naslednji
prejšnji
zadetki

Članki

Spremeni jezik
Članki
Menu
Kako bi lahko potrošnja in proizvodnja tekstila postala bolj trajnostna?

Ljudje se vse bolj zavedajo vpliva, ki ga ima naša potrošnja na naravo in podnebje. Ena ključnih kategorij potrošnje so oblačila in drugi tekstilni izdelki. Govorili smo z Larsom Mortensenom, strokovnjakom Evropske agencije za okolje za krožno gospodarstvo, potrošnjo in proizvodnjo, ki je pripravil več ocen v zvezi s tekstilom in njegovih vplivov na okolje.

Preberite več

Odločeni in predani trajnosti Evrope

Leto 1972: Spominjam se, ko sva se z očetom peš vračala s knjižnega sejma v Antwerpnu, obložena s knjigami. Tri so mi ostale v spominu: knjiga o ogroženih vrstah, Timesov atlas sveta in Omejitve za rast. Oče je vedno spodbujal moje zanimanje za naravoslovje, za svet, ki se mi je zdel neskončen v primerjavi z domačim okoljem, in znanost, ki spodbuja kritično razpravo o prihodnosti družbe.

Preberite več

Podnebje, narava in ljudje: skupna prihodnost našega planeta

Še nikoli nismo bili tako ogroženi. Naš planet se segreva, vrste pa izumirajo z zaskrbljujočo hitrostjo. V zadnjih dveh mesecih so na dveh svetovnih konferencah udeleženci z vsega sveta razpravljali o skupni tematiki – podnebju in biotski raznovrstnosti. Izzivi na obeh področjih so simptomi iste problematike, tj. naše netrajnostne proizvodnje in potrošnje. Kljub kompleksnosti pogajanj so te konference ključnega pomena za ozaveščanje, dosego soglasja in takojšnje ukrepanje na svetovni ravni.

Preberite več

Pogovor – Proizvajalci-odjemalci in energetska kriza: državljani prispevajo k evropskemu energetskemu prehodu

Kaj so proizvajalci-odjemalci energije in kakšno vlogo lahko imajo pri spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov po vsej Evropi? S Javierjem Esparragojem, strokovnjakom za okolje in energijo pri Evropski agenciji za okolje (EEA), smo govorili o tem, kako lahko državljani, ustanove in podjetja pomagajo pri spopadanju s sedanjo energetsko krizo tako, da sami postanejo t.i. proizvajalci-odjemalci, ki proizvajajo in porabljajo energijo iz obnovljivih virov. Agencija EEA je v začetku tega meseca objavila poročilo, ki vsebuje pregled vloge proizvajalcev-odjemalcev energije iz obnovljivih virov, ki postaja vse pogostejša praksa zaradi boljše in cenejše tehnologije in politik, ki jo spodbujajo.

Preberite več

Poletje 2022: življenje v času številnih kriz

Zdi se, kot da se krize vrstijo ena za drugo – najprej pandemija, nato ekstremni vročinski valovi in suša kot posledica podnebnih sprememb, inflacija, vojna ter nazadnje še energetska kriza. Letošnja zima bo najbrž zaznamovana z vsesplošno negotovostjo in zelo nestabilnimi svetovnimi trgi, kot sta energetski in prehranski trg, kar bo nekatere države ter skupine prebivalstva prizadelo bolj kot druge. Da bi se odzvali na te težave, še posebej dolgoročno, so potrebne odločna zavezanost politik in naložbe v trajnostnost, s čemer bomo okrepili odpornost naše družbe.

Preberite več

Zdravje v središču pozornosti: prehod na ničelno onesnaževanje pomeni bolj zdravo življenje v Evropi

Onesnaževanje okolja vpliva na naše zdravje in kakovost življenja. Evropska agencija za okolje v svojih ocenah poudarja te vplive in možne koristi, ki bi jih prineslo čistejše okolje. Z vsakim ukrepom, ki ga sprejmemo za doseganje ničelnega onesnaževanja v Evropi, lahko preprečimo nekaj primerov raka in izboljšamo kakovost življenja.

Preberite več

Zagotavljanje bolj trajnostnega prometa v Evropi

Promet povezuje ljudi, kraje, kulture in gospodarstva, vendar povzroča tudi velike pritiske na okolje in podnebje. S strokovnjakoma za promet in okolje Evropske agencije za okolje — Raso Narkeviciute in Tommasom Sellerijem — smo se pogovarjali o izzivih in priložnostih pri zagotavljanju bolj trajnostnega evropskega prometnega sistema ter o poročilu, ki smo ga objavili pred kratkim.

Preberite več

Razgovor – Kako naj Evropa doseže ničelno onesnaževanje?

Evropska unija je začela izvajati ambiciozne načrte za občutno zmanjšanje emisij in onesnaževanja v prihodnjih desetletjih. Del teh prizadevanj je zajet v nedavno uvedenem akcijskem načrtu za ničelno onesnaževanje, ki je osredotočen na zmanjšanje onesnaženosti zraka, vode in tal na ravni, ki ne veljajo več za škodljive zdravju ljudi in okolju. Srečali smo se z Ianom Marnanejem, strokovnjakom za okolje, zdravje in blaginjo pri Evropski agenciji za okolje, ki je odgovoren za pripravo prihodnjega poročila Evropske agencije za okolje o ničelnem onesnaževanju, ki naj bi bilo objavljeno kasneje v tem letu.

Preberite več

Solidarnost v Evropi v času vojne

Vojaška agresija ruskih sil v Ukrajini je čez noč postavila na glavo življenja prebivalcev te države. Posledice te neupravičene vojne se ne čutijo le v Ukrajini, temveč tudi zunaj njenih meja, njihov vpliv pa bomo čutili še v prihodnjih letih in celo prihodnjih generacijah.

Preberite več

Solidarnost je ključnega pomena za okrevanje po pandemiji covida-19 ter boljšo in trajnostno prihodnost

Leto 2021 so zaznamovali učinki pandemije covida-19 in podnebnih sprememb. Zaradi višjih cen energentov in zdravstvene krize bo za okrevanje Evrope v letu 2022 treba sprejeti težke odločitve. Zavlačevanje z ukrepi in premalo ambiciozno zastavljeni cilji lahko dolgoročno povzročijo višje družbene in gospodarske stroške. Odpravljanje družbenih neenakosti pri prehodu na bolj trajnostno gospodarstvo je ključnega pomena za boljšo prihodnost za vse nas.

Preberite več

Države Zahodnega Balkana imajo pomembno vlogo pri sodelovanju z Evropsko agencijo za okolje (EEA) na področju reševanja okoljskih in podnebnih izzivov

Evropska agencija za okolje sodeluje s številnimi državami, tudi z Zahodnega Balkana. Kako to sodelovanje prispeva k delu EU na področju okolja in kakšne koristi prinaša Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Severni Makedoniji, Srbiji in Kosovu? Srečali smo se z Lucom Basom, vodjo programa za usklajevanje, omrežja in strategijo, in se pogovarjali o tem, kako agencija EEA sodeluje s temi državami v prizadevanjih za izboljšanje okolja.

Preberite več

Skupna prizadevanja za boljše poznavanje pomorskega prometa in okolja

Evropska agencija za okolje (EEA) in Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) sta nedavno objavili evropsko okoljsko poročilo o pomorskem prometu (EMTER), ki je skupna ocena o okoljskih vplivih pomorskega prometa v Evropi. Pogovarjali smo se s Stéphanom Isoardom, vodjo skupine za vodo in morske tematike pri Evropski agenciji za okolje, ki je usmerjal delo svoje skupine sodelavcev, ki je pripravila poročilo.

Preberite več

Trajnostna mesta: preoblikovanje evropske mestne krajine

Evropa si je zastavila ambiciozne okoljske in podnebne cilje, od ogljične nevtralnosti do krožnega gospodarstva, od čistejšega zraka do čistejšega prometa. Večina Evropejcev živi v mestih, zato morajo ta imeti odločilno vlogo pri doseganju ciljev Evrope glede trajnostnosti. Vprašanje torej je: kako lahko mesta postanejo bolj trajnostna?

Preberite več

Izboljšanje okoljske uspešnosti v organizacijah

Evropska agencija za okolje (EEA) si poleg zagotavljanja zanesljivih informacij o našem okolju in podnebju prizadeva izboljšati svojo okoljsko uspešnost kot organizacija. Pogovarjali smo se z Melanie Sporer, ki usklajuje ta prizadevanja pri tej agenciji s pomočjo sistema EU za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS).

Preberite več

Življenje v času številnih kriz: zdravstvene, podnebne, gospodarske krize, krize narave ali preprosto sistemske nevzdržnosti?

Od političnih koridorjev do akademskih platform, ves svet govori o globalnih krizah: zdravstveni krizi, gospodarski in finančni krizi, podnebni krizi in krizi narave. V končni fazi so to samo simptomi istega problema: naše netrajnostne proizvodnje in potrošnje. Pretres, ki ga je prinesel covid-19, je samo razkril sistemsko krhkost našega globalnega gospodarstva in družbe z vsemi neenakostmi, ki jih vsebujeta.

Preberite več

Oblikovanje Evrope leta 2050: bolj zdrava, čistejša in odpornejša

Leto dni potem, ko je izbruhnila pandemija covida-19 in se še vedno spopadamo z njenimi posledicami, Evropa pripravlja različne svežnje politik za uresničevanje ambicioznih ciljev, začrtanih v evropskem zelenem dogovoru. Bistveno je, da Evropa svojih ciljev ne izgubi izpred oči in zagotovi, da bo do leta 2050 ustvarila odporno družbo, ki bo temeljila na solidarnosti in zdravem okolju za vse njene državljane.

Preberite več

Kako se evropska mesta prilagajajo podnebnim spremembam in napredujejo proti trajnostni prihodnosti?

Prilagajanje vplivom podnebnih sprememb je ena od glavnih prednostnih nalog Evropske unije. Kaj je razlog, da mesta izvajajo pomembne ukrepe za ublažitev teh vplivov ter si prizadevajo za izboljšanje odpornosti in trajnosti mestnih središč? Z Ivone Pereiro Martins, strokovnjakinjo za trajnost mest pri Evropski agenciji za okolje (EEA), smo govorili o tem, kako agencija pomaga pri tem izjemno pomembnem delu.

Preberite več

Zdravje in okolje, vključno z onesnaženostjo zraka in obremenitvijo s hrupom – osvetlitev dela Evropske agencije za okolje (EEA)

Onesnaženost zraka, obremenitev s hrupom in vplivi podnebnih sprememb so ključna tveganja za vsakodnevno zdravje in dobro počutje Evropejcev. Govorili smo s Catherine Ganzleben, vodjo skupine za onesnaženost zraka, okolje in zdravje, Albertom Gonzálezom, strokovnjakom za kakovost zraka pri agenciji EEA, in Eulalio Peris, strokovnjakinjo za obremenitev s hrupom pri agenciji EEA, da bi izvedeli več o tem, kako agencija EEA krepi znanje na tem pomembnem področju dela.

Preberite več

Strategija agencije EEA in omrežja Eionet za obdobje 2021–2030: Zagotavljanje podatkov in znanja za uresničitev podnebnih in okoljevarstvenih ambicij Evrope

Z skupno strategijo smo začrtali smer našega potovanja. Predstavlja nov način sodelovanja in ustvarjanja znanja – to bo bolj agilno, bolj odzivno, bolj proaktivno in bolj uporabno – tako da se bomo lahko učinkoviteje lotili prihodnjih izzivov ter ustvarili znanje, ki ga bomo potrebovali v novem desetletju.

Preberite več

Strategiji Evropa 2030 nasproti: odporna narava, trajnostno gospodarstvo in zdravo življenje

Pandemija bolezni covid-19 je jasen pokazatelj tega, kako krhka sta lahko naša družba in gospodarstvo, kadar sta soočena z večjim pretresom. Pričakovati je mogoče, da bodo zaradi degradacije okolja in podnebnih sprememb tovrstni pretresi še pogostejši in hujši. Edina izvedljiva možnost, ki jo imamo, ko smo soočeni z negotovostjo in mnogimi izzivi, je poskrbeti, da bomo z vsako odločitvijo, ki jo bomo v tem ključnem obdobju sprejeli, bližje našim ciljem na področju družbenih vprašanj in trajnosti.

Preberite več

Permalinks

Akcije dokumenta