következő
előző
tételek

Article

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EAA) Európa környezetének helyzetképéről és kilátásairól szóló 2020-as jelentése kulcsfontosságú szerepet játszik Európa fenntarthatóság felé irányuló megújult lendületének támogatásában

Nyelv megváltoztatása
Article Publikálva / Megjelentetve 2020. 02. 12. Utolsó módosítás 2021. 05. 11.
6 min read
Photo: © Daniel Kusak, My City /EEA
2019 decemberében az Európai Környezetvédelmi Ügynökség kiadta az „Európa környezete – helyzetkép és kilátások 2020-ban (SOER 2020)” c. jelentését. Ebben arra a következtetésre jutottak, hogy amennyiben Európa a következő tíz évben nem lép fel sürgősen annak érdekében, hogy kezelje a biológiai sokféleség riasztó mértékű csökkenését, az éghajlatváltozás növekvő hatásait és a természeti erőforrások túlzott felhasználását, nem fogja teljesíteni a 2030-ra kitűzött céljait. Emellett néhány kulcsfontosságú megoldást is javasoltak, amelyek segítenének visszaterelni Európát arra az útra, amelyen át teljesíthetők ezek a célok. Tobias Lunggal, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség SOER koordinációs és értékelési szakértőjével találkoztunk, hogy megvitassuk vele a SOER 2020 szerepét.

Mik a SOER 2020 jelentés főbb üzenetei? Hogyan jutottak ezekre a következtetésekre?

Az „Európa környezete – helyzetkép és kilátások 2020-ban” című jelentés azt szorgalmazza, hogy az európai országok, vezetők és politikai döntéshozók most cselekedjenek és a következő évtizedben radikálisan fokozzák és gyorsítsák fel azokat az intézkedéseket, amelyekkel Európa visszakerül a megfelelő pályára ahhoz, hogy teljesítse a környezetünkben előidézett visszafordíthatatlan változások és károk elkerüléséhez szükséges közép- és hosszú távú környezetpolitikai céljait. Az általunk festett kép sürgető és némileg negatív hangulatú, de fontos megjegyezni, hogy a SOER 2020 megoldás-központú megközelítéseket is tartalmaz az előttünk álló kihívásokkal szemben, és hogy még mindig alakíthatunk a jövőn. A jelentés teljes részben – három fejezetben – taglalja az egyes rendszerek (például energia-, közlekedés- és élelmiszer-rendszer) ismertetését, illetve amellett érvel, miért szükséges és hasznos a rendszereken keresztül szemlélnünk a kérdést, hogy megértsük a rendszereket és megoldás-központú tudással járuljunk hozzá az ügyhöz. A jelentésben meglehetősen konkrét beavatkozási pontokra mutatunk rá, például a kormányok és a szélesebb értelemben vett kormányzás, a városok, a finanszírozás és a pénzügyi rendszerek terén.

Miért olyan fontos a SOER 2020?

Az EEA úttörő jelentéseként ez a dokumentum adja a legátfogóbb pillanatképet az európai helyzetről a környezet és a klíma tekintetében. Alapító szabályzatunk alapján kötelességünk ezt ötévente összeállítani. De ami még fontosabb, sokan – különösen az európai uniós intézményekben– figyelembe veszik, mivel a környezet és a klíma szempontjából elvégzett átfogó értékelésünket az európai politikai célkitűzések széles körével kapcsolja össze. Emiatt semelyik más EEA felméréssel össze nem hasonlítható mértékben áll a döntéshozók figyelmének központjában, és számos esetben hivatkozási alapként használják.

A SOER 2020 jelentésre már most hivatkoznak az európai zöld megállapodásról szóló közlemény alátámasztása céljából, amely szintén nem sokkal az után jelent meg, hogy e jelentést kiadtuk. Az Európai Bizottság ugyancsak fontos helyzetfelmérésként ismerte el a jelentést, amely alapvetően meghatározza majd az európai zöld megállapodás továbbfejlesztését és megvalósítását. Ez nem azt jelenti, hogy az EU döntéshozói kizárólag a SOER 2020-ra fognak támaszkodni, de szakterületük függvényében utánanézhetnek adott témáknak, hogy részletesebb információkat szerezzenek.

Az egyes országok szintén hivatkozási alapként tekintenek a SOER-re, különösen a tekintetben, hogy mi is történik európai szinten. Mindazonáltal egyértelmű, hogy a megoldások közül sok a határokon átívelő intézkedés, és az általunk érintett problémák közül számos egyetemes jellegű, és nem csupán adott országokra vonatkozik, mint például a különböző finanszírozó testületek szerepe a fenntarthatóság felé tartó átmenet különféle aspektusaiban. Ha a természeti tőkét nézzük, elsősorban a közpénzből való befektetéseket kell növelni, míg az energia és a közlekedés területén a magánszektor és az állami szektor közötti megosztott finanszírozás jóval gyakoribb. Ez a legtöbb országra érvényes.

Hogyan állították össze a SOER 2020 jelentést? El tudná magyarázni a folyamatot?

A SOER 2020 egy rendkívül átfogó jelentés. Összeállításában mintegy 20 vezető szerző vett részt és mintegy 40 további személy működött közre. Körülbelül 500 oldal terjedelmű, és az elmúlt 3,5 év alatt dolgoztuk ki és állítottuk össze. Ez azonban csupán a jéghegy csúcsa: az EEA évente mintegy 50 jelentést és tájékoztatót ad ki. A SOER 2020 valójában arról ad számot, hogy mit csináltunk az utóbbi 5 évben, az utolsó SOER jelentés 2015-ös kiadása óta. Ez a SOER 2020 alapjául szolgáló csaknem 300 jelentést és tájékoztatót foglalja magába, ezeket a kiadványokat szintén különböző mutatók és egyéb (web-alapú) anyagok támasztják alá.

A SOER 2020 jelentés egy összefoglaló és integrált megközelítés mentén indult el annak érdekében, hogy megerősítsük az egyes témák közötti összefüggések elemzését. Az értékelés emellett mintegy 100 oldalnyi hivatkozást tartalmaz, amely hangsúlyozza, hogy állításainkat tudományos bizonyítékokra alapozzuk.

A hivatkozások mindig alapvető fontosságúak voltak az összes SOER jelentésben, a megfogalmazás és az ellenőrzés folyamata során pedig tudományos szigorral járunk el. E jelentés tekintetében tudatosan úgy döntöttünk, hogy fejlettebb megközelítést alkalmazunk a minőségi és a bizonytalansági szempontok értékelésére és kommunikációjára. Ez végig tükröződik a jelentésben, beleértve a lényegre törő összefoglaló táblázatokat – amelyekben az olvasó a korábbi tendenciákról és kilátásokról tájékozódhat –, illetve a bizonyítékok mennyiségét – hogy milyen mértékben vettük igénybe szakértők véleményét –, valamint a kulcsfontosságú adatokat és az adatok hiányosságait is.

Melyek a következő lépések?

Már most látjuk a soron következő lépéseket, mivel a SOER 2020 jelentés egyre nagyobb mértékben járul hozzá az európai zöld megállapodás keretében végzett munkához. Jövő évben össze fogunk továbbá állítani egy jelentést, amelyben frissíteni fogjuk a SOER 2020 egyes részeit. Ebben például szó lesz a biológiai sokféleség és a természet értékelésének új módszeréről, amely a madár- és élőhelyvédelmi irányelvre vonatkozó legújabb, 2013-2018-as jelentésen alapul. Ennek a jelentésnek ez lesz a célja, beleértve annak bemutatását, hogy hogyan lehet tudással támogatni az európai zöld megállapodásból fakadó prioritások megvalósítására irányuló cselekvést.

Ez a megközelítés emellett megadja majd azokat az építőelemeket is, amelyeket a SOER 2025 összeállításában fogunk használni. Meg kívánjuk tartani a SOER 2020 alapvető struktúráját a tematikus és ágazati alapú értékelésekkel, kiegészítve egy rendszer- és megoldás-központú perspektívával, mivel ez egyre relevánsabbá válik.

Tobias Lung

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EAA) koordinációs és értékelési szakértője

Ez a vezércikk az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2019/04. számú hírlevelének 2019. decemberi számában jelent meg EEA hírlevél 2019/04

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentumhoz kapcsolódó lépések