следващ
предишен
елементи

Article

Увод: Поддържане на курса за устойчива Европа

Смяна на език
Article Публикуван 24-05-2023 Последна промяна 29-08-2023
1 min read
Сушите, горещите вълни и горските пожари през лятото на 2022 г. бяха сериозно напомняне защо смекчаването на изменението на климата е основно предизвикателство на 21-ви век. Ангажиментът на ЕС да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г. е най-амбициозната програма за климата в света. Постигането на тази цел е много необходим модел за други държави и региони.

За да се избегнат най-тежките последици от климатичната криза, са необходими глобални съкращения на емисиите и безпрецедентно адаптиране. Науката разполага с по-малко точни данни за загубата на биоразнообразие, но е всеизвестно, че състоянието на природата в Европа и в света е също толкова тревожно, колкото и повишаването на температурите.

Кризите по отношение на климата и биоразнообразието също са свързани по много начини. Може би най-важното е, че и двете в крайна сметка са причинени от неустойчиви системи на производство и потребление, включително от това колко и как добиваме и използваме енергия.

„Сигнали на ЕАОС за 2022 г.“ разглежда в широк план енергетиката и устойчивостта в Европа, която се възстановява от пандемията от COVID-19, изправена е пред войната в Украйна и се ангажира с амбициозни цели за опазване на климата, природата и здравето на хората.

Нахлуването на Русия в Украйна не промени реалността нито на климатичната криза, нито на увреждането на природата, но добави още едно измерение към усилията на Европа да направи енергийната ни система по-устойчива.

Намаляването на зависимостта ни от изкопаемите горива е основната линия в намаляването на емисиите на парникови газове, а вече е ясно, че това е и пътят към по-голяма енергийна сигурност. Русия използва изкопаеми горива, особено газ, за да заплашва и изпитва Европа по начин, който не би бил възможен в енергийна система, разчитаща предимно на силна европейска мрежа от местни, взаимосвързани възобновяеми източници.

Изграждането на устойчива енергийна система за Европа изисква време и решенията, които ще вземем сега, ще определят възможностите ни за десетилетия напред. Това важи особено за скъпата енергийна инфраструктура. При сегашните обстоятелства Европа трябва да реагира бързо, но и в правилната посока, за да избегне блокиране на решения, които не са съвместими с това, което искаме да предадем на бъдещите поколения.

Пестенето на енергия е нещо, което всеки от нас може да направи още сега. Намаляване на температурата на термостатите, изолация на домовете, използване на по-малко топла вода, преминаване към по-екологични видове транспорт — много от тези добре познати действия са необходими в цяла Европа и ще донесат незабавни ползи. Спестената енергия винаги ще бъде най-чистата и най-евтината енергия и ще помогне на всички нас заедно да преодолеем предстоящата зима.

Европейските държави и граждани показаха огромна солидарност с Украйна и в рамките на ЕС. Такава солидарност, а и много повече, е необходима през следващите месеци, години и вероятно десетилетия. Тази зима високите цени на енергията са в ущърб на много европейски домакинства, особено на тези, които и без това изпитват затруднения да посрещнат основните си нужди. Засилващите се последици от изменението на климата често се усещат най-силно от тези, които вече са уязвими. Тези трудности трябва да бъдат споделени и понесени солидарно.

Също така в световен мащаб най-тежките последици от изменението на климата ще бъдат усетени най-вече в регионите, които са допринесли най-малко за проблема и разполагат с най-малко ресурси за адаптиране. И трябва да бъдем справедливи към бъдещите поколения. Идеята за справедливост между поколенията изисква от нас да се грижим за възможностите и сигурността на тези, които ще ни последват.

© Esther Castillo, Well with Nature /EEA

В разгара на многобройните кризи е лесно да загубим надежда. Но големите предизвикателства на този век са създадени от хората и могат да бъдат решени от тях. Всъщност решенията вече съществуват и трябва да бъдат приложени сега. Новите технологии могат да ускорят напредъка, но изчакването им вече не е възможност. Бездействието е все по-скъпо и неетично.

Спешното предприемане на действия не означава, че трябва да се откажем от основите на начина, по който вземаме решения и определяме общите си цели. Европейският зелен пакт е доказателство, че необходимите политики могат да бъдат въведени чрез напълно демократичен процес.

При предоставена им възможност, гражданите ще подкрепят смели и справедливи политики, които предлагат перспектива за много по-сигурно бъдеще за всички. Гражданите трябва да бъдат напълно ангажирани. Ако не друго, сложността на нашите предизвикателства изисква повече ангажираност, повече диалог и по-добро отчитане на различните реалности, в които живеят хората.

Когато се присъединих към ЕАОС преди почти 10 години, имаше цели в областта на климата и биологичното разнообразие главно до 2020 г. През изминалите години Европа, с Европейския зелен пакт, решително пое дългосрочен курс към постигане на по-добро, по-справедливо и по-устойчиво бъдеще.

Сега е необходимо да запазим този курс и да продължим напред с ясна решимост да осъществим тази програма, като същевременно защитим и дори укрепим „европейския модел“, който се основава на демократични ценности, върховенство на закона и социален модел, който се грижи за благосъстоянието на всички.

 

Hans Bruyninckx

Д-р Ханс Брюнинкс,

изпълнителен директор на ЕАОС

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: signals, signals 2022
Действия към документ