dalje
prethodno
stavke

Article

Ulaganje u svrhu održivosti

Promijenite jezik
Article Objavljeno 2018-09-18 Zadnja izmjena 2023-01-30
4 min read
Photo: © Julian Wildner on Unsplash
Europska komisija nedavno je donijela paket zakonodavnih prijedloga kako bi se potaknulo održivo financiranje u Europskoj uniji (EU). Prijedlozi Komisije nadograđuju se na preporuke stručne skupine na visokoj razini za održivo financiranje, koju čine stručnjaci iz civilnog društva, financijskog sektora, znanstvene zajednice te europskih i međunarodnih institucija. Razgovarali smo s predstavnikom Europske agencije za okoliš u stručnoj skupini, Andreasom Barkmanom, koji radi na donošenju strateških savjeta o klimatskim promjenama i energetskim pitanjima.

Što je točno održivo financiranje?

Općenito govoreći, održivo financiranje svodi se na preusmjeravanje i povećanje ulaganja koja pridonose postizanju ciljeva održivosti. Zeleno financiranje dio je održivog financiranja, a odnosi se na ulaganja koja pridonose ostvarivanju ciljeva okolišne politike u pogledu održivosti. Poticanje zelenog financiranja važno je jer ostvarivanje ekoloških ciljeva u velikoj mjeri predstavlja ulagački izazov.

Uzimajući u obzir okolišne, socijalne i upravljačke dimenzije u cijelom investicijskom lancu pomoći će se u preusmjeravanju kapitala prema dugoročnim održivijim aktivnostima. To će doprinijeti i utvrđivanju potencijalnih sustavnih rizika za financijsku stabilnost i upravljanju njima.

Kolike su potrebe za ulaganjem?

Ciljeve, politike i mjere često je teško izravno pretočiti u potrebe za ulaganjem, ali postoje određene procjene.  Na primjer, procijenjeno je da je potrebno ulaganje od 1 milijarde EUR godišnje od 2021. nadalje kako bi se ostvarili klimatski i energetski ciljevi EU-a do 2030. Budući investicijski međuprostor  – koliko nam nedostaje do te 1 milijarde EUR – procijenjen je na 180 milijardi EUR godišnje. Važno je imati na umu da nije riječ o troškovima, već o produktivnim ulaganjima s očekivanim povratima i višestrukim zajedničkim koristima. Ujedinjeni narodi procijenili su da bi za postizanje globalnih ciljeva održivog razvoja trebalo ulaganje vrijedno otprilike 5 – 7 milijardi USD, uz investicijski međuprostor  od 2,5 milijardi USD u zemljama u razvoju.

Premošćivanje tih investicijskih jazova uvelike nadilazi kapacitet javnog sektora, a zbog toga je potrebno okrenuti se velikom kapacitetu financijskih tržišta.  Moramo pronaći nove načine pomaganja i poticanja ulagača kako bismo usmjerili kapital na način koji nam omogućuje premošćivanje tog jaza. Veća i održivija financiranja bit će ključna za postizanje dugoročnih okolišnih  i klimatskih ciljeva.

Što EU trenutno radi kako bi se promicalo održivo financiranje?

Mnogi javni i privatni akteri djeluju u području zelenog i održivog financiranja u EU-u, pa taj koncept nije nov. Ono što jest novo je brzo rastući politički zamah i potreba za strukturiranijom potporom politici. Sve se više dionika slaže da su promjene u financijskom sustavu važne za Europu kako bi ona ostvarila svoje ciljeve održivosti i zaštitila financijsku sigurnost. Također, jasan i predvidiv okvir za održivo financiranje pomoći će EU-u da postane atraktivnije odredište za zelena ulaganja. 

Europska komisija ključni je igrač za te promjene, a nedavno je pokrenula prvi paket zakonodavnih prijedloga o održivom financiranju. Ti prijedlozi sada će proći uobičajen zakonodavni postupak u EU-u. Posebna stručna skupina istodobno će početi raditi na utvrđivanju tehničkih aspekata zakonodavnih prijedloga, uključujući razvoj početnih kategorija i kriterija za održiva ulaganja.

Koja pitanja EU treba riješiti kako bi se ojačalo održivo financiranje?

Ne postoji samo jedno rješenje. Umjesto toga postoji širok spektar pitanja koja je potrebno riješiti tijekom vremena. U Akcijskom planu Europske komisije o financiranju održivog rasta i završnom izvješću stručne skupine na visokoj razini o održivom financiranju ističu se neka od najvažnijih pitanja.

Jedno od glavnih pitanja koja su utvrdile Komisija i stručna skupina jest potreba za uspostavom sustava klasifikacije održivih aktivnosti na razini EU-a. Tim bi se sustavom pomoglo u definiranju gospodarskih djelatnosti u koje je potrebno ulagati te pod kojim uvjetima, kako bi se ostvario konkretan doprinos određenim okolišnim  ciljevima, kao što je ublažavanje klimatskih promjena ili zaštita ekosustava. Riječ je o ambicioznom, ali i izazovnom zadatku, za koji će biti potrebno stručno znanje iz brojnih područja. Sustav klasifikacije mora biti strog u tehničkom smislu, ali ne bi smio biti pretjerano složen. On bi trebao financijskom sustavu omogućiti da djeluje na učinkovit način.

Zašto je sustav klasifikacije za održiva ulaganja toliko važan?

Sustav klasifikacije na razini EU-a nadopunio bi postojeće sektorske i tematske politike kako bi se pojačala sigurnost politike za ulagače.

Danas postoji nekoliko nacionalnih pristupa i pristupa koji se temelje na tržištu, ali ne postoji sustav na razini EU-a koji obuhvaća sve ključne okolišne  ciljeve na jedinstveni način, uz objašnjenje što predstavlja ekološki održivo ulaganje. Taj nedostatak usklađenosti izvor je nesigurnosti za ulagače i otežava razvoj jedinstvenog tržišta za održiva ulaganja. Štoviše, definiranjem zajedničkih tehnički strogih kriterija u sustavu na razini EU-a smanjio bi se rizik od potencijalnog lažnog prikazivanja ekoloških prednosti financijskih proizvoda na tržištu.

Što znači taj brzi razvoj u održivom financiranju za EEA?

EEA će i dalje biti uključena u proces donošenja politika EU-a u području održivog financiranja. Kratkoročno gledano EEA će podupirati rad Komisijine tehničke stručne skupine.

Dugoročno gledano uloga EEA-e ovisi o ishodu zakonodavnog procesa te o dostupnosti resursa. U nedavnom prijedlogu Komisije EEA je predstavljena kao dio dugoročne javno-privatne platforme za održivo financiranje. Platforma bi pružala pomoć Komisiji i savjetovala je uglavnom o temama povezanima s taksonomijom na razini EU-a za održive djelatnosti. U sklopu platforme EEA bi blisko surađivala s ostalim javnim tijelima kao što su Europska investicijska banka, tri europska nadzorna tijela i Europski investicijski fond.

Smatram da će povezanost između okoliša i financijske politike ojačati u budućnosti uz zajedničke dobrobiti. Za veliku većinu okolišnih  izazova koji su pred nama postoji vrlo snažna ulagačka povezanost. Pružanje jasnog, stabilnog i provedivog okvira politike ključno je za uspješno financiranje tih ulaganja.

Andreas Bakman

Andreas Barkman

Strateško savjetovanje o klimatskim promjenama i energiji, EEA

 

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Tags

Filed under:
Filed under: sustainability, finance
Radnje vezane za dokument