următorul
anteriorul
articole

Article

Mediul, sănătatea şi economia împreună

Schimba limba
Article Publicată 2014-01-09 Data ultimei modificări 2021-05-11
Photo: © G. Karadeniz / EEA
Economia europeană resimte încă impactul crizei economice care a început în 2008. Şomajul şi reducerile salariale au afectat milioane de persoane. Atunci când noii absolvenţi nu pot găsi locuri de muncă în una dintre cele mai bogate zone ale lumii, mai putem discuta despre mediu? Este exact ceea ce face noul program de acţiune pentru mediu al Uniunii Europene , dar nu numai. Acesta identifică în egală măsură mediul ca parte integrantă şi inseparabilă a sănătăţii şi economiei noastre.

Evaluările noastre recente indică faptul că modul şi rapiditatea cu care utilizăm resursele naturale nu sunt durabile. Consumăm mai multe resurse naturale decât poate produce planeta noastră şi emitem poluanţi mult peste nivelurile durabile ale unei bune calităţi a ecosistemelor. Efectele cumulative ale activităţilor noastre ne afectează sănătatea, afectează sănătatea planetei noastre şi capacitatea acesteia de a ne furniza resursele de care avem nevoie. Aceste provocări pot fi combătute doar prin planificare pe termen lung şi prin acţiuni coerente.

Uniunea Europeană a aprobat recent cel de-al şaptelea Program de acţiune pentru mediu. Acesta stabileşte obiectivele prioritare ale politicii europene în domeniul mediului până în 2020 şi introduce o viziune pe termen lung pentru 2050 de abordare a problemelor principale. Cel de al şaptelea Program de acţiune pentru mediu este construit pe baza înţelegerii faptului că prosperitatea economică şi bunăstarea cetăţenilor europeni depinde de starea de sănătate a capitalului natural al Europei.

Al şaptelea Program de acţiune pentru mediu este strâns legat de alte cadre ale politicii europene,  precum strategia Europa 2020, pachetul energie/climă al UE, strategia UE în domeniul biodiversităţii pentru 2020, Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere energetic şi Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050.

Cum se defineşte „o viaţă bună”

Încă din titlul său, „O viaţă bună, în limitele planetei noastre”, al şaptelea Program de acţiune pentru mediu semnalează provocarea viitoare, precum şi obiectivul nostru pe termen lung.  În termeni economici, o viaţă bună înseamnă a avea locuri de muncă decente care oferă un venit suficient, dar şi a avea acces la servicii şi produse. În termeni  fizici, înseamnă o viaţă sănătoasă fără boli, stres sau zgomot şi accesul  la aer curat şi la apă curată. Însă o viaţă bună implică şi anumite alegeri pe care trebuie să le facem, care determină în ultimă instanţă ceea ce producem şi ceea ce consumăm.

Încercarea de a combate consumul nostru nedurabil prin pachete legislative şi campanii de sensibilizare cu privire la impactul alegerilor noastre asupra mediului ar putea părea ineficace, lentă şi nerealistă pentru unii. Dar am putea, de asemenea, să punem problema invers şi să întrebăm dacă este realist să ne aşteptăm că putem continua în această direcţie la nesfârşit. Datele şi indicatorii noştri arată că nu putem.

Acţiunea este deja în desfăşurare

Au fost instituite deja mai multe acte legislative ale UE în vederea atingerii obiectivelor prioritare stabilite în al şaptelea Program de acţiune pentru mediu, inclusiv directivele „Habitate” şi „Păsări”, Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin, directivele privind calitatea aerului, Directiva‑cadru privind apa şi alte măsuri care abordează schimbările climatice, substanţele chimice, gestionarea deşeurilor etc.

Bugetul UE a alocat sume considerabile pentru perioada 2014-2020 în vederea sprijinirii obiectivelor celui de-al şaptelea Program de acţiune pentru mediu. Statele membre sunt totuşi cele care au un rol esenţial în punerea în aplicare şi îmbunătăţirea punerii în aplicare a acestor directive şi măsuri. Aceste obiective prioritare trebuie să se traducă în proiecte şi iniţiative concrete la nivel local, naţional şi european.

O privire mai atentă asupra oraşelor

Prin cel de-al şaptelea Program de acţiune pentru mediu, definiţia mediului nu rămâne limitată la pădurile virgine şi la lacurile curate de departe. Mediul se află în inima societăţilor noastre: în oraşele noastre, unde trăiesc 80% dintre europeni.

Al şaptelea Program de acţiune pentru mediu vizează mai mult decât spaţiile verzi şi corpurile de apă din zonele urbane sau din împrejurimile acestora. Sfera mai amplă a politicilor acestuia prevede îmbunătăţirea mobilităţii urbane, a calităţii aerului urban, a eficienţei energetice în clădiri, a tratării apelor uzate etc., în cadrul unei viziuni clar integrate şi conectate privind calitatea ecosistemelor (urbane).

Al şaptelea Program de acţiune pentru mediu este un pas înainte important, prompt şi ambiţios către viziunea UE pentru 2050, în special având în vedere că a fost adoptat în contextul unei crize economice de durată. Atingerea obiectivelor acestuia nu ne va oferi doar un mediu mai sănătos, ci va face şi ca economiile, familiile şi prietenii noştri să fie mai sănătoşi. Aştept cu nerăbdare etapa de punere în aplicare a programului.

Sărbători fericite şi toate cele bune pentru Noul An! 

Hans BRUYNINCKX

Director executiv

Editorial publicat în ediţia nr. 2013/2 a buletinului de ştiri AEM, decembrie 2013

Permalinks

Geographic coverage

Tag-uri

Acţiuni asupra documentului