следващ
предишен
елементи

Article

Сигурна, достъпна и чиста енергия по време на криза?

Смяна на език
Article Публикуван 24-05-2023 Последна промяна 29-08-2023
1 min read
Европа задоволява все по-голям дял от енергийните си нужди чрез възобновяеми източници, но все още е зависима от нефт и газ. В условията на бързо променящи се цени на енергията, загриженост за топлината в домовете тази зима и ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове е необходимо да се пести енергия, да се диверсифицират източниците ѝ, да се ускори преходът към възобновяеми енергийни източници и да се подкрепят най-уязвимите.

Човешката трагедия, причинена от нахлуването на Русия в Украйна, шокира света и преобърна живота на милиони украинци. Човешките жертви на войната са неизмерими и нарастват с всеки изминал ден. След първия шок започнаха да се появяват и други въздействия. Една от тях е заплахата за стабилните и достъпни доставки на енергия за Европа.

Много аспекти от живота ни зависят от енергията. Използваме енергия, за да отопляваме домовете си, да приготвяме храната си и да пренасяме стоки и хора. Енергийната сигурност по същество се изразява в това да разполагаме с достатъчно енергия за настоящи и бъдещи нужди.

 

Да преживеем нова енергийна криза?

Да имаш достъп до достатъчно енергия не означава непременно да можеш да си я позволиш. Семействата и общностите могат да изпитат „енергийна бедност“. В проучване, проведено в целия ЕС през 2020 г., 8 % от населението заявяват, че не могат да поддържат дома си достатъчно топъл.

По данни на Евростат през януари 2022 г. годишната инфлация за енергията като цяло в ЕС е била 27 %. Цената на природния газ е с 40 % по-висока от тази през януари 2021 г. В някои страни това увеличение на цените на газа беше по-силно усетено от други: в Белгия цените се увеличиха с 67 %, а в Нидерландия — с 58 %. В много страни са въведени схеми за субсидиране с цел намаляване на сметките за енергия. В същото време тези субсидии не трябва да премахват стимулите за пестене на енергия.

 

Предприемане на краткосрочни действия в подкрепа на дългосрочната устойчивост

Геополитиката на енергията е определяла историята и преди. Петролните шокове през 70-те години на миналия век, при които големите страни производителки на петрол намалиха износа с цел икономическо и политическо влияние, предизвикаха промени в световната политика и глобалното производство и пазари на енергия. Държавите предприеха краткосрочни мерки за забрана на летенето или шофирането в определени дни, някои инвестираха във велоалеи, за да намалят търсенето на петрол, а други диверсифицираха източниците на вноса си или добиваха петрол и газ от нови запаси.

Войната в Украйна може да предизвика също толкова голяма промяна в енергийната система на Европа. Само две седмици след началото на руската инвазия лидерите на ЕС се събраха във Версай, Франция, и се договориха да намалят енергийните зависимости на Европа. Те призоваха за намаляване на зависимостта на Европа от изкопаемите горива, като същевременно се ускори развитието на възобновяемите енергийни източници и се повиши енергийната ефективност.

Необходимостта да се намери път към нисковъглеродна енергийна система за Европа е спешна. Планът REPowerEU, предложен от Европейската комисия през май 2022 г., има за цел спешно да трансформира енергийната система на Европа, за да се сложи край на зависимостта от руските изкопаеми горива и да се ускорят действията в областта на климата. Основните мерки в плана включват пестене на енергия, диверсификация на енергийните доставки, потенциални мерки за непредвидени ситуации за контрол на търсенето и ускоряване на въвеждането на възобновяема енергия, която да замени изкопаемите горива в домакинствата, промишлеността и производството на електроенергия.

 

Пестенето на енергия е незабавно и ефективно

Планът REPowerEU предлага всеобхватен подход, обхващащ диверсификацията на енергийните доставки, както и ускоряването на прехода към система за възобновяема енергия, но в него се поставя и допълнителен акцент върху друг аспект, който е от жизненоважно значение за справяне с настоящата криза: енергийната ефективност. За тази цел Европейската комисия предложи засилване на дългосрочните мерки за енергийна ефективност, включително увеличаване на задължителната цел за енергийна ефективност от 9 % на 13 %.

Комисията също така призова държавите-членки да започнат конкретни обществени кампании за пестене на енергия в домовете и на работните места. Ако тези кампании са успешни, те биха могли да намалят търсенето на газ и петрол с 5 %, според Комисията. Държавите членки се призовават също така да насърчават пестенето на енергия, например чрез намаляване на данъците върху енергийно ефективни отоплителни системи и уреди и върху изолацията на сградите.

Неотдавна Комисията предложи нови стъпки в контекста на речта за състоянието на Съюза през 2022 г. Предложенията включват намаляване на потреблението на електроенергия, особено в определени пикови часове, ограничаване на приходите на производителите, солидарни вноски от индустрията за изкопаеми горива и регулиране на цените.

Най-евтината и чиста енергия е тази, която не използваме и не произвеждаме. Колкото по-малко енергия използваме, толкова по-лесно е да я произвеждаме от възобновяеми източници. Колкото по-малко се нуждаем от изкопаеми горива, толкова по-малко трябва да ги внасяме и толкова повече можем да намалим емисиите на парникови газове и замърсяването на въздуха.

 

Инфографика: Какво могат да направят хората, за да пестят енергия?

Какво могат да направят хората, за да пестят енергия?

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: signals, signals 2022
Действия към документ