επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Σε τι κατάσταση βρίσκονται τα υδατικά συστήματα της Ευρώπης

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-85-el
Δημοσίευση 12/11/2018 Τελευταία τροποποίηση : 29/08/2023
Αρχειοθέτηση water, state of water
Ενέργειες Εγγράφων