următorul
anteriorul
articole

Mediu şi sănătate

Astăzi, Comisia Europeană publică primul său raport de monitorizare și prospectivă privind reducerea la zero a poluării, care stabilește căi către un aer, o apă și un sol mai curate. Raportul Comisiei, împreună cu evaluarea de monitorizare efectuată de Agenția Europeană de Mediu, arată că politicile UE au contribuit la reducerea poluării aerului, precum și a poluării cu pesticide. În alte domenii însă, cum ar fi poluarea fonică, poluarea cu nutrienți sau generarea de deșeuri municipale, problemele persistă. Rezultatele arată că, în general, sunt necesare măsuri mult mai ferme pentru ca UE să atingă obiectivele de reducere la zero a poluării până în 2030, prin adoptarea de noi legi antipoluare și o mai bună punere în aplicare a celor existente.

Aproximativ 18 milioane de persoane suferă de disconfort pe termen lung din cauza zgomotului emis de mijloacele de transport în Uniunea Europeană (UE). Acțiunea Comisiei Europene de reducere la zero a poluării vizează reducerea cu 30 % a numărului de persoane afectate cronic de zgomotul emis de mijloacele de transport până în 2030, comparativ cu nivelurile din 2017. Potrivit evaluării Agenției Europene de Mediu, publicată astăzi, este puțin probabil ca acest obiectiv să fie atins fără alte modificări legislative sau de reglementare, în principal din cauza dificultății de a reduce numărul mare de persoane expuse la zgomotul produs de traficul rutier.

Calitatea aerului din Europa continuă să se îmbunătățească, iar numărul persoanelor care mor timpuriu sau care suferă de boli cauzate de poluarea aerului este în scădere. Cu toate acestea, potrivit analizei Agenției Europene de Mediu (AEM), publicată astăzi, poluarea aerului reprezintă în continuare cel mai mare risc pentru sănătatea mediului din Europa și sunt necesare măsuri mai ambițioase pentru a respecta orientările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) în materie de sănătate.

Răsfoiți catalogul

Acţiuni asupra documentului