Tilpasning til klimaendringene

Endre språk

Klimaendringene finner sted nå og forventes å fortsette: Temperaturene stiger, nedbørsmønstrene endrer seg, isbreer og snø smelter og havnivået stiger. Ekstremvær og klimarelaterte hendelser som skaper oversvømmelser og tørke, vil bli hyppigere og kraftigere i mange regioner. Konsekvensene og sårbarhetene for økosystemer, økonomiske sektorer og menneskers helse og velferd varierer fra en del av Europa til en annen. Selv om den globale innsatsen for å redusere utslippene skulle være effektiv, vil enkelte klimaendringer uansett ikke være til å unngå. Derfor er det nødvendig å iverksette ytterligere tiltak for å tilpasse oss konsekvensene av klimaendringene. Mer

Bla katalog

arkivert under:
Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss