następne
poprzednie
pozycje

Artykuły

Zmień język:
Artykuły
Menu
Klimat, przyroda i ludzie: wspólna przyszłość dla naszej planety

Stawka nigdy nie była wyższa. Nasza planeta ociepla się i traci gatunki w zastraszającym tempie. Podczas dwóch światowych konferencji, które odbyły się w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, uczestnicy z całego świata koncentrowali się na wspólnym zagadnieniu, jakim jest klimat i różnorodność biologiczna. Wyzwania w obu obszarach są przejawami tego samego problemu: naszej niezrównoważonej produkcji i konsumpcji. Pomimo złożonego charakteru negocjacji mają one kluczowe znaczenie dla globalnej świadomości, osiągnięcia konsensusu i podjęcia pilnych działań.

Czytaj więcej

Wywiad: Prosumenci i kryzys energetyczny – jak obywatele przyczyniają się do transformacji energetycznej w Europie

Kim są „prosumenci” energii i jaką rolę mogą odegrać w zwiększaniu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Europie? Spotkaliśmy się z ekspertem EEA ds. energii i środowiska, Javierem Esparrago, aby porozmawiać o tym, jak obywatele, instytucje i przedsiębiorstwa mogą pomóc w rozwiązaniu obecnego kryzysu energetycznego, stając się prosumentami, a więc tymi, którzy zarówno wytwarzają, jak i zużywają energię odnawialną. Na początku tego miesiąca EEA opublikowała sprawozdanie przedstawiające rolę prosumentów energii ze źródeł odnawialnych i ich rosnące znaczenie w upowszechnianiu lepszych i tańszych technologii i strategii politycznych, które promują ten rodzaj energii.

Czytaj więcej

Lato 2022 r.: Życie w kontekście licznych kryzysów

Wygląda na to, że przeżywamy jeden kryzys za drugim – pandemię, ekstremalne fale upałów oraz susze spowodowane zmianą klimatu, inflację, wojnę i kryzys energetyczny. W czasie tegorocznej zimy prawdopodobnie będziemy mieć do czynienia z ciągłą niepewnością i dużą zmiennością na światowych rynkach, takich jak rynek energii elektrycznej i rynek żywnościowy. To będzie mieć większy wpływ na wybrane państwa i grupy społeczne bardziej niż na inne. Stawienie czoła tym kryzysom, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej, wymaga zdecydowanego zaangażowania politycznego i inwestycji w zrównoważony rozwój w celu wzmocnienia wytrzymałości naszych społeczeństw.

Czytaj więcej

Wywiad - Ekonomia i bioróżnorodność: czy rachunkowość może pomóc ocalić świat przyrody?

Czy oszacowanie wartości ekonomicznej środowiska naturalnego może być pomocne w jego ochronie, czy też potrzebujemy nowych modeli zarządzania? W jaki sposób handel jest powiązany zutratą bioróżnorodności i nierównościami? Naszym rozmówcą był James Vause, główny ekonomista w Centrum Monitoringu Ochrony Środowiska, działającym w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP‑WCMC), który miał wkład w powstanie raportu prof. Dasgupty ws. ekonomii bioróżnorodności, zwłaszcza rozdziału dotyczącego handlu i biosfery.

Czytaj więcej

Odbudowa świata naturalnego

Europa postawiła sobie ambitne cele strategiczne, aby umożliwić przyrodzie regenerację irozkwit, zwiększając korzyści dla społeczeństwa wynikające ze zdrowego środowiska naturalnego. Odobszarów chronionych i zielono‑niebieskiej infrastruktury po odtwarzanie terenów naturalnych, przywracanie dzikiej przyrody i wdrażanie rozwiązań opartych na przyrodzie w odpowiedzi nazmiany klimatu — wiele pozostaje do zrobienia, aby naprawić spustoszenia, jakich dokonaliśmy wśrodowisku naturalnym.

Czytaj więcej

W skrócie: Prawodawstwo UE dotyczące przyrody

Państwa członkowskie UE zaczęły koordynować politykę dotyczącą środowiska w latach 70. XX wieku, a przyroda stanowiła pierwszy obszar europejskich działań. Do dzisiaj dyrektywy dotyczące przyrody — dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa, przyjęte po raz pierwszy odpowiednio w 1979 i 1992 r. — stanowią kamień węgielny dążeń UE do ochrony i zachowania różnorodności biologicznej.

Czytaj więcej

Co niszczy przyrodę Europy?

Środowisko przyrodnicze Europy ponosi konsekwencje długotrwałej eksploatacji i zanieczyszczania. Natura nieustannie zaopatruje nas w żywność, ubrania, leki, miejsca schronienia, energię i inne zasoby, ale ekosystemy oraz wiele roślin i zwierząt na tym cierpią, a czasami nawet z tego powodu wymierają. Jakie rodzaje działalności człowieka szkodzą środowisku najbardziej oraz w jaki sposób możemy zatrzymać i odwrócić trwający proces zaniku bioróżnorodności?

Czytaj więcej

Nasza przyroda potrzebuje pilnej pomocy

Świadomość wartości środowiska naturalnego jest dzisiaj wyższa niż kiedykolwiek wcześniej. Zpowodu ograniczeń związanych z pandemią COVID‑19 wielu z nas wychodziło na zewnątrz, udając się na najbliższe tereny zielone w poszukiwaniu wytchnienia i ukojenia — koniecznego oderwania od życia w izolacji. To ponownie przypomniało nam, jak ważną i cenną rolę odgrywa przyroda wzachowaniu naszej psychicznej i fizycznej równowagi.

Czytaj więcej

Wywiad - Ochrona przyrody w zmieniającym się klimacie: nasze działania muszą skupić się na odporności

Od zmian w siedliskach i zbiorowiskach gatunków do zmian w dostępności wody i porach kwitnienia — zmiany klimatu wpływają na ekosystemy i różnorodność biologiczną. Zapytaliśmy prof. dr Beate Jessel, przewodniczącą Niemieckiej Agencji Federalnej ds. Ochrony Przyrody, o zależności między bioróżnorodnością a zmianami klimatu i o to, co można zrobić, aby zwiększyć odporność środowiska naturalnego w zmieniającym się klimacie.

Czytaj więcej

Wywiad - Ważna rola monitorowania ptaków

Monitorowanie roślin, zwierząt i siedlisk odgrywa kluczową rolę w ocenach ekspertów. PetrVoříšek, członek zespołu koordynacyjnego Europejskiego Atlasu Ptaków Lęgowych 2 przy Czeskim Towarzystwie Ornitologicznym, opowiedział nam o tym, w jaki sposób takie informacje i dane sązestawiane w skali Europy, i z jakimi wyzwaniami populacje ptaków mierzą się dzisiaj.

Czytaj więcej

Od redakcji - Wartość środowiska naturalnego

Utrata różnorodności biologicznej i naturalnych ekosystemów, której jesteśmy obecnie świadkami, jest tak samo katastrofalna w skutkach jak zmiany klimatu. Właściwie te dwa zjawiska są ściśle powiązane, ponieważ zmiany klimatu przyspieszają utratę bioróżnorodności, a ekosystemy w dobrej kondycji są ważnym sojusznikiem w walce ze zmianami klimatu.

Czytaj więcej

Bardziej zrównoważony transport w Europie

Transport umożliwia łączenie ludzi, miejsc, kultur i gospodarek, ale jednocześnie ma niemały wpływ na środowisko i klimat. Rozmawialiśmy z dwojgiem ekspertów ds. transportu i środowiska Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) – Rasą Narkeviciute i Tommasem Sellerim – o wyzwaniach i możliwościach związanych z nadaniem europejskiemu systemowi transportu bardziej zrównoważonego charakteru, a także o opublikowanym przez nas ostatnio raporcie.

Czytaj więcej

Zdrowie w centrum uwagi: dążenie do zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń to zdrowsze życie w Europie

Zanieczyszczenie środowiska negatywnie wpływa na nasze zdrowie i jakość naszego życia. Oceny przeprowadzone przez Europejską Agencję Środowiska („EEA”) podkreślają występowanie takiego negatywnego wpływu i potencjalnych korzyści, jakie może dać czystsze środowisko. Możemy zapobiec występowaniu niektórych nowotworów; dzięki każdemu działaniu w ramach dążenia do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń w Europie możemy poprawić jakość naszego życia.

Czytaj więcej

Wywiad – Jak doprowadzić Europę do zerowego poziomu zanieczyszczeń?

Unia Europejska (UE) rozpoczęła realizację ambitnych planów radykalnego ograniczenia emisji i zanieczyszczeń w nadchodzących dziesięcioleciach. Część z nich obejmuje zainicjowany niedawno plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, który będzie poświęcony ograniczeniu zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby do poziomów uznawanych już za nieszkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Rozmawialiśmy z, ekspertem ds. Środowiska Ian’em Marnane’m,. Pracuje on obecnie nad sprawozdaniemdotyczacym eliminacji zanieczyszczeń, które ma zostać opublikowane przez Europejska Agencje Srodowiska (EEA) jeszcze w tym roku.

Czytaj więcej

Solidarność w Europie w czasach wojny

Agresja wojskowa Rosji na Ukrainę z dnia na dzień zmieniła życie Ukraińców. Skutki tej nieuzasadnionej wojny odczuwalne są nie tylko w Ukrainie, ale również daleko poza jej granicami i będziemy ich doświadczać przez lata nie tylko my wszyscy, ale nawet przyszłe pokolenia.

Czytaj więcej

Solidarność kluczem do powrotu do normalności po epidemii COVID-19 i do lepszej, zrównoważonej przyszłości

Rok 2021 upłynął pod znakiem pandemii COVID-19 i skutków zmian klimatycznych. W obliczu wyższych cen energii i problemów zdrowotnych powrót do normalności będzie w 2022 r. wymagać podejmowania trudnych decyzji. Opóźnianie działań lub ograniczanie ambicji może w dłuższej perspektywie skutkować wyższymi kosztami społecznymi i gospodarczymi. Kluczem do lepszej przyszłości dla nas wszystkich jest rozwiązanie kwestii nierówności społecznych odczuwalnych w okresie transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej

Kraje Bałkanów Zachodnich odgrywają istotną rolę współpracując z EEA w stawianiu czoła wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym

Europejska Agencja Środowiska współpracuje z wieloma krajami, także tymi leżącymi na obszarze Bałkanów Zachodnich. Jakie wsparcie prac UE na rzecz środowiska zapewnia ta współpraca i jakie korzyści czerpią z niej Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia oraz Kosowo? Luc Bas, kierownik Programu koordynacji, sieci i strategii, spotkał się z nami, aby porozmawiać o współpracy EEA z tymi krajami w zakresie poprawy stanu środowiska.

Czytaj więcej

Wspólne działania na rzecz doskonalenia wiedzy o transporcie morskim i środowisku

Europejska Agencja Środowiska (EEA) oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) opublikowały niedawno europejski raport o wpływie transportu morskiego na środowisko (ang. European Maritime Transport Environmental Report, EMTER), który zawiera wspólną ocenę wpływu transportu morskiego na środowisko w Europie. Na ten temat rozmawialiśmy ze Stéphanem Isoardem, kierownikiem grupy ds. gospodarki wodnej i morskiej w EEA, który kierował zespołem EEA przygotowującym raport.

Czytaj więcej

Zrównoważone miasta – przekształcanie krajobrazów miejskich w Europie

Od neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla po gospodarkę o obiegu zamkniętym, od czystszego powietrza po bardziej ekologiczny transport – Europa wyznaczyła sobie ambitne cele w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Miasta, w których mieszka zdecydowana większość Europejczyków, powinny odegrać decydującą rolę w osiąganiu europejskich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Powstaje pytanie: w jaki sposób miasta mogą osiągnąć zrównoważony charakter?

Czytaj więcej

Życie w obliczu wielu kryzysów dotyczących zdrowia, przyrody, klimatu, gospodarki, czy po prostu niestabilności systemu?

Od sfer politycznych po kręgi akademickie – na całym świecie mówi się o globalnych kryzysach: kryzysie zdrowotnym, kryzysie gospodarczym i finansowym, kryzysie klimatycznym i kryzysie przyrody. Ostatecznie wszystkie te kryzysy są przejawami tego samego problemu: naszej niezrównoważonej produkcji i konsumpcji. Wstrząs wywołany pandemią COVID-19 ujawnił jedynie systemową słabość naszej globalnej gospodarki i społeczeństwa wraz ze wszystkimi nierównościami.

Czytaj więcej

Permalinks

Akcje Dokumentu