következő
előző
tételek

Article

Beruházás a fenntarthatóságért

Nyelv megváltoztatása
Article Publikálva / Megjelentetve 2018. 09. 18. Utolsó módosítás 2023. 01. 30.
6 min read
Photo: © Julian Wildner on Unsplash
Az Európai Bizottság nemrégiben jogalkotási javaslatcsomagot fogadott el az Európai Unió (EU) fenntartható finanszírozásának fellendítésére. A Bizottság javaslatai a fenntartható finanszírozással foglalkozó magas szintű szakértői csoport ajánlásaira épülnek, amelyek a civil társadalom, a pénzügyi szektor, a tudományos körök, valamint az európai és nemzetközi intézmények szakértőiből állnak. Ezen szakértői csoportban az Európai Környezetvédelmi Ügynökséget (EEA) képviselő Andreas Barkmannal beszélgettünk, aki az éghajlatváltozással és az energiával kapcsolatos stratégiai tanácsadással foglalkozik.

 

Pontosan mit takar a fenntartható finanszírozás kifejezés?

Tágabb értelemben a fenntartható finanszírozás célja a fenntarthatósági célkitűzések eléréséhez hozzájáruló beruházások átirányítása és fokozása. A zöld finanszírozás a fenntartható finanszírozás része és olyan beruházásokra utal, amelyek hozzájárulnak a fenntarthatóságra vonatkozó környezetvédelmi szakpolitikai célkitűzések megvalósításához. A zöld finanszírozás fellendítése azért fontos, mert a környezetvédelmi célkitűzések teljesítése nagy mértékben beruházási kihívást takar.

A környezeti, társadalmi és kormányzási dimenziókban a beruházási lánc során történő faktoring segíteni fogja a tőke hosszabb távú, fenntarthatóbb tevékenységek felé való átirányítását. Elősegíti továbbá a pénzügyi stabilitás potenciális rendszerszintű kockázatainak feltárását és kezelését.

Mekkora a beruházási igény?

Gyakran nehéz a célokat, szakpolitikákat és intézkedéseket közvetlenül beruházási szükségletekké lefordítani, de vannak erre vonatkozó becslések.  Például a 2030. évi uniós éghajlat- és energiapolitikai célok teljesítése érdekében 2021-től kezdődően évente mintegy 1 billió EUR beruházásra van szükség. Az előretekintő beruházási hiány–azaz mennyivel maradunk el az 1 billió eurótól–a becslések szerint körülbelül évi 180 milliárd eurót tesz ki. Fontos szem előtt tartani, hogy ezek nem költségek, hanem termelőberuházások várható megtérüléssel és több járulékos előnnyel. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének becslése szerint a globális fenntartható fejlesztési célok eléréséhez mintegy 5–7 billió USD értékű beruházásra lenne szükség, amely a fejlődő országokban mintegy 2,5 billió USD beruházási hiányt eredményezne.

Ezeknek a beruházási hiányoknak a megszüntetése messze túlmutat a közszféra kapacitásán, ezért van szükség a pénzügyi piacok hatalmas kapacitásából is meríteni.  Új megoldásokat kell találnunk a befektetők ösztönzésére és segítésére, hogy a tőkét olyan irányba tudjuk vezetni, amely révén ezt a hiányosságot meg tudjuk szüntetni. A hosszú távú környezetvédelmi és éghajlat-politikai célok elérése szempontjából döntő fontosságú lesz a nagyobb és fenntarthatóbb finanszírozás.

Mit tesz az EU a fenntartható finanszírozás előmozdítása érdekében?

Számos állami és magánszektorbeli szereplő dolgozott az EU-n belüli zöld és fenntartható finanszírozás területén, így a koncepció nem újkeletű. Újdonság viszont a gyorsan fokozódó politikai lendület és a strukturáltabb szakpolitikai támogatás szükségessége. Egyre szélesebb körű egyetértés van abban, hogy a pénzügyi rendszer változásai kulcsfontosságúak Európa számára a fenntarthatósági célkitűzések teljesítéséhez és a pénzügyi stabilitás megőrzéséhez. Emellett a fenntartható finanszírozás világos és kiszámítható kerete elősegíti, hogy az EU vonzóbb célponttá váljon a környezetbarát beruházások számára. 

Az Európai Bizottság kulcsfontosságú szerepet játszik e fejlesztések megvalósításában és elindította a fenntartható finanszírozásra vonatkozó jogalkotási javaslatok első csomagját. Ezek a javaslatok az EU szokásos jogalkotási folyamatán mennek keresztül. Ezzel egy időben egy külön szakértői csoport kezdi meg munkáját a jogalkotási javaslatok technikai vonatkozásainak alátámasztására, beleértve a fenntartható beruházásokra vonatkozó kezdeti kategóriák és kritériumok kidolgozását.

Mely problémákat kell az EU-nak megoldania a fenntartható finanszírozás megerősítése érdekében?

Nem lehet egy lépésből megoldani mindent. Ehelyett kérdések széles körével kell bizonyos időn belül foglalkozni. Az Európai Bizottság cselekvési terve a fenntartható növekedés finanszírozásáról, és a magas szintű szakértői csoport fenntartható finanszírozásról szóló végső jelentése  kiemeli a legfontosabb kérdéseket.

A Bizottság és a magas szintű szakértői csoport által azonosított egyik legfontosabb kérdés a fenntartható tevékenységek uniós osztályozási rendszerének létrehozása. Ez a rendszer segítene meghatározni, hogy mely gazdasági tevékenységekbe és milyen feltételek mellett kell befektetni a konkrét környezetvédelmi célkitűzésekhez – például az éghajlatváltozás mérsékléséhez vagy az ökoszisztémák védelméhez – való kézzelfogható hozzájárulás biztosítása érdekében. Ez egy ambiciózus, de egyben nagy kihívást jelentő feladat, amely számos tudományág szakértelmét igényli. Az osztályozási rendszert kellő szakmai szigorral kell elkészíteni, de nem szabad túl bonyolultnak sem lennie. Lehetővé kell tennie a pénzügyi rendszer hatékony működését.

Miért olyan fontos a fenntartható beruházások osztályozási rendszere?

Egy uniós szintű osztályozási rendszer kiegészítené a meglévő ágazati és tematikus szakpolitikákat a befektetők politikai biztonságának erősítése érdekében.

Ma számos nemzeti és piaci alapú megközelítés létezik, de nincs olyan uniós szintű rendszer, amely egységes módon lefedi a kulcsfontosságú környezetvédelmi célkitűzéseket, egyértelművé téve, hogy mi minősül környezetvédelmi szempontból fenntartható beruházásnak. A harmonizáció hiánya bizonytalansági forrást jelent a befektetők számára, és akadályozza a fenntartható beruházások egységes piacának kialakulását. Emellett az egész EU-ra kiterjedő közös, szigorú szakmai kritériumoknak megfelelő rendszer meghatározása csökkentené a pénzügyi termékek potenciális zöldrefestésének kockázatát a piacon.

Mit jelent a fenntartható finanszírozás terén látott gyors fejlődés az EEA számára?

Az EEA továbbra is részt vesz a fenntartható finanszírozás körüli uniós szakpolitikai folyamatban. Rövid távon az EEA támogatja a Bizottság szakmai szakértői csoportjának munkáját.

Hosszú távon az EEA szerepe a jogalkotási folyamat eredményétől, valamint az erőforrások rendelkezésre állásától függ. A Bizottság közelmúltbeli javaslata az EEA-t a fenntartható finanszírozással foglalkozó hosszú távú állami és magánplatform részeként mutatja be. A platform segítséget és tanácsadást nyújtana a Bizottság számára elsősorban az uniós szintű taxonómiához kapcsolódó témákban a fenntartható tevékenységek tekintetében. A platform részeként az EEA szorosan együttműködne más közjogi szervezetekkel, például az Európai Beruházási Bankkal, a három európai felügyeleti hatósággal és az Európai Beruházási Alappal.

Úgy gondolom, hogy a környezetvédelem és a pénzügyi szakpolitika közötti kapcsolat a jövőben erősebb lesz, és kölcsönös előnyökkel fog járni. Az előttünk álló környezeti kihívások túlnyomó többsége esetében nagyon erős beruházási kapcsolat áll fenn. Az egyértelmű, stabil és hatásos szakpolitikai keret biztosítása kulcsfontosságú e beruházások sikeres finanszírozásához.

Andreas Bakman

Andreas Barkman

Stratégiai tanácsadás az éghajlatváltozással és az energiával kapcsolatban, EEA

 

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Tags

Felvéve: sustainability, finance
Dokumentumhoz kapcsolódó lépések