următorul
anteriorul
articole

Article

Adaptarea la schimbările climatice este esențială pentru viitorul agriculturii din Europa

Schimba limba
Article Publicată 2019-10-10 Data ultimei modificări 2021-05-11
4 min read
Photo: © Kayhan Guc, Sustainably Yours/EEA
Valurile de căldură și fenomenele meteorologice extreme din vara trecută au bătut din nou recordurile climatice în Europa, subliniind, din nou, importanța adaptării la schimbările climatice. Ne-am întâlnit cu Blaz Kurnik de la Agenția Europeană de Mediu (AEM), expert în impactul schimbărilor climatice și adaptarea la acestea pentru a discuta despre noul raport al AEM, apărut la începutul lunii, cu privire la impactul schimbărilor climatice asupra agriculturii în Europa.

Potrivit recentului raport al AEM, pentru agricultorii europeni perspectivele sunt destul de sumbre. Puteți explica mai pe larg?

Raportul „Impactul schimbărilor climatice și adaptarea la acestea în sectorul agricol european” analizează efectul schimbărilor climatice asupra agriculturii și oferă o perspectivă asupra anilor viitori. Este evident că schimbările climatice preconizate vor avea un impact negativ asupra agriculturii în multe zone din Europa, în special în sud. Raportul vizează o parte a sectorului agricol, în special randamentul culturilor și creșterea animalelor și producția animalieră, și se concentrează pe nevoile producției de alimente și furaje. Raportul prezintă și o imagine de ansamblu a soluțiilor posibile oferite de politici la diferite niveluri de guvernanță pentru adaptarea la schimbările climatice, în special prin programe și prin prezentarea de diverse măsuri de adaptare la nivel de exploatație.

Ce impact vor avea schimbările climatice asupra agriculturii? Ce zone din Europa vor fi cele mai afectate?

Agricultura europeană este deja afectată și va fi afectată și în continuare de schimbările climatice. Schimbările de temperatură și de precipitații, precum și condițiile meteorologice și climatice extreme influențează deja productivitatea culturilor și producția animalieră din Europa. În anumite zone din sudul Europei, acest lucru poate duce la abandonarea terenurilor agricole defavorizate climatic.

Condițiile meteorologice și climatice afectează, de asemenea, resursele de apă necesare pentru irigații, practicile de adăpare a animalelor, prelucrarea produselor agricole, precum și condițiile de transport și depozitare. Pe termen scurt, s-ar putea ca schimbările climatice viitoare să aibă câteva efecte pozitive asupra sectorului, datorită perioadei de vegetație mai lungi și condițiilor de cultură mai prielnice din unele zone din nordul Europei, dar deficitul de apă, valurile de căldură, precipitațiile abundente care contribuie la eroziunea solurilor și alte condiții meteorologice și climatice extreme vor duce probabil la scăderea producției agricole.

În plus, efecte în lanț produse de schimbări climatice din afara Europei pot afecta prețul, cantitatea și calitatea produselor și, deci, modelele comerciale, care, la rândul lor, pot afecta veniturile din activități agricole în Europa.

Agricultura este mai vulnerabilă la schimbările climatice decât alte sectoare?

Toate sectoarele economice sunt și vor fi afectate de schimbările climatice. Producția agricolă depinde în mare măsură de condițiile meteorologice și climatice și ca urmare este unul dintre sectoarele cele mai vulnerabile. Schimbările de temperatură și de precipitații, precum și condițiile meteorologice și climatice extreme influențează randamentul culturilor și productivitatea animalelor, care la rândul lor afectează veniturile agricole și cauzează pierderi economice semnificative în multe regiuni europene.

Ce recomandă raportul, în special pentru agricultorii care doresc să se asigure că exploatațiile lor rămân viabile și sustenabile?

Există deja multe posibilități de introducere, la nivel de exploatație, a unei game largi de măsuri existente, de îmbunătățire a gestionării solurilor și a apei, care pot fi de folos pentru adaptare, atenuare, mediu și economie. În multe cazuri însă, la nivelul exploatațiilor agricole, adaptarea nu s-a produs încă din multe motive, cum ar fi lipsa de resurse pentru investiții, lipsa de inițiative politice de adaptare, de capacitate instituțională și de acces la informații despre adaptare.

Ce a făcut Uniunea Europeană până în prezent pentru a ajuta sectorul și agricultorii să se adapteze?

Sectorul agricol al UE este reglementat de politicile UE, în special de politica agricolă comună (PAC).  Strategia UE de adaptare, adoptată în 2013 și evaluată în 2018, este un factor esențial al adaptării la nivelul UE. Atât strategia, cât și PAC au permis măsuri de adaptare în sectorul agricol. Noua politică agricolă comună propusă pentru perioada 2021-2027 are ca obiectiv clar adaptarea, care ar putea duce la obligația pentru statele membre ale UE de a mări fondurile pentru măsuri de adaptare în domeniu.

De asemenea, statele membre ale UE au definit agricultura ca prioritară în strategiile lor naționale de adaptare sau în planurile naționale de adaptare. Printre măsurile tipice de adaptare la nivel național sau regional se numără acțiuni de sensibilizare, măsuri concrete de reducere a efectelor și riscurilor fenomenelor meteorologice extreme sau strategii de partajare a riscurilor, precum și proiectarea și realizarea de infrastructuri pentru irigații și protecții împotriva inundațiilor.

Ce face AEM pentru adaptarea la schimbările climatice?

Prin informațiile relevante pe care le furnizează, AEM susține elaborarea și introducerea de măsuri de adaptare la schimbările climatice în Europa, evaluarea politicilor UE și dezvoltarea de strategii pe termen lung de adaptare la schimbările climatice și de reducere a riscului de catastrofe. Am publicat o serie de rapoarte cu privire la adaptare, între care evaluarea impactului schimbărilor climatice și a vulnerabilităților din Europa, evaluări sectoriale privind adaptarea (energie, transporturi și agricultură).

Agenția elaborează, de asemenea, evaluări ale strategiilor și planurilor de acțiune privind schimbările climatice la nivel național, regional și urban. În plus, AEM menține și gestionează Platforma europeană pentru adaptarea la schimbările climatice (Climate-ADAPT) împreună cu Comisia Europeană.

Blaz Kurnik

Expert al AEM în impactul schimbărilor climatice și adaptarea la acestea

Interviu publicat în ediția din septembrie 2019 a Buletinului informativ al AEM

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage