nästa
föregående
poster

Infographic

I vilket tillstånd befinner sig Europas vattenförekomster?

Insorterad under water, state of water
Dokumentåtgärder