Σε τι κατάσταση βρίσκονται τα υδατικά συστήματα της Ευρώπης

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-85-el
Δημοσίευση 12/11/2018 Τελευταία τροποποίηση : 12/02/2019

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων
Αρχειοθέτηση ,