Какво е състоянието на европейските водни обекти?

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-85-bg
Публикуван 21-11-2018 Последна промяна 12-02-2019

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ
категории: ,
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100