neste
forrige
elementer

Article

Få bærekraft til å skje: ny europeisk politikk gir en unik mulighet

Endre språk
Article Publisert 24.09.2019 Sist endret 11.05.2021
4 min read
Photo: © Arif Miletli, Sustainably Yours/EEA
Ursula von der Leyen, valgt president for EU-kommisjonen, har satt opp teamets politiske prioriteringer for de neste fem årene. «European Green Deal», som beskriver mer ambisiøs handling mot klimakrisen og krisen rundt biologisk mangfold, står sentralt på agendaen hennes. Europeisk politikk har lenge taklet miljøødeleggelser og klimaendringer med en viss suksess og noen fiaskoer. Støttet av økende oppfordringer til handling fra publikum, gir dette nye politiske begrepet – med den nye EU-kommisjonen og parlamentet – en unik mulighet til å øke og framskynde en grønn og rettferdig overgang for Europa.

Klimakrisen og krisen rundt biologisk mangfold oppfordrer til øyeblikkelig handling

Sammenlignet med andre regioner har Europa et veletablert lovverk med langsiktige politiske mål og pålitelige data om et omfattende antall temaer fra klimagassutslipp og beskyttede områder til luftkvalitet og kommunalt avfall. Det europeiske miljøbyrået (EEA) opererer innenfor dette rammeverket for politikk og kunnskap. Vårt ansvarsområde og nettverk gjør det mulig for oss å ha et bredt geografisk omfang, produsere integrerte og tematiske vurderinger og bidra til politiske diskusjoner både på europeisk og nasjonalt nivå.

 Våre vurderinger indikerer fremgang på noen områder så vel som bekymringsfulle trender (se Øyeblikksbilde fra EEA for viktige høydepunkter). For å redusere klimaendringene har EUs medlemsland for eksempel lyktes med å redusere klimagassutslippene og vil oppnå kortsiktige mål. Langsiktige mål krever imidlertid større reduksjoner i betydelig raskere tempo.

Hvordan kan vi øke og framskynde hastigheten på utslippsreduksjoner og oppnå klimanøytralitet? Spesielt når noen sektorer, som transport, sliter med å oppnå noen som helst reduksjon, hovedsakelig på grunn av økende etterspørsel? Klimaendringer er og vil i økende grad påvirke Europa. Treffer vi nok tiltak for å tilpasse og forberede oss?

Miljøødeleggelser, inkludert tap av biologisk mangfold, fortsetter til tross for vår forbedrede innsats. De langsiktige utsiktene er enda dystrere. Forbruks- og produksjonssystemer fortsetter å utøve uholdbart press på land- og vannøkosystemer i Europa så vel som over hele verden. Et av resultatene til disse systemene – forurensning – er et annet vedvarende problem. Ulike forurensninger frigjøres og akkumuleres i atmosfæren, vann og land, med betydelig potensiell påvirkning på økosystemer og menneskers helse. Til tross for bemerkelsesverdige forbedringer i Europas omgivende luftkvalitet de siste tiårene, anslås luftforurensning alene til fremdeles å forårsake mer enn 400 000 for tidlige dødsfall hvert år i Europa. Dessuten er noen grupper mer utsatt for skader på grunn av slike miljø- og klimapåvirkninger enn andre.

 Likevel har Europa antagelig den mest omfattende miljølovgivning i verden. Hva mer må vi gjøre for å bremse biologisk mangfold, forbedre luftkvaliteten ytterligere og forhindre skade på menneskers helse?

Europeerne er klare til å heve ambisjonsnivået

Den europeiske offentligheten krever tiltak for klimaendringer og bærekraft. Tusenvis av studenter marsjerer over hele Europa, sammen med foreldrene og besteforeldrene. Gitt denne enestående offentlige støtten og omfanget av oppgavene fremover, er det ikke overraskende at disse sakene kommer til å være kjernen i europeiske politiske ambisjoner de kommende månedene og årene. Det nye Europaparlamentets sammensetning er en gjenspeiling av disse offentlige kravene, og det samme er Von der Leyens agenda En union som streber etter mer. Den beskriver de politiske prioriteringene til den neste EU-kommisjonen. Den første hovedambisjonen – «European Green Deal» – angir en rekke prioriteringer, som er direkte og nært knyttet til Det europeiske miljøbyråets arbeid og kunnskap.

Gjennom årene har EEA-vurderinger fått oppmerksomhet rettet mot saker knyttet til viktige samfunnssystemer, inkludert mobilitet, energi og, nylig, mat. Europeisk politikk har også reflektert denne tilnærmingen i lovgivningspakker, inkludert om klima og energi. Vi har også fremhevet behovet for en overgang mot bærekraft og politikkens rolle i å legge til rette for disse overgangene, noe som også fremheves i von der Leyens agenda.

Det viktigste spørsmålet gjenstår: Hvordan overfører vi alle politiske overskrifter til virkelighet på europeisk, nasjonalt eller til og med bynivå? Hvordan får vi European Green Deal til å skje?

 Det innebærer absolutt en fullstendig omtenking og omdesign av nøkkelsystemer – måten vi forflytter oss, produserer og bruker energi, produserer og konsumerer maten vår … Men utfordringene vi må takle i mobilitets- eller energisystemet er ikke de samme som i matsystemet. De siste årene har fornybar energi blitt en nøkkelkomponent i energisystemet, mens veitransport fortsatt er avhengig av privat bileierskap. EEA-kunnskap belyser mulige behandlingspunkter som er relevante for hvert system.

Alvoret og omfanget av utfordringene fremover gjør at vi ikke lenger kan utsette å takle vanskelige saker. Lavthengende frukt har allerede blitt høstet. Hvordan kan vi produsere mat uten å skade miljøet og støtte bygdesamfunn? Hvordan kan vi oppnå en rettferdig overgang og sikre at lokalsamfunn ikke blir etterlatt? Hvordan overfører vi offentlige og private midler fra aktiviteter som forårsaker miljøødeleggelser og klimaendringer mot de som fremmer bærekraft?

Europa er fylt med mange gode eksempler på innovative ideer og politikk. Det er tid for å øke og framskynde. Med rekordnivåer av støtte i opinionen, befinner vi oss i et unikt tidspunkt og kan ta de avgjørende handlingene vi trenger for å sette Europa på bærekraftsbanen. For å lette denne overgangen vil Det europeiske miljøbyrået fortsette å støtte beslutningstakere og publikum ved å gi den beste tilgjengelige kunnskapen om aktuelle og nye saker.

Hans Bruyninckx

EEAs administrerende direktør

Lederartikkelen ble publisert i EEAs nyhetsbrev 2019/3, september 2019.

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumenter handlinger