următorul
anteriorul
articole

Article

Investiții pentru durabilitate

Schimba limba
Article Publicată 2018-09-18 Data ultimei modificări 2023-01-30
5 min read
Photo: © Julian Wildner on Unsplash
Comisia Europeană a adoptat recent un pachet de propuneri legislative pentru a stimula finanțarea durabilă în Uniunea Europeană (UE). Propunerile Comisiei au la bază recomandările Grupului de experți la nivel înalt privind finanțarea durabilă, alcătuit din experți din societatea civilă, sectorul financiar, mediul academic și instituții europene și internaționale. Am discutat cu reprezentantul Agenției Europene de Mediu (AEM) în grupul de experți, Andreas Barkman, care se ocupă de consilierea strategică privind schimbările climatice și energia.

Ce este mai exact finanțarea durabilă?

În termeni largi, finanțarea durabilă înseamnă reorientarea și sporirea investițiilor care contribuie la îndeplinirea obiectivelor privind durabilitatea. Finanțarea ecologică face parte din finanțarea durabilă și se referă la investiții care contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii de mediu privind durabilitatea. Stimularea finanțării ecologice este importantă deoarece îndeplinirea obiectivelor de mediu este, într-o mare măsură, o provocare în materie de investiții.

Luarea în calcul a dimensiunii de mediu, sociale și de guvernare în tot lanțul de investiții va ajuta la redirecționarea capitalului spre activități mai sustenabile pe termen lung. Aceasta va ajuta, de asemenea, la identificarea și gestionarea posibilelor riscuri sistemice pentru stabilitatea financiară.

Cât de mare este nevoia de investiții?

Este deseori dificil să transpunem obiectivele, politicile și măsurile direct în nevoi de investiții, dar există totuși unele estimări.  De exemplu, există estimări potrivit cărora investiții de aproximativ 1 000 miliarde EUR sunt necesare anual, începând cu 2021, pentru a îndeplini obiectivele UE în materie de climă și energie pentru 2030. Decalajul în materie de investiții pentru viitor—respectiv cât ne lipsește până la 1 000 miliarde EUR—este estimat la aproximativ 180 miliarde EUR pe an. Este important de reținut că acestea nu sunt costuri, ci investiții productive cu rentabilitate preconizată și beneficii conexe multiple. Națiunile Unite au estimat că îndeplinirea obiectivelor mondiale de dezvoltare durabilă ar necesita investiții de 5 000 - 7 000 miliarde USD, cu un decalaj în materie de investiții de aproximativ 2 500 miliarde USD în țările în curs de dezvoltare.

Acoperirea acestor decalaje în materie de investiții depășește cu mult doar capacitatea sectorului public, de aceea apelarea la vasta capacitate a piețelor financiare reprezintă o necesitate.  Trebuie să găsim moduri noi de a ajuta și de a stimula investitorii să direcționeze capitaluri astfel încât să putem acoperi acest decalaj. O finanțare durabilă mai importantă și mai bună va fi esențială pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu și climatice pe termen lung.

Ce face UE în prezent pentru a promova finanțarea durabilă?

Mulți actori publici și privați lucrează de ceva vreme în domeniul finanțării ecologice și durabile în cadrul UE, prin urmare acest concept nu este nou. Noi sunt însă impulsul politic în creștere rapidă și nevoia de o susținere mai structurată a politicilor. Există un consens tot mai larg asupra faptului că schimbările din sistemul financiar sunt fundamentale pentru ca Europa să își îndeplinească obiectivele privind durabilitatea și să își protejeze stabilitatea financiară. De asemenea, un cadru clar și previzibil pentru finanțarea durabilă va ajuta ca UE să devină o destinație mai atractivă pentru investiții ecologice. 

Comisia Europeană a jucat un rol cheie în aceste evoluții și a lansat de curând prima serie de propuneri legislative privind finanțarea durabilă. Aceste propuneri vor trece acum prin procesul legislativ obișnuit al UE. În același timp, un grup special de experți va începe să se ocupe de aspectele tehnice fundamentale ale propunerilor legislative, inclusiv de elaborarea categoriilor inițiale și a criteriilor pentru investițiile durabile.

Care sunt problemele pe care UE trebuie să le rezolve pentru a consolida finanțarea durabilă?

Nu ajunge să acționăm doar o singură manetă. Există în schimb o varietate de aspecte care trebuie abordate într-o anumită perioadă de timp. Atât planul de acțiune al Comisiei Europene privind finanțarea creșterii durabile, cât și raportul final al Grupului de experți la nivel înalt privind finanțarea durabilă le scot în evidență pe cele mai importante.

Una dintre problemele-cheie identificate de Comisie și de Grupul de experți la nivel înalt este nevoia de a elabora un sistem de clasificare la nivelul UE pentru activitățile durabile. Acest sistem ar ajuta la definirea activităților economice în care ar trebui să se investească și în ce condiții, astfel încât să aducă o contribuție concretă la obiectivele de mediu specifice, precum atenuarea schimbărilor climatice sau protejarea ecosistemelor. Aceasta este o sarcină ambițioasă, dar care prezintă și multe provocări, necesitând expertiză din mai multe domenii. Sistemul de clasificare trebuie să aibă o rigoare tehnică, dar, în același timp, nu ar trebui să devină prea complex. Ar trebui să permită sistemului financiar să acționeze în baza acestuia într-un mod eficient.

De ce este atât de important sistemul de clasificare pentru investițiile durabile?

Un sistem de clasificare la nivelul întregii UE ar completa politicile sectoriale și tematice existente pentru a consolida stabilitatea politicilor pentru investitori.

În prezent, există mai multe abordări naționale și bazate pe piață, dar nu există un sistem la nivelul întregii UE care să acopere toate obiectivele-cheie de mediu într-un mod uniform, clarificând ceea ce constituie o investiție ecologică durabilă. Această lipsă de armonizare este o sursă de nesiguranță pentru investitori și împiedică dezvoltarea unei piețe unice de investiții durabile. În plus, definirea de criterii tehnice comune riguroase în cadrul unui sistem de la nivelul întregii UE ar reduce riscul unei posibile dezinformări ecologice privind produsele financiare de pe piață.

Ce înseamnă pentru AEM aceste evoluții rapide ale finanțării durabile?

AEM va continua să se implice în procesul de politică al UE privind finanțarea durabilă. Pe termen scurt, AEM va susține activitatea grupului de experți tehnici al Comisiei.

Pe termen lung, rolul AEM depinde de rezultatul procesului legislativ, precum și de disponibilitatea resurselor. În propunerea recentă a Comisiei, AEM este prezentată ca parte a unei platforme publice-private pe termen lung privind finanțarea durabilă. Platforma ar trebui să ofere Comisiei sprijin și consiliere, în special cu privire la subiecte privind taxonomia la nivelul întregii UE pentru activități durabile. În cadrul acestei platforme, AEM ar trebui să coopereze îndeaproape cu alte organisme publice, precum Banca Europeană de Investiții, cele trei autorități europene de supraveghere și Fondul european de investiții.

Cred că legătura dintre politica de mediu și cea financiară va fi mai puternică în viitor, oferind beneficii mutuale. Există o legătură puternică cu investițiile pentru marea majoritate a dificultăților în materie de mediu cu care ne vom confrunta. Asigurarea unui cadru clar, stabil și realizabil este esențial pentru finanțarea cu succes a acestor investiții.

Andreas Bakman

Andreas Barkman

Consiliere strategică privind schimbările climatice și energia, AEM

 

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tag-uri

Acţiuni asupra documentului