dalje
prethodno
stavke
Article Pretvaranje promjene u tranziciju — 2013-11-26
Živimo u svijetu neprekidnih promjena. Kako možemo usmjeriti te stalne promjene da bismo postigli globalnu održivost do 2050. godine? Kako možemo kratkoročno i dugoročno postići ravnotežu između gospodarstva i zaštite okoliša? Odgovor leži u načinu na koji upravljamo postupkom tranzicije pri čemu ne bismo trebali okružiti neodrživim sustavima.
Article object code Zagađenost zraka: Znanje je ključno za rješavanje tog problema — 2013-11-26
"Dobra je vijest da se u posljednjih nekoliko desetljeća znatno popravila situacija u pogledu izloženosti nekim zagađivačima zraka. Međutim, zagađivači čije su količine najviše smanjene nisu oni koji uzrokuju najviše štete po ljudsko zdravlje i okoliš", kaže Valentin Foltescu, koji izrađuje izvješća o procjeni kakvoće zraka u Europskoj agenciji za okoliš (EEA). Pitali smo Valentina što EEA čini za poboljšanje kvalitete zraka te kakvi su najnoviji podaci.
Članci — 2013-11-22
Article Okoliš, zdravlje i gospodarstvo, sve u jednom — 2013-12-23
Gospodarstvo Europe i dalje osjeća posljedice gospodarske krize koja je započela 2008. Nezaposlenost i smanjivanje plaća pogodili su milijune ljudi. Trebamo li govoriti o okolišu u trenutku kada mladi fakultetski obrazovani stručnjaci ne mogu pronaći posao u jednom od najbogatijih dijelova svijeta? Novi akcijski plan za očuvanje okoliša Europske unije čini upravo to, ali i mnogo više. Također prepoznaje okoliš kao sastavni i nerazdvojni dio našeg zdravlja i gospodarstva.
Article Europska poljoprivreda: kako hranu učiniti pristupačnom, zdravom i "zelenom" — 2014-01-17
Kako bi proizvela dovoljne količine hrane, Europa se oslanja na intenzivnu poljoprivredu koja ima utjecaj na naš okoliš i naše zdravlje. Može li Europa pronaći način proizvodnje hrane koji je prihvatljiviji za okoliš? Postavili smo to pitanje Ybelu Hoogeveenu koji predvodi grupu unutar Europske agencije za okoliš zaduženu za pitanje utjecaja potrošnje resursa na okoliš i dobrobit ljudi.
Article OpenOffice.org Impress presentation template Ususret globalnoj održivosti — 2015-12-02
U kolovozu ove godine, više od 190 zemalja postiglo je konsenzus o programu Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. Čelnici država će kasnije, tijekom ovog mjeseca, u New Yorku usvojiti taj program, kao i njegove ciljeve održivog razvoja. Za razliku od prethodnih, ti ciljevi održivog razvoja odnose se kako na razvijene zemlje tako i na zemlje u razvoju te su usmjereni na širi raspon tema o održivom razvoju. Mnogi od 17 ciljeva održivog razvoja obuhvaćaju čimbenike povezane s okolišem, korištenjem resursa ili klimatskim promjenama.
Article Zelena infrastruktura: bolji život uz rješenja koja se temelje na prirodnim načelima — 2015-12-02
Zelena infrastruktura pruža privlačna rješenja za okolišne, društvene i gospodarske probleme i kao takva se treba potpuno integrirati u razne domene politike. Dok Europska agencija za okoliš priprema objavu izvješća o ulozi zelene infrastrukture u ublažavanju učinaka vremenskih i klimatskih promjena povezanih s prirodnim nepogodama, razgovarali smo s glavnim autorom Gormom Digeom, voditeljem projekta za teritorijalni aspekt održivog razvitka i okoliša, te s tim povezanu politiku i gospodarsku analizu.
Article Propadanje zemljišta i tla zbog ljudskih aktivnosti — 2015-12-02
Zemljište i tlo ključni su za prirodne sustave i ljudsko društvo, no ljudske aktivnosti prijete funkcioniranju cjelokupnog zemljišta kao resursa, uključujući tlo. Zašto se to događa i što Europa poduzima kako bi to spriječila? Godina 2015. Međunarodna je godina tla, tako da pitanja postavljamo Geertruiju Louwagieju, voditelju projekta za procjenu tla i izvješćivanje u Europskoj agenciji za okoliš.
Article Troff document Sporazum o klimi: u susret svijetu s niskom razinom emisije ugljika i otpornom na klimatske promjene — 2016-01-22
Sporazum o klimi koji je u Parizu usvojilo 195 zemalja prvi je svjetski i zakonski obvezujući sporazum takve vrste. Sporazum iz Pariza rezultat je mnogih godina priprema, dijaloga i rasta osviještenosti u pogledu potrebe za rješavanjem postojećih i mogućih učinaka klimatskih promjena. On predstavlja golem i obećavajući korak prema izgradnji svijeta s niskom razinom emisije ugljika otpornog na klimatske promjene. Taj sporazum također šalje jasnu poruku tvorcima politika i poduzećima da se odmaknu od fosilnih goriva te da ulažu u čistu energiju i mjere prilagodbe.
Article Može li se prijevozni sektor konačno suočiti s problemom svojeg utjecaja na okoliš? — 2016-01-22
U kontekstu nedavne objave EEA-ina godišnjeg mehanizma za izvješćivanje o prometu i okolišu (TERM) za 2015. te u kontekstu međunarodne pozornosti trenutačno usredotočene na skandal u vezi s emisijama iz vozila, razgovarali smo s EEA-inim koordinatorom za TERM, Alfredom Sánchezom Vicenteom.
Article Održivo gospodarenje ključno za zdravlje šuma u Europi — 2016-04-11
Šume u Europi pružaju nam neophodne resurse: čist zrak, čistu vodu, prirodno skladište ugljika, drvnu građu, hranu i druge proizvode. One su stanište za mnoge biljne i životinjske vrste. O izazovima s kojima se europske šume suočavaju razgovarali smo s Annemarie Bastrup-Birk, stručnjakinjom za šume i okoliš pri Europskoj agenciji za okoliš.
Article Octet Stream Pomak s gospodarenja otpadom na zeleno gospodarstvo — 2016-04-11
Naša trenutačna potrošnja resursa nije održiva i time opterećujemo svoj planet. Mjerama koje nadilaze politike o gospodarenju otpadom i usmjeravanjem na ekološki dizajn, inovacije i ulaganja trebamo olakšati prijelaz prema kružnom, zelenom gospodarstvu. Istraživanjima se mogu poticati inovacije ne samo u proizvodnji nego i modelima poslovanja te mehanizmima financiranja.
Article Razumijevanje okolišnih problema u budućnosti — 2016-07-22
Informacije koje moraju prenositi podaci o okolišu znatno su se mijenjale u posljednja četiri desetljeća. Složena priroda degradacije okoliša zahtjeva sustavniju analizu i odgovarajuće podatke koji će je poduprijeti. Stoga rad Europske agencije za okoliš posljednjih godina sve više obuhvaća sustavne analize i u tom smislu nastavit ćemo s identifikacijom novih, zahtjevnih tema i sudjelovanjem u širenju primjerenih znanja.
Article Obnovljiva energija: ključ niskougljične budućnosti Europe — 2016-07-22
Budućnost obnovljivih izvora energije obećavajuća je zbog njihove sve važnije uloge u nastojanjima Europe da smanji ovisnost o fosilnim gorivima. O nadolazećim mogućnostima i izazovima čiste energije razgovarali smo s Mihaijem Tomescuom, stručnjakom za energiju u Europskoj agenciji za okoliš.
Article object code Nakon Pariza: ostvarenje cilja o niskougljičnom gospodarstvu — 2016-11-14
Svijet je prošloga prosinca u Parizu postavio ambiciozan cilj: ograničenje porasta prosječne globalne temperature na razini znatno nižoj od 2 stupnja, s ciljem ograničavanja porasta na razini od 1,5 stupnjeva iznad razine iz predindustrijskog doba. Na sastanku na vrhu skupine G20 održanom ranije ovoga mjeseca, Kina i Sjedinjene Američke Države najavile su da će se službeno obvezati na pristupanje Sporazumu iz Pariza. To je velik napredak u međunarodnim nastojanjima za smanjenjem emisija stakleničkih plinova i ograničavanjem globalnog zagrijavanja. Međutim, trenutačne obveze smanjivanja koje su države potpisnice preuzele za sada nisu dostatne za postizanje tog ambicioznog cilja.
Article OpenOffice.org Impress presentation template Električna vozila: ususret održivom sustavu mobilnosti — 2016-11-14
Moderno društvo ovisi o kretanju robe i ljudi, no današnji prijevozni sustavi imaju negativan učinak na zdravlje ljudi i okoliš. Razgovarali smo s Magdalenom Jóźwickom, voditeljicom projekta za izradu nadolazećeg izvješća o električnim vozilima, o ekološkim prednostima i izazovima korištenja električne energije kao alternative konvencionalnim gorivima za vozila.
Article Financiranje u području klime: resursi za Europu s niskim udjelom ugljika, otpornu na klimatske promjene — 2017-02-01
Naša se klima mijenja. Moramo smanjiti emisije stakleničkih plinova kako bismo ograničili brzinu klimatskih promjena i istovremeno poduzeti mjere koje će nam pomoći pripremiti se za postojeće i buduće učinke. Oba ova smjera djelovanja zahtijevaju dosad neviđeno preusmjeravanje ulaganja. To je potvrđeno i na klimatskim konferencijama u Parizu, te nedavno u Marrakeshu. Financijski sektor može imati i imat će vrlo važnu ulogu u podršci europskim tranzicijama prema društvu s niskim udjelom ugljika i otpornom na klimatske promjene.
Article Kvaliteta zraka i dalje je aktualna tema za mnoge stanovnike Europe — 2017-02-01
Prošlog je mjeseca Europska agencija za okoliš (EEA) objavila svoje najnovije izvješće „Kvaliteta zraka u Europi” kojim se pokazalo da se unatoč činjenici što se kvaliteta zraka polako poboljšava, onečišćenje zraka, u kontekstu okoliša i njegovog utjecaja na zdravlje, i nadalje ostaje najveća pojedinačna opasnost za zdravlje u Europi. Razgovarali smo s Albertom Gonzálezom Ortizom, stručnjakom agencije EEA za kvalitetu zraka, o zaključcima iznesenim u izvješću i o tome kako tehnologije koje koriste satelitske snimke mogu pomoći u unapređenju istraživanja kvalitete zraka.
Article Kružno gospodarstvo u Europi: svi možemo doprinijeti — 2017-06-14
Većini je ideja kružnog gospodarstva apstraktan pa čak i stran pojam. Iako je zeleno gospodarstvo sve popularnija tema u svijetu, mnogi još uvijek nisu svjesni da ćemo morati znatno promijeniti svoj stil života ako želimo osigurati održivu budućnost i dugoročno blagostanje.
Article Octet Stream Kemikalije u Europi: razumijevanje utjecaja na ljudsko zdravlje i okoliš — 2017-06-15
Izlaganje opasnim kemikalijama može utjecati na ljudsko zdravlje i okoliš. S obzirom na porast svjetske proizvodnje kemikalija te na razvoj i primjenu novih kemikalija, kako možemo znati koje su kemikalije sigurne? S Xenijom Trier, stručnjakinjom za kemikalije iz Europske agencije za okoliš, razgovarali smo o raznim pitanjima u vezi sa sigurnom upotrebom kemikalija u Europi i mjerama koje EU poduzima radi smanjenja mogućih nuspojava.
Article Put prema zdravim i produktivnim morima u Europi i šire — 2017-09-15
Morski svijet, globalna klima te naše gospodarstvo i socijalna dobrobit ovise o zdravim morima. Unatoč nekim poboljšanjima, u našim se procjenama može vidjeti da način na koji upotrebljavamo europska mora nije održiv. Klimatske promjene i nadmetanje za prirodne resurse stvaraju dodatan pritisak na morski okoliš. No nadamo se ipak, da bi Europske politike i mjere mogle dovesti do značajnijih poboljšanja ukoliko se provode po načelu upravljanja ekosustavima i kad imaju podršku globalnog okvira za upravljanje oceanima.
Article Čišći zrak doprinosi ljudskom zdravlju i smanjuje posljedice klimatskih promjena — 2018-01-26
Tijekom posljednjih desetljeća kvaliteta zraka u Europi poboljšala se zahvaljujući zakonodavstvu, tehnologiji i smanjenom korištenju fosilnih goriva koja u velikoj mjeri zagađuju okoliš u mnogim zemljama. Međutim, brojni ljudi i dalje osjećaju negativne posljedice onečišćenja zraka, osobito u gradovima. Budući da je problem onečišćenja zraka vrlo složen, za njegovo je rješavanje potrebno koordinirano djelovanje na brojnim razinama. Kako bi se građani uključili, nužno im je pružiti pravodobne i lako dostupne informacije, a upravo je to cilj našeg nedavno pokrenutog indeksa kvalitete zraka. Bolja kvaliteta zraka koristila bi našem zdravlju, a pomogla bi i u borbi protiv klimatskih promjena.
Article Praćenje napretka EU-a u pogledu ostvarenja klimatskih i energetskih ciljeva za 2020. — 2018-01-26
Europska unija (EU) obvezala se ostvariti niz klimatskih i energetskih ciljeva kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova, povećala učinkovitost energije i povećala upotreba obnovljivih izvora energije. Kako Europska agencija za okoliš prati napredak država članica EU-a u ostvarenju tih ciljeva? Zamolili smo Melanie Sporer, stručnjakinju EEA-e za ublažavanje klimatskih promjena i energiju, da nam objasni ulogu Agencije u tom zadatku. Godišnji je napredak objasnila i u najnovijem izvješću o trendovima i projekcijama.
Article Octet Stream Europski okoliš: moć podataka i znanja — 2018-04-11
Europa prikuplja sve više podataka, što stalno proširuje našerazumijevanje okoliša. Podaci o promatranju Zemlje dobiveni programom Copernicus Europske unije predstavljaju nove izazove i mogućnosti za unaprjeđivanje našeg znanja o okolišu. Europska agencija za okoliš (EEA) objedinjuje ažurirane podatke dobivene programom Copernicus s postojećom bazom znanja s ciljem davanja potpore donositeljima propisa i građanima diljem Europe upoduzimanju mjera za suočavanje s lokalnim, nacionalnim i globalnim izazovima.
Article Emisije iz zračnog i pomorskog prometa u središtu zanimanja — 2018-04-12
Europska agencija za okoliš (EEA) nedavno je objavila godišnje izvješće u sklopu mehanizma izvješćivanja o prometu i okolišu (TERM – Transport and Environment Reporting Mechanism)), koje je ove godine usmjereno na zračni i pomorski promet. Ta dva sektora ubbrzano rastu i utječu na okoliš, poglavito u području emisija. Zamolili smo gđu Anke Lükewille, stručnjakinju EEA-e za onečišćenje zraka, da objasni ključne točke ovogodišnjeg izvješća TERM.
Article object code Okolišne promjene: znanje je ključno za ublažavanje utjecaja na ljude i prirodu — 2018-09-18
Donošenje politike u području zaštite okoliša težak je zadatak. S jedne strane, Europljani žele uživati u pogodnostima koje im pruža stabilno gospodarstvo. S druge strane, postoje znatni ekološki i zdravstveni troškovi povezani s odabirom načina života koji vodimo. Sustavno razumijevanje načina na koji su priroda, gospodarstvo i zdravlje ljudi povezani ključni su za utvrđivanje najboljih dostupnih opcija politika. Europska agencija za okoliš nastoji podržati donošenje politika pružanjem upravo te vrste znanja.
Article OpenOffice.org Impress presentation template Ulaganje u svrhu održivosti — 2018-09-18
Europska komisija nedavno je donijela paket zakonodavnih prijedloga kako bi se potaknulo održivo financiranje u Europskoj uniji (EU). Prijedlozi Komisije nadograđuju se na preporuke stručne skupine na visokoj razini za održivo financiranje, koju čine stručnjaci iz civilnog društva, financijskog sektora, znanstvene zajednice te europskih i međunarodnih institucija. Razgovarali smo s predstavnikom Europske agencije za okoliš u stručnoj skupini, Andreasom Barkmanom, koji radi na donošenju strateških savjeta o klimatskim promjenama i energetskim pitanjima.
Article Živa: trajna prijetnja za okoliš i zdravlje ljudi — 2018-11-08
Mnogi ljudi živu još uvijek povezuju s toplomjerima, ali većina ih je svjesna i njezine toksičnosti. Živa se zbog svoje toksičnosti postupno izbacuje iz proizvoda u Europi, no još uvijek je prisutna u zraku, vodi, tlu i ekosustavu. Je li živa još uvijek problem i što se poduzima u tom pogledu? Razgovarali smo s Ianom Marnaneom, stručnjakom za održivo korištenje izvora i industriju iz Europske agencije za okoliš.
Article Razumijevanje klimatskih promjena i suočavanje s njihovom složenošću — 2018-11-08
Klimatske su promjene jedan od najvažnijih izazova našeg vremena. Njihovi se utjecaji vide diljem svijeta, pogađaju ljude, prirodu i ekonomiju. Kako bismo ublažili klimatske promjene, moramo značajno smanjiti emisije stakleničkih plinova. Provođenje tog općenitog cilja u konkretne mjere iziskuje razumijevanje složenog sustava koji povezuje emisije iz različitih izvora s učincima na nacionalnim i regionalnim razinama, globalnim upravljanjem i potencijalnim popratnim prednostima. Europska agencija za okoliš nastoji kontinuirano poboljšavati znanja potrebna za kreiranje učinkovitih mjera na terenu.
Article Octet Stream Europska agencija za okoliš (EEA): 25 godina u razvoju naprednih spoznaja koje doprinose oblikovanju europske politike zaštite okoliša — 2019-01-17
Europska unija (EU) ima jedan od najambicioznijih skupova okolišnih i klimatskih ciljeva na svijetu, koji obuhvaćaju širok spektar područja od kakvoće zraka, otpada, kakvoće vode do energije i prometa. Na temelju podataka koje su dostavile države članice, Europska agencija za okoliš pomaže u praćenju napretka i utvrđivanju područja u kojima je potrebno poduzeti dodatne napore. Od svojeg osnutka prije 25 godina, EEA radi na razvoju podataka i znanja kako bi podržala oblikovanje okolišne politike u Europi.
Article Električna vozila: pametan izbor za okoliš — 2019-01-22
Jesu li električna vozila bolja za našu klimu i kvalitetu zraka od automobila na benzinski i dizelski pogon? O prednostima i manama električnih automobila na koje je usmjereno novo izvješće EEA-e razgovarali smo s Andreasom Unterstallerom, stručnjakom za promet i okoliš Europske agencije za okoliš (EEA).
Article Octet Stream Zdrav okoliš preduvjet je za osiguravanje održivog gospodarstva i pravednog društva — 2019-03-18
Naš se planet suočava s nezapamćenim izazovima za okoliš i klimu koji prijete našem tprosperitetu. Ipak, još nije prekasno za poduzimanje odlučnih mjera. Taj se zadatak možda čini obeshrabrujućim, ali mi još uvijek možemo preokrenuti neke negativne trendove i prilagoditi se te tako ublažiti štetu, obnoviti najvažnije ekosustave iodlučnije zaštititi ono što nam je ostalo. Okoliš, klimu, gospodarstvo i društvo moramo smatrati neodvojivim dijelovima jedne cjeline kako bi postigli dugoročnu održivost.
Article application/cu-seeme Kako opasnosti za okoliš utječu na ranjive skupine u Europi? — 2019-03-19
Potrebno je poduzeti ciljane mjere kako bi se najranjivije stanovnike Europe, uključujući one pogođene siromaštvom, starije osobe i djecu, bolje zaštitilo od opasnosti za okoliš kao što su onečišćenje zraka i onečišćenje bukom te ekstremne temperature. Aleksandra Kazmierczak, stručnjakinja za prilagodbu klimatskim promjenama Europske agencije za okoliš (EEA), objašnjava najvažnije zaključke novog izvješća EEA-a kojim se procjenjuju poveznice između društvenih i demografskih nejednakosti i izloženosti onečišćenju zraka, prekomjernoj buci i ekstremnim temperaturama.
Article Sprečavanje nastanka otpada ključno je za rješavanje problema plastičnog otpada — 2019-06-17
Plastični otpad i dalje predstavlja golem i rastući problem. No, što Europska unija poduzima kako bi riješila taj problem? Ioannis Bakas, stručnjak za sprečavanje nastanka otpada u EEA-u daje kratak pregled izvješća EEA-a o sprečavanju nastanka plastičnog otpada u Europi, koje je objavljeno ranije ovog mjeseca.
Article Troff document EEA slavi 25 godina: održivost u Europi na temelju iskustva — 2019-07-16
Kako će izgledati okoliš u Europi za 25 godina? Hoćemo li ostvariti našu zajedničku viziju „dobrog života unutar granica našeg planeta”? Hoćemo li moći ograničiti globalno zatopljenje i izgraditi gradove otporne na klimatske promjene, okružene zdravom prirodom?Nedavni izbori za Europski parlament pokazali su sve veću zabrinutost Europljana. . Slijedeća generacija Europljana također poziva na hitno djelovanje, pa se postavlja pitanje kako će njezini zahtjevi za održivu budućnost oblikovati okoliš Europe i socioekonomske politike? Na našu 25. obljetnicu prisjećamo se kretanja u području znanja o okolišu i politike zaštite okoliša u Europi posljednjih 25 godina te se osvrćemo na mogućnost koju mi, EEA zajedno sa svojim mrežama, imamo za podržavanje napora usmjerenih na održivost u sljedećih 25 godina.
Article Octet Stream Kako ostvariti održivi razvoj:: jedinstvena prilika koju pružaju nove europske politike — 2019-11-11
Novoizabrana predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen odredila je prioritete svojeg tima u pogledu politike za sljedećih pet godina. U središtu je njezina programa europski „zeleni dogovor“ (Green Deal), u kojem se ocrtava ambicioznije djelovanje u pogledu klimatske krize i krize biološke raznolikosti. Europske se politike već dugo bave problemima degradacije okoliša i klimatskih promjena, uz više ili manje uspjeha. Uz podršku sve glasnijih zahtjeva javnosti za djelovanje, taj novi vremenski okvir politike, s novom Europskom komisijom i Europskim parlamentom, pruža jedinstvenu priliku za poticanje i ubrzanje zelene i pravedne tranzicije za Europu.
Article Octet Stream Presudna važnost prilagodbe klimatskim promjenama za poljoprivredu u Europi — 2019-11-11
Toplinski valovi i ekstremni vremenski uvjeti prošlog su ljeta u Europi opet dosegnuli nezabilježene razmjere i još jednom pokazali važnost prilagodbe klimatskim promjenama. S Blažem Kurnikom, stručnjakom za učinke klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama u Europskoj agenciji za okoliš (EEA), razgovarali smo o novom izvješću Agencije koje se bavi utjecajem klimatskih promjena na poljoprivredu u Europi, objavljenom ranije ovog mjeseca.
Article Onečišćenje bukom značajan je problem za ljudsko zdravlje i okoliš — 2020-04-02
Onečišćenje bukom rastući je problem diljem Europe i mnogi ljudi nisu svjesni njegova učinka na zdravlje. Sastali smo se s Eulalijom Peris, stručnjakinjom za buku iz okoliša pri Europskoj agenciji za okoliš, kako bismo razgovarali o ključnim saznanjima iz izvješća Europske agencije za okoliš „Buka iz okoliša u Europi – 2020.” objavljenog početkom ovog mjeseca.
Article OpenOffice.org Impress presentation template Razmišljanja o ciljevima klimatske neutralnosti u Europi u vremenima Covida-19 — 2020-04-15
Europske zemlje poduzimaju drastične mjere kako bi ograničile učinak Covida-19 na zdravlje i gospodarstvo u Europi. Takve krize obično imaju izravne i ozbiljne posljedice za čitavo stanovništvo i za gospodarstvo. Uzimajući u obzir njezin potencijal da utječe na ključne gospodarske sektore, očekuje se da će se zbog krize uzrokovane koronavirusom smanjiti neki učinci gospodarskih aktivnosti na okoliš i klimu. Ipak, veliki i iznenadni šokovi koji će prouzrokovati iznimno visoke troškove za društvo daleko su od načina na koji se Europska unija obvezala promijeniti svoje gospodarstvo i ostvariti ciljeve klimatske neutralnosti do 2050. U okviru europskog zelenog dogovora (tzv. Green Deal) i nedavno predloženog europskog propisa o klimi poziva se umjesto toga na nepovratna i postupna smanjenja emisija, pri čemu je potrebno osigurati pravednu tranziciju i pružiti podršku onima koji su time pogođeni.
Article Vrijeme za djelovanje u pogledu klime, prirode i ljudi — 2020-04-15
Godina 2019. pamtit će se kao prekretnica u poduzimanju mjera za klimu i okoliš u Europi. Milijuni Europljana i osoba diljem svijeta prosvjedovali su i poticali tvorce politika na djelovanje. U znanstvenim procjenama utemeljenima na dokazima, uključujući Europsko izvješće o stanju okoliša (SOER 2020.) Europske agencije za okoliš, naglašavao se razmjer izazova pred nama i hitna potreba za djelovanjem. Ti se pozivi sada pretvaraju u politički plan djelovanja. Europski zeleni plan koji je predstavila Europska komisija obećavajući je početak za ključno desetljeće pred nama.
Article Zajedno možemo krenuti naprijed: kreiranje održivog planeta nakon šoka izazvanog koronavirusom — 2020-07-03
Kako možemo kreirati održiviji i otporniji svijet nakon krize izazvane koronavirusom? U ovom izuzetno važnom razdoblju tijekom kojeg će se donositi ključne odluke o oporavku koje će oblikovati našu budućnost, Europska agencija za okoliš objedinit će znanje o koronavirusu i ono o okolišu kako bi ponudila informacije potrebne za raspravu.
Article Octet Stream Procjene usmjerene prema budućnosti za bolje razumijevanje perspektive održivosti — 2020-07-03
Europska agencija za okoliš (EEA) nedavno je objavila izvješće o „pokretačima promjena” koji utječu na perspektivu i održivost okoliša u Europi. Razgovarali smo s voditeljem projekta izrade izvješća Lorenzom Beninijem koji radi u EEA kao stručnjak za procjenu sustava i održivosti.
Article U kojoj su mjeri novi biorazgradivi i kompostabilni plastični proizvodi te bioplastični proizvodi koji danas ulaze u upotrebu povoljni za okoliš? — 2020-09-22
Znamo da su onečišćenje plastikom i plastični otpad veliki problem u području zaštite okoliša. Posljednjih su se godina na tržištu pojavili novi plastični proizvodi za koje se tvrdi da su bolji za okoliš. U nedavno objavljenom kratkom izvješću Europske agencije za okoliš (EEA) procjenjuju se njihovi učinci na okoliš. Kako bismo doznali više, razgovarali smo s Almut Reichel, stručnjakinjom za održivu uporabu resursa i otpad pri EEA.
Article ODA document Prema Europi 2030.: otporna priroda, održivo gospodarstvo i zdravi životi — 2020-09-29
Pandemija bolesti COVID-19 jasno pokazuje kako naša društva i gospodarstva mogu biti krhka kad se suoče s velikim šokom. Očekuje se da će uništavanje okoliša i klimatske promjene pridonijeti učestalosti i ozbiljnosti takvih šokova. Budući da smo suočeni s nesigurnošću i višestrukim izazovima, naša je jedina održiva mogućnost osigurati da nas svaka odluka koju donesemo u ovom ključnom razdoblju približi ostvarenju ciljeva u pogledu socijalnih pitanja i održivosti.

Permalinks

Radnje vezane za dokument