I vilket tillstånd befinner sig Europas vattenförekomster?

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-85-sv
Publicerad 2018-11-21 Senast ändrad 2019-02-12

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentåtgärder
Insorterad under ,