следващ
предишен
елементи

Infographic

Събиране на морски отпадъци и данни относно събирането

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: water, marine litterwatch, marine litter
Действия към документ