neste
forrige
elementer

Article

Tilpasning til klimaendringer er viktig for fremtidig landbruk i Europa

Endre språk
Article Publisert 24.09.2019 Sist endret 11.05.2021
3 min read
Photo: © Kayhan Guc, Sustainably Yours/EEA
I årets sommer har hetebølger og ekstremvær nok en gang satt nye klimarekorder i Europa, noe som nok en gang styrker hvor viktig det er med tilpasning til klimaendringer. Vi satt oss ned med Blax Kurnik, en europeisk miljøbyrå (EEA)-ekspert på virkninger og tilpasninger til klimaendringer for å diskutere EEAs nye rapport om hvordan klimaendringer påvirker landbruk i Europa, som kom ut tidligere denne måneden.

EEAs nylige rapport maler et ganske krast bilde for europeiske bønder. Kan du forklare mer?

Rapporten «Innvirkninger og tilpasninger til klimaendringer i landbrukssektoren i Europa» ser på hvordan klimaendringer har påvirket landbrukssektoren og gir utsikter for årene som kommer. Det er tydelig at de anslåtte klimaendringene vil ha negativ innvirkning på landbruket i mange deler av Europa, spesielt i sør. Rapporten tar for seg en del av landbrukssektoren, særlig avling og husdyr og husdyrsvarer, og fokuserer på behovet for mat- og fôrproduksjon. Den gir også en oversikt over de potensielle løsningene som tilbys av politikk på ulike styringsnivåer for tilpasning til klimaendringer. Det vil si gjennom programmer og ved å presentere ulike tilpasningstiltak på gårdsnivå.

Hvordan vil klimaendringer påvirke landbruket? Hvilke deler av Europa blir mest påvirket?

Klimaendringer har allerede hatt negativ innvirkning på landbrukssektoren i Europa, og dette vil fortsette i fremtiden. Endringer i temperatur og nedbør, så vel som ekstremt vær og klima, påvirker allerede avlinger og husdyrproduktiviteten i Europa. Dette kan føre til at landbruksområder i de delene av Sør-Europa som rammes av klimaet blir forlatt.

Vær- og klimaforhold påvirker også tilgjengeligheten av vann som trengs for vanning, vann til husdyr, behandling av landbruksprodukter og transport- og lagringsforhold. Fremtidige klimaendringer kan ha noen kortsiktige, positive effekter for sektoren som følge av lengre vekstsesonger og bedre avlingsforhold i deler av Nord-Europa, men vannmangel, hetebølger, kraftig nedbør som bidrar til jorderosjon og annet ekstremvær og ekstremt klima forventes å føre til lavere utbytte for landbruket.

Dessuten kan en rekke innvirkninger fra klimaendringer utenfor Europa påvirke prisen, mengden og kvaliteten på produktene, og følgelig handelsmønstre, som igjen kan påvirke landbruksinntektene i Europa.

Er landbrukssektoren mer sårbar mot klimaendringer enn andre sektorer?

Alle økonomiske sektorer har blitt og vil bli påvirket av klimaendring. Landbruksproduksjonen avhenger i stor grad av vær- og klimaforhold, og dette gjør sektoren til en av de mest sårbare sektorene. Endringer i temperatur og nedbør, så vel som ekstremvær og ekstremt klima, påvirker utbyttet fra avlinger og husdyr, i tillegg til landbrukets inntekter og fører til betydelig økonomisk tap i mange europeiske regioner.

Hva anbefaler rapporten med tanke på bønder som vil sørge for at gårdene deres forblir levedyktige og bærekraftige?

Det finnes allerede mange muligheter for å implementere et bredt utvalg av eksisterende tiltak på gårdsnivå som tar sikte på å forbedre forvaltningen av jord og vann, noe som kan gi fordeler for tilpasning, skadebegrensning, miljø og økonomi. Men tilpasning på gårdsnivå har i mange tilfeller enda ikke funnet sted som følge av en rekke grunner, som for eksempel mangel på ressurser til investeringer, politiske initiativer for tilpasning, institusjonell kapasitet og tilgang på kunnskap om tilpasning.

Hva har EU gjort så langt for å hjelpe sektoren og bøndene å tilpasse seg?

EUs landbrukssektor reguleres av EUs politikk, nærmere bestemt den felles landbrukspolitikk (CAP). EUs tilpasningsstrategi, som ble vedtatt i 2013 og evaluert i 2018, er en viktig drivkraft for tilpasning på EU-nivå. Både strategien og CAP har åpnet for tilpasningstiltak i landbrukssektoren. Den nylig foreslåtte felles landbrukspolitikken for 2021–2027 har tilpasning som et tydelig mål, noe som kan føre til at EUs medlemsland må øke deres finansiering av tilpasningstiltak i sektoren.

I tillegg har EU-medlemsland definert landbrukssektoren som en prioritet i deres nasjonale strategier eller planer for tilpasning. Typiske tilpasningstiltak på nasjonalt eller regionalt nivå innebærer bevisstgjøring, praktiske tiltak for å redusere virkningene og risikoen ved ekstremvær, eller strategier for risikodeling, og utvikling og implementering av infrastruktur for vanning og flombeskyttelse.

Hva gjør EEA med tanke på tilpasning av klimaendringer?

EEA bidrar til utvikling og gjennomføring av klimatilpasning i Europa, evaluering av EU-politikk og utvikling av langsiktige strategier med sikte på tilpasning til klimaendringene og redusering av katastroferisikoen ved å levere relevant informasjon. Vi har publisert en rekke rapporter om tilpasning, inkludert vurdering av innvirkninger og sårbarheter fra klimaendringer i Europa og sektorvurderinger om tilpasning (energi, transport og landbruk).

Byrået utarbeider også vurderinger av nasjonale, regionale og urbane klimaendringsstrategier og handlingsplaner. Videre vedlikeholder og forvalter også EEA Den europeiske klimatilpasningsplattformen (Climate-ADAPT) sammen med EU-kommisjonen.

Blaz Kurnik

EEAs ekspert på innvirkninger og tilpasning til klimaendringer

Intervjuet ble publisert i september 2019-utgaven av EEA-nyhetsbrevet 03/2019

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage