dalje
prethodno
stavke

Article

Okoliš, zdravlje i gospodarstvo, sve u jednom

Promijenite jezik
Article Objavljeno 2013-12-23 Zadnja izmjena 2021-05-11
Photo: © G. Karadeniz / EEA
Gospodarstvo Europe i dalje osjeća posljedice gospodarske krize koja je započela 2008. Nezaposlenost i smanjivanje plaća pogodili su milijune ljudi. Trebamo li govoriti o okolišu u trenutku kada mladi fakultetski obrazovani stručnjaci ne mogu pronaći posao u jednom od najbogatijih dijelova svijeta? Novi akcijski plan za očuvanje okoliša Europske unije čini upravo to, ali i mnogo više. Također prepoznaje okoliš kao sastavni i nerazdvojni dio našeg zdravlja i gospodarstva.

Naše nedavne procjene ukazuju na to da su način na koji trošimo prirodne resurse te brzina kojom to činimo neodrživi. Trošimo više prirodnih resursa nego što ih naš planet može proizvoditi i u okoliš ispuštamo zagađivače u količinama koje su daleko iznad održivih razina kvalitetnog ekosustava. Zbirni učinci naših aktivnosti narušavaju naše zdravlje, zdravlje našeg planeta i njegovu sposobnost da nas opskrbljuje. S tim se izazovima možemo suočiti samo dugoročnim planiranjem i smislenim djelovanjem.

Europska unija nedavno je odobrila svoj sedmi Akcijski program za okoliš (7. EAP). Sedmi EAP daje pregled glavnih ciljeva politike Europske unije u vezi s okolišem do 2020. i predstavlja dugoročnu viziju do 2050. koja se bavi rješavanjem središnjih pitanja. Program je temeljen na uvjerenju da gospodarski rast i dobrobit stanovnika Europe ovise o zdravstvenom stanju njihovog prirodnog kapitala.

Sedmi EAP blisko je povezan s ostalim političkim okvirima EU-a poput strategije Europa 2020.,  akcijskog paketa EU-a o zaštiti klime i energije, strategije EU-a o biološkoj raznolikosti do 2020., Plana razvoja resursno učinkovite Europe i Plana o razvoju niskougljičnog gospodarstva do 2050.

Kako definirati "živjeti dobro"

Već u svojem naslovu koji glasi "Živjeti dobro, unutar ograničenja našeg planeta", sedmi EAP predstavlja izazov koji nas očekuje kao i naše dugoročne ciljeve. Gospodarskim rječnikom, živjeti dobro znači imati pristojno zaposlenje koje pruža dovoljne prihode, ali također i slobodan pristup uslugama i materijalnim dobrima. U tjelesnom smislu, to znači zdrav život bez bolesti, stresa ili buke, te pristup čistoj vodi i zraku. Međutim, živjeti dobro također podrazumijeva donošenje odluka koje u konačnici određuju što proizvodimo i što trošimo.

Pokušaji rješavanja našeg problema neodržive potrošnje kroz zakonodavne pakete i kampanje za podizanje svijesti o učinku naših odluka na okoliš nekima se mogu činiti neučinkoviti, spori i nerealni. Isto tako možemo preokrenuti logiku i upitati je li realno očekivanje da ćemo se zauvijek kretati u trenutnom smjeru. Naši podaci i pokazatelji govore da nije tako.

Akcija je već krenula

Već je proveden niz zakonodavnih mjera EU-a kako bi se postigli osnovni ciljevi opisani u sedmom EAP-u, uključujući Direktive o staništima i pticama, Okvirnu direktivu o pomorskoj strategiji, Direktivu o kvaliteti zraka, Okvirnu direktivu o vodama i ostale mjere koje se bave klimatskim promjenama, kemikalijama, gospodarenjem otpadom, itd.

Iz proračuna EU-a namijenjeni su značajni iznosi za razdoblje od 2014. - 2020. za podržavanje ciljeva povezanih sa sedmim EAP-om.  Ali glavnu ulogu u provedbi i unaprjeđenju provedbe ovih direktiva i mjera imaju države članice Europske unije. Ovi prioritetni ciljevi moraju se pretvoriti u stvarne projekte i inicijative na lokalnoj, državnoj i europskoj razini.

Bliži pogled na gradove

Definicija okoliša unutar sedmog EAP-a nije ograničena na netaknute šume i udaljena čista jezera. Okoliš je u srcu našeg društva: u našim gradovima, u kojima živi 80 % Europljana.

Sedmi EAP usmjeren je na mnogo više od zelenih površina i voda unutar urbanih područja ili njihovih okruženja. Prošireni raspon politika sedmog EAP-a predviđa unaprjeđivanje urbane mobilnosti, kvalitete urbanog zraka, energetske učinkovitosti građevina, gospodarenje otpadnim vodama, itd., u jasno ujedinjenoj i povezanoj viziji kvaliteta (urbanog) ekosustava.

Sedmi EAP značajan je , pravovremen i ambiciozan korak prema viziji Europske unije za 2050. , posebice uzevši u obzir da je prihvaćen tijekom dugotrajne gospodarske krize. Postizanje njegovih ciljeva neće nam pružiti samo zdraviji okoliš, već i zdravija gospodarstva, obitelji i prijatelje. S radošću očekujem fazu njegove provedbe.

Sretni praznici i najbolje želje za Novu godinu.

Hans BRUYNINCKX

Izvršni direktor

Članak urednika objavljen je u izdanju br. 2013/2 EEA newsletter, prosinac 2013.

Permalinks

Geographic coverage

Tags

Filed under:
Filed under: eea newsletter, editorial
Radnje vezane za dokument