EEA Miljösignaler 2014 - Välbefinnande och miljön

Ändra språk
Publikation Skapad 2014-05-15 Publicerad 2014-08-18
Obs: nya versioner finns tillgängliga!
Cover Image
Att bygga upp en resurseffektiv och cirkulär ekonomi i Europa: Vi utvinner mer resurser än vad vår planet kan producera under en given tid. De nuvarande konsumtions- och produktionsnivåerna är inte hållbara utan de riskerar att försvaga planetens förmåga att försörja oss. Vi behöver omforma våra produktions och konsumtionssystem så att vi kan producera samma mängd varor och tjänster med mindre resurser, återanvända och återvinna mer och minska den avfallsmängd vi genererar.

Innehåll

Beställ information

Beställ ett tryckt exemplar på nätet (EU-bokhandel).

: 978-92-9213-476-1
: TH-AP-14-001-SV-N
: FREE

Relaterat innehåll

Nyheter och artiklar

Related briefings

Related infographics

Se även

Temporal coverage

Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100