğu arazide ve toprakta üretilir. Yediğimiz şeyler ve onları üretme şeklimiz son yüzyılda Avrupa’da yüzey ve toplum ile birlikte önemli derecede değişti. Tarımın yoğunlaştırılması çevre ve geleneksel çiftçilik pahasına Avrupa’nın daha fazla gıdayı daha uygun fiyatlara üretmesine olanak sağladı. Tabaklarımıza koyduğumuz gıda ve onu ürettiğimiz arazi ve topluluklar ile olan ilişkilerimizi yeniden gözden geçirme vakti geldi.

Daha fazla okuyun

Kopernik — Yeryüzünü uzaydan ve yerden izleme

Avrupa’nın Yeryüzündeki gözleri olarak bilinen, AB’nin Yeryüzü gözlem ve izleme programı Kopernik değerli arazi ve toprak kaynaklarımızı daha sürdürülebilir bir şekilde kullanmak için anlayış ve planlama şeklimizi kökten değiştiriyor. Kentsel planlama, taşıma güzergahları ve yeşil alanlardan hassas uygulamalı tarım ve orman yönetimine, Kopernik karar verme aşamasına destek olmak için detaylı ve güncel arazi izleme bilgileri sağlıyor.

Daha fazla okuyun

Mülakat — Toprak: ayaklarımızın altında yaşayan hazine

Toprak cansız kum ve alüvyondan çok daha fazlasıdır. Hepsi eşit derecede zengin mikrohabitatlarda etkileşim içerisinde olan, mikroskobik organizmalardan daha büyük memelilere kadar tamamen hayat doludur. Onların etkileşimleri bizlere gıda ve lif, temiz su, temiz havanın yanı sıra sentetik kimyasalların bulunmadığı endüstriyel işlemler verir ve hatta birçok hastalık için tedavi de sağlar. Almanya’da bulunan Senckenberg Doğal Tarih Müzesi’nden Dr. David Russell ile toprak biyoçeşitliliğini ve bunun dünyamız için ne anlama geldiğini konuştuk.

Daha fazla okuyun

Toprak, arazi ve iklim değişikliği

İklim değişikliğinin toprak üzerinde önemli etkileri vardır ve arazi kullanımı ile topraktaki değişimler de iklim değişikliğini hızlandırabilir veya yavaşlatabilir. Sağlıklı topraklar ile sürdürülebilir bir arazi ve toprak yönetimi olmadan iklim krizlerini engelleyemez, gıda üretemez ve değişen bir iklime uyum sağlayamayız. Önemli ekosistemleri korumak ve canlandırmak ve doğanın atmosferden karbon yakalamasına olanak sağlamak yanıt olabilir.

Daha fazla okuyun

Avrupa’da arazi ve toprak — Şehir betonu durmadan yayılacak mı?

Avrupa'nın yüzeyi değişiyor. Şehirler ve altyapıları verimli tarım arazilerine doğru genişliyor, yüzeyi daha küçük parçalara bölüyor, vahşi yaşamı ve ekosistemleri etkiliyor. Yüzeyin parçalara ayrılmasına ek olarak toprak ve arazi birçok başka tehdit ile yüzleşiyor; kirlilik, erozyon, sıkışma, geçirimsizleşme, bozunum ve hatta terk edilme. Tarım arazilerini almak yerine halihazırda şehirler ve kentsel altyapı tarafından alınmış araziyi tekrar değerlendirebilseydik ne olurdu?

Daha fazla okuyun

Arazi ve toprak: bu hayati kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve yönetimine doğru

Sağlıklı arazi ve toprak olmadan yaşayamayız. Gıdalarımızın çoğunu ürettiğimiz ve evlerimizi inşa ettiğimiz yer arazidir. Tüm türler — arazi veya suda yaşayan hayvanlar ve bitkiler — için arazi hayati derecede önemlidir. Toprak — arazinin temel unsurlarından biri — çok karmaşık ve sıklıkla değeri bilinmeyen hayat dolu bir unsurdur. Ne yazık ki an itibarıyla Avrupa’da ve dünyada araziyi ve toprağı kullanma şeklimiz sürdürülebilir değildir. Bunun da arazideki hayat üzerinde önemli etkileri vardır.

Daha fazla okuyun

Sürdürülebilirliği hayata geçirmek: Yeni Avrupa politikaları eşsiz bir fırsat sunuyor

Avrupa Komisyonu’nun seçilmiş başkanı Ursula von der Leyen, önümüzdeki beş yıl için ekibinin politika önceliklerini belirledi. Gündeminin odağında, iklim ve biyoçeşitlilik krizlerine karşı daha iddialı bir eylem planını ana hatlarıyla açıklayan bir Avrupa Yeşil Anlaşması yer alıyor. Çevresel bozulma ve iklim değişikliği, Avrupa politikalarında birtakım başarılar ve başarısızlıklarla uzun zamandır ele alınıyor. Kamunun giderek artan eylem çağrılarından destek bulan bu yeni politika süreci, yeni Avrupa Komisyonu ve Parlamentosu ile birlikte, Avrupa için yeşil ve adil bir geçişin ölçeğini büyütmek ve bu geçişi hızlandırmak adına eşsiz bir fırsat sunuyor.

Daha fazla okuyun

Permalinks

Belge İşlemleri