Att leva i ett klimat i förändring

Ändra språk
Publikation Skapad 2015-06-24 Publicerad 2015-10-12
Obs: nya versioner finns tillgängliga!
Cover Image
Miljösignaler 2015 handlar om klimatförändring. Vårt klimat håller på att förändras. De globala medeltemperaturerna ökar, havsnivåerna stiger, nederbördsmönstren förändras och extrema väderförhållanden blir allt vanligare och allt svårare. I en rad korta artiklar och intervjuer ger Miljösignaler 2015 en överblick över vad som orsakar klimatförändring och vad den innebär för människors hälsa, miljön och ekonomin.

Innehåll

Beställ information

Beställ ett tryckt exemplar på nätet (EU-bokhandel).

: 978-92-9213-663-5
: TH-AP-15-001-SV-N
: FREE

Relaterat innehåll

Nyheter och artiklar

Related infographics

Se även

Temporal coverage

Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100