sonraki
önceki
öğeler

Article

AÇA’nın Avrupa’da çevre - durum ve görünüm 2020 raporu, Avrupa'nın sürdürülebilirlik konusundaki yenilenmiş yönünü desteklemede önemli bir rol oynamaktadır

Dili değiştir
Article Yayınlandı 17.04.2020 Son değiştirilme 11.05.2021
4 min read
Photo: © Daniel Kusak, My City /EEA
Bu ayın başlarında Avrupa Çevre Ajansı, “Avrupa’da çevre - durum ve görünüm 2020 (SOER 2020)” başlıklı raporunu yayınladı. Rapor ana hatlarıyla Avrupa’nın gelecek 10 yıl içinde biyolojik çeşitlilik kaybının endişe verici oranını, iklim değişikliğinin etkilerini ve doğal kaynakların aşırı tüketimini ele alan acil eylem planını hayata geçirmeden2030 hedeflerine ulaşamayacağı sonucuna vardı. Ayrıca, Avrupa'nın bu hedeflere ulaşması için tekrar doğru güzergahta olmasına yardımcı olacak bazı anahtar çözümler sundu. SOER 2020'nin rolü hakkında görüşmek için AÇA'nın SOER koordinasyon ve değerlendirme uzmanı Tobias Lung ile buluştuk.

SOER 2020 raporunun en önemli mesajları nelerdir? Bu sonuçlara nasıl ulaştınız?

 'Avrupa’da çevre - durum ve görünüm 2020'  raporu, Avrupa ülkelerine, liderlerine ve politika yapıcılarına fırsatı değerlendirmelerini ve gelecek on yılı, Avrupa'nın orta ve uzun vadeli çevre politikası hedeflerini karşılayarak geri dönüşü olmayan değişiklik ve hasardan kaçınmak için eylemleri radikal bir şekilde arttırma ve hızlandırma için kullanma çağrısında bulunmaktadır. Çizdiğimiz tablo biraz olumsuz; ancak SOER 2020'nin karşılaştığımız zorluklara çözüm odaklı bir yaklaşım içerdiğini ve yine de rotayı değiştirebileceğimizi belirtmek önemlidir. Rapor, sistemleri (enerji, hareketlilik ve gıda gibi) anlamaya yardımcı olan, sistemsel bakış açısının neden gerekli ve yararlı olduğunu anlatan ve çözüm odaklı bilgiyi masaya getiren üç bölümden oluşmaktadır. Raporda, hükümetler , şehirler, finans ve mali sistemler ile ilgili olarak somut güçlendirme noktalarına işaret ediyoruz.

SOER 2020 neden bu kadar önemli?

AÇA'nın en önemli raporu olarak, Avrupa'da çevre ve iklim ile ilgili durumun en kapsamlı görüntüsünü sunmaktadır. Kuruluş kurallarımıza göre, bu raporu her beş yılda bir yayınlamak zorundayız. Ancak daha da önemlisi, özellikle Avrupa Birliği’ne bağlı kurumlarda birçok kişi, kapsamlı çevre ve iklim değerlendirmemizi çok çeşitli Avrupa politikası hedeflerine bağladığı için, raporumuzu dikkate alıyor. Bu nedenle, başka hiçbir AÇA değerlendirmesinde olmadığı biçimde karar vericilerin dikkatine sunulmakta ve birçok durumda referans noktası olarak kullanılmaktadır.

SOER 2020, raporun yayınlanmasından kısa bir süre sonra yayınlanmış olan Avrupa Yeşil Anlaşması bildirimini desteklemek için halihazırda kullanılmıştır. Avrupa Komisyonu ayrıca raporumuzu Avrupa Yeşil Anlaşması'nın daha da geliştirilmesi ve uygulanmasını destekleyecek önemli bir değerlendirme olarak kabul etmiştir. Bu, AB politika yapıcılarının sadece SOER 2020'ye bakacakları anlamına gelmez, ancak alanlarına bağlı olarak, kendilerini destekleyecek bilgileri alabilmek için belirli tematik alanlara odaklanacakları anlamına gelir.

Ülkeler ayrıca SOER'i, özellikle Avrupa ölçeğinde olup bitenler için bir referans noktası olarak kullanmaktadır. Ancak net olan bir durum, çözümlerin çoğunun sınır aşan nitelikte olmaları ve üzerinde durduğumuz sorunların birçoğunun evrensel olmaları, ve de sürdürülebilirlik geçişlerinin farklı yönleri için farklı finansman kuruluşlarının rolü gibi noktalar açısından, belirli ülkelerle sınırlı olmamasıdır. Doğal sermayeye bakacak olursak, kamu yatırımlarının büyük ölçüde artırılması gerekmektedir; enerji ve ulaşımda ise özel ve kamu fonlarının payları daha yaygındır. Bu hemen hemen tüm ülkeler için geçerlidir.

SOER 2020 nasıl hazırlandı? Süreci anlatabilir misiniz?

SOER 2020 oldukça büyük ve kapsamlı bir rapordur. Taslakta 20 baş yazar ve 40 ek katılımcı yer aldı. Son 3.5 yıl boyunca kavramsallaştırılmış ve hazırlanmış yaklaşık 500 sayfadan oluşmaktadır. Ancak bu sayfalar, AÇA'nın yılda ürettiği yaklaşık 50 rapor ve brifingin oluşturduğu buzdağının sadece görünen kısmıdır. SOER 2020, en son SOER'in 2015 yılında yayınlanmasından bu yana son beş yılda yaptıklarımızı değerlendirmektedir. Bu, SOER 2020'yi destekleyen yaklaşık 300 rapor ve brifinge denk gelmektedir ve bu eserler, göstergeler ve diğer (web tabanlı) ürünlerle desteklenmektedir.

SOER 2020 raporu, temalar arasındaki bağlantıların analizini güçlendirmek için çok yinelemeli ve entegre bir yaklaşım uygulamıştır. Değerlendirme ayrıca, ifadelerimizi bilimsel kanıtlarla desteklemeye vurgu yapan yaklaşık 100 sayfa referans içermektedir.

İfade ve inceleme süreci açısından bilimsel titizliğin önemi doğrultusunda da, herhangi bir SOER için referans her zaman zorunlu olmuştur. Bu rapor için, kalite ve belirsizlik unsurlarının değerlendirilmesi ve iletişimine yönelik gelişmiş bir yaklaşım uygulamayı tercih ettik. Bu, okurların geçmiş eğilimler ve görünümler ile kanıtların sağlamlığı, uzman değerlendirmelerinin ne derece dahil olduğu ve temel veri ve bilgi boşlukları hakkında bilgi bulabilecekleri kısa özet tabloları da dahil olmak üzere, rapor boyunca yansıtılmaktadır.

Sonraki adımlar nelerdir?

SOER 2020 raporu Avrupa Yeşil Anlaşması'nın çalışmalarına katkıda bulunduğu için, sonraki adımları şimdiden görmeye başladık. Ayrıca, önümüzdeki yıl SOER 2020'nin bazı kısımlarını güncelleyecek bir takip raporu ile mevcut raporu da geliştireceğiz. Bu takip raporu örneğin, Kuşlar ve Habitatlar Direktifleri kapsamında en son çıkan 2013-2018 raporlarına dayanan yeni bir biyolojik çeşitlilik ve doğa değerlendirmesi içerecektir. Bilgi sahibi olmanın, Avrupa Yeşil Anlaşması paketinden ortaya çıkan önceliklere yönelik eylemleri nasıl destekleyebileceğini göstermek de dahil olmak üzere, bu takip raporu çeşitli amaçlar içermektedir.

Bu yaklaşım SOER 2025 için hazırlanırken kullanacağımız temel ilkeleri de destekleyecektir. SOER 2020'nin temel yapısını, giderek önemli hale geldiği için, sistem ve çözüm odaklı bir bakış açısıyla tamamlanan tematik ve sektörel değerlendirmelerle sürdürmeyi planlıyoruz.

Tobias Lung

AÇA SOER koordinasyon ve değerlendirme uzmanı

Bu yazı AÇA Bülteni 04/2019 Aralık 2019 sayısında yayınlanmıştır

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Belge İşlemleri