News Kompetizzjoni tal-fotografija dwar l-ikel, l-enerġija u l-mobbiltà sostenibbli — 28 Feb 2019
Il-mod kif nipproduċu u nikkunsmaw l-ikel u l-enerġija u kif inċaqilqu n-nies u l-oġġetti għandu impatt fuq l-ambjent u l-klima tagħna kif ukoll saħħitna. Il-kompetizzjoni tal-fotografija l-ġdida tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, ‘Sustainably Yours’ (Tiegħek b’mod Sostenibbli), tistieden lill-Ewropej jibagħtu ritratti tal-isfidi u l-opportunitajiet fl-għażliet aktar sostenibbli tal-ikel, l-enerġija u l-mobilità.
News L-Istati Membri tal-UE jeħtieġu aktar ambizzjoni biex jilħqu l-mira konġunta tal-enerġija rinnovabbli — 13 Feb 2019
Is-sehem ta’ sorsi tal-enerġija rinnovabbli fl-użu tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea (UE) rdoppja mill-2005 ’l hawn, iżda dan it-tkabbir beda jonqos f’dawn l-aħħar snin, speċjalment minħabba ż-żieda fil-konsum tal-enerġija u n-nuqqas ta’ progress fis-settur tat-trasport. Ir-rapport il-ġdid tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) juri li jeħtieġ li l-Istati Membri tal-UE jżidu l-isforzi tagħhom biex jilħqu l-mira għall-2020 tal-enerġija rinnovabbli.
News Hemm bżonn ta’ aktar azzjoni biex iċ-ċittadini l-aktar vulnerabbli tal-Ewropa jiġu protetti mit-tniġġis tal-arja, mill-istorbju u mit-temperaturi estremi — 04 Feb 2019
Hemm bżonn ta’ azzjoni mmirata biex tipproteġi aħjar lill-foqra, lill-anzjani u lit-tfal minn perikli ambjentali bħat-tniġġis tal-arja u mill-istorbju u temperaturi estremi, speċjalment fir-reġjuni tal-Lvant u tan-Nofsinhar tal-Ewropa. Rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) ippubblikat illum, iwissi li s-saħħa taċ-ċittadini l-aktar vulnerabbli tal-Ewropa tibqa’ affettwata b’mod sproporzjonata minn dawn il-perikli, minkejja t-titjib ġenerali fil-kwalità ambjentali tal-Ewropa.
News It-tniġġis tal-arja għadu għoli wisq madwar l-Ewropa — 29 Oct 2018
Minkejja titjib bil-mod, it-tniġġis tal-arja għadu jaqbeż il-limiti u l-linji gwida tal-Unjoni Ewropea u tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, skont id-data aġġornata u l-informazzjoni ppubblikata mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA). It-tniġġis tal-arja huwa ta’ periklu għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent.
News Octet Stream Aħbar tajba għat-turisti: kwalità eċċellenti tal-ilma fil-biċċa l-kbira tas-siti għall-għawm tal-Ewropa — 29 May 2018
Minkejja tnaqqis żgħir fir-riżultati, 85% tas-siti għall-għawm madwar l-Ewropa mmonitorjati fl-2017 laħqu l-ogħla u l-aktar standards stretti ta’ kwalità “eċċellenti” għall-ilmijiet fil-biċċa l-kbira tagħhom ħielsa minn sustanzi li jniġġsu, skont l-aħħar rapport annwali Ewropew dwar il-kwalità tal-ilma għall-għawm ippubblikat illum. Ir-riżultati jagħtu indikazzjoni tajba ta’ fejn it-turisti jistgħu jsibu l-aħjar ilma għall-għawm ta’ kwalità dan is-sajf.
News Kompetizzjoni tal-fotografija: Ibgħatilna l-aħjar ritratti tiegħek tal-ilma — 16 Apr 2018
X’jiġi f’moħħok meta taħseb fl-ilma? Tista’ taqbad dan il-ħsieb f’ritratt? L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) tistiednek tibgħat ir-ritratti l-aktar kreattivi tiegħek lil WaterPIX, kompetizzjoni tal-fotografija dwar l-ilma. L-aħjar ritratti se jirċievu premju fi flus.
News Kompetizzjoni għal vidjo: Ikkondividi l-azzjonijiet ekoloġiċi tiegħek — 01 Dec 2017
Kif ġejt ix-xogħol jew l-iskola llum? Bil-karozza, bir-rota jew bit-trasport pubbliku? Kuljum aħna nieħdu deċiżjonijiet li jista’ jkollhom impatt fuq l-ambjent. Xi wħud mid-deċiżjonijiet tagħna ta’ kuljum huma sforzi konxji għal għixien f’ambjent iktar nadif u iktar favorevoli għas-saħħa. Il-kompetizzjoni għal vidjo ‘I LIVE GREEN’, organizzata mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) u n-netwerk sieħeb tagħha, tistieden lill-Ewropej kollha sabiex juru l-kreattività tagħhom u jikkondividu l-azzjonijiet tagħhom biex jgħinu lill-ambjent. L-aħjar vidjos ser jirċievu premju fi flus.
News chemical/x-pdb Indiċi Ewropew tal-Kwalità tal-Arja: informazzjoni attwali dwar il-kwalità tal-arja disponibbli faċilment — 16 Nov 2017
Indiċi Ewropew ġdid tal-Kwalità tal-Arja, li tnieda llum mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) u l-Kummissjoni Ewropea, jippermetti lill-utenti jiċċekkjaw il-kwalità tal-arja attwali fil-bliet u fir-reġjuni tal-Ewropa. L-Indiċi huwa akkumpanjat minn skedi informattivi ġodda tal-pajjiżi li jipprovdu informazzjoni aġġornata dwar il-kwalità tal-arja għall-pajjiżi membri tal-EEA.
News It-titjib tal-kwalità tal-arja fil-bliet Ewropej ser iwassal għal benefiċċji kbar tas-saħħa — 06 Oct 2017
Il-parti l-kbira tan-nies li jgħixu fi bliet Ewropej huma esposti għal kwalità ħażina tal-arja. L-aħħar stimi mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA), li ħarġu llum, juru li l-materja partikolata fina tkompli tikkawża l-mewt prematura ta' aktar minn 400 000 Ewropew fis-sena. It-trasport bit-triq, l-agrikoltura, l-impjanti tal-enerġija, l-industrija u l-unitajiet domestiċi huma l-akbar emittenti ta' sustanzi li jniġġsu l-arja fl-Ewropa.
News Illum aktar minn qatt qabel, jeżistu siti tal-għawm Ewropej bi standard ta' kwalità tal-ilma eċċellenti — 23 May 2017
Skont ir-rapport annwali dwar il-kwalità tal-ilma tal-għawm li ġie ppubblikat illum, aktar minn 85 fil-mija tas-siti tal-għawm li ġew issorveljati fl-Ewropa fl-2016 laħqu l-iktar standards stretti, bi kwalità tal-ilma “eċċellenti” - dan ifisser li kienu kważi kompletament ħielsa minn sustanzi niġġiesa li jagħmlu l-ħsara lis-saħħa tal-bniedem u lill-ambjent. Aktar minn 96 fil-mija tas-siti tal-għawm laħqu r-rekwiżiti minimi tal-kwalità stipulati fir-regoli tal-Unjoni Ewropea.
News Xi tfisser in-natura għalik? Tnediet il-kompetizzjoni tar-ritratti NATURE@work — 14 Mar 2017
In-natura taħdem ħafna biex tipproteġina u ssostnina fil-ħajja tagħna ta' kuljum - fatt li ħafna drabi ma napprezzawħx biżżejjed. In-natura għandha rwol importanti billi tipprovdilna arja nadifa, ilma tax-xorb nadif, ħwejjeġ, ikel u l-materja prima biex nibnu fejn noqogħdu. Benefiċċji oħra mhumiex daqshekk magħrufa, bħar-rwol li għandha fit-taffija ta’ l-effetti tal-bidla fil-klima. Biex nissottolinjaw ir-rwol importanti li għandha n-natura f'ħajjitna, l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) tistiednek tieħu sehem fil-kompetizzjoni tal-fotografija ‘NATURE@work’ bil-ħsieb li nuru l-benefiċċji li toffrilna n-natura.
News Fl-Ewropa, it-tibdil fil-klima joħloq riskji dejjem aktar severi għall-ekosistemi, għas-saħħa tal-bniedem u għall-ekonomija — 25 Jan 2017
Skont rapport ta’ l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent ippubblikat illum, minħabba t-tibdil fil-klima, ir-reġjuni ta’ l-Ewropa qegħdin iħabbtu wiċċhom ma’ żieda fil-livelli tal-baħar u ma’ temp aktar estrem, bħal mewġiet tas-sħana, għargħar, nixfiet u maltempati aktar frekwenti u aktar intensi. Ir-rapport jivvaluta l-aħħar tendenzi u previżjonijiet dwar it-tibdil fil-klima u l-impatti tiegħu fl-Ewropa kollha u jsib li strateġiji ta’ adattament, politiki u miżuri aħjar u aktar flessibbli ser ikunu kruċjali biex jitnaqqsu dawn l-impatti.
Press Release Erbgħin sena ta’ investimenti tejbu l-ilma għall-għawm tal-Ewropa — 20 May 2016
L-isforzi tal-Unjoni Ewropea biex tiżgura ilma għall-għawm nadif u tajjeb għas-saħħa bdew erbgħin sena ilu, meta ħarġet l-ewwel Direttiva dwar l-Ilma għall-Għawm. Ir-rapport annwali dwar l-ilma għall-għawm ippubblikat illum juri l-valur tal-leġiżlazzjoni u s-snin ta’ investiment fl-infrastruttura għad-drenaġġ u miżuri oħrajn għat-tnaqqis tat-tniġġis. Juri li l-kwalità tal-ilma għall-għawm tjiebet kontinwament maż-żmien, sal-punt li 96% tas-siti għall-għawm immonitorjati fl-Unjoni Ewropea laħqu l-istandards minimi tal-kwalità tal-ilma fl-2015.
Press Release Troff document L-Ewropej ikomplu jgawdu ilmijiet għall-għawm ta’ kwalità għolja — 13 May 2015
Ħamsa u disgħin fil-mija tas-siti għall-għawm immonitorjati fl-Unjoni Ewropea fl-2014 laħqu l-istandards minimi tal-kwalità tal-ilma. Il-kwalità tal-ilma kienet eċċellenti fi 83 % tas-siti, żieda ta’ kważi punti perċentwali meta mqabbel mal-2013.
Press Release L-ambjent Ewropew 2015: il-prosperità tal-futur tiddependi fuq passi kuraġġużi dwar il-politika, l-għarfien, l-investimenti u l-innovazzjoni — 26 Feb 2015
Il- policies dwar l-ambjent u il-klima tal-Ewropa taw benefiċċji sostanzjali, tejbu l-ambjent u l-kwalità tal-ħajja, filwaqt li mmotivaw l-innovazzjoni, il-ħolqien tal-impjiegi u t-tkabbir. Minkejja dawn il-gwadanji, l-Ewropa għadha tiffaċċja firxa ta’ sfidi ambjentali persistenti u li qegħdin jikbru. L-indirizzar tagħhom jeħtieġ bidliet fundamentali fis-sistemi tal-produzzjoni u l-konsum li huma l-kawża ewlenija tal-problemi ambjentali.
Press Release Ilma ta' kwalità eċċellenti fil-biċċa l-kbira tas-siti għall-għawm tal-Ewropa — 23 May 2014
L-ilma fil-bajjiet, ix-xmajjar u l-lagi Ewropej kien ġeneralment ta’ kwalità għolja fl-2013, b’aktar minn 95 % ta’ dawn is-siti li jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi. Id-dejta turi li l-ilmijiet kostali kienu daqsxejn aħjar mill-ilmijiet interni għall-għawm.
Press Release It-tniġġis mit-traffiku għadu perikoluż għas-saħħa f’ħafna partijiet tal-Ewropa — 26 Nov 2012
It-trasport fl-Ewropa huwa responsabbli mil-livelli dannużi ta’ pollutanti fl-arja u kwart tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-UE. Ħafna mill-problemi ambjentali li jirriżultaw jistgħu jiġu indirizzati billi jiġu intensifikati l-isforzi biex jintlaħqu miri ġodda tal-UE, skont l-aħħar rapport mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA).
Press Release Octet Stream Evidenza ta’ tibdil fil-klima fl-Ewropa tikkonferma ħtieġa urġenti għal addattament — 20 Nov 2012
It-tibdil fi-klima qiegħed jaffettwa r-reġjuni kollha fl-Ewropa, u jikkawża firxa wiesgħa ta’ impatti fuq is-soċjetà u fuq l-ambjent. Huma mistennija aktar impatti fil-ġejjieni, li ser jikkawżaw potenzjalment spejjeż kbar ta’ ħsara, skont l-aħħar valutazzjoni ppubblikata llum mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent.
Press Release L-Ambjent: ħafna Ewropej għadhom esposti għal sustanzi li jniġġsu l-arja u li huma ta’ ħsara — 24 Sep 2012
Kważi terz tal-abitanti urbani tal-Ewropa huma esposti għal konċentrazzjonijiet eċċessivi ta’ materja partikulata (particulate matter (PM)) fl-arja. Il-materja partikulata hija fost l-aktar sustanzi niġġiesa importanti f’termini ta’ ħsara għas-saħħa, għaliex tippenetra fil-partijiet sensittivi tas-sistema respiratorja. Matul l-aħħar deċennji, l-UE għamlet progress fit-tnaqqis ta' sustanzi li jniġġsu l-arja li jikkawżaw aċidifikazzjoni, iżda rapport ġdid ippubblikat illum mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) juri li ħafna partijiet mill-Ewropa għandhom problemi persistenti ta’ konċentrazzjonijiet ta’ PM u ożonu troposferiku fl-arja ta' barra.
Press Release Ilma nadif fil-biċċa l-kbira tad-destinazzjonijiet tal-vaganzi fl-UE — 22 May 2012
Għandna aħbar tajba għalik jekk qed tippjana li tmur vaganza f’xi bajja fl-Ewropa dan is-sajf: 92.1 % tal-ilmijiet għall-għawm fl-Unjoni Ewropea issa jilħqu l-istandards minimi tal-kwalità tal-ilma stabbiliti fid-Direttiva dwar l-ilma ghall-ghawm. Dawn jinkludu l-lag imsejjaħ “Serpentine Lake” f’Londra, li se jospita bosta avvenimenti tal-Olimpijadi, inklużi l-Maratona tal-Għawm f’ilmijiet miftuħin u t-taqsima tal-għawm tat-triatlon.
Press Release Il-valutazzjoni pan-Ewropea tistaqsi: ‘X’nafu dwar l-ilma u l-ekonomija ekoloġika?’ — 12 Sep 2011
Illum sejrin jiltaqgħu l-Ministri f’Astana, il-Kazakastan, sabiex jiddiskutu kwistjonijiet dwar l-ilma u t-tħaddir tal-ekonomija waqt is-seba’ Konferenza Ministerjali msejħa ‘L-Ambjent għall-Ewropa’, li sejra ssir bejn il-21 u t-23 ta’ Settembru 2011. Bil-għan li tappoġġa l-Konferenza, l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) qiegħda tniedi rapport innovattiv ta’ Valutazzjoni tal-Valutazzjonijiet, li jirrakkomanda modi kif l-informazzjoni ambjentali u t-tfassil tal-politika jistgħu jkunu allinjati aktar mill-qrib.
Press Release L-Ambjent: Il-kwalità tal-ilma għall-għawn tibqa' għolja madwar l-UE — 15 Jun 2011
Il-kwalità tal-ilma għall-għawm madwar l-Ewropa naqset xi ftit bejn l-2009 u l-2010, iżda l-kwalità ġenerali kienet għadha għolja. Aktar minn disa’ siti għall-għawm minn fost 10, issa jilħqu r-rekwiżiti minimi.
Press Release L-Ambjent: Mapep ġodda jagħtu lill-Ewropej stampa mill-qrib tat-tniġġis tal-arja minn sorsi mxerrda — 25 May 2011
Ir-reġistru tal-Ewropa kollha għandu l-għan li jgħin lill-Ewropej jimpenjaw ruħhom b'mod attiv f'deċiżjonijiet li jaffettwaw l-ambjent. Mapep ġodda onlajn li ġew ippubblikati llum mill-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, b'kooperazzjoni mill-qrib maċ-Ċentru Konġunt Għar-Riċerka, is-servizz xjentifiku intern tal-Kummissjoni, jippermettu għall-ewwel darba liċ-ċittadini biex jidentifikaw is-sorsi mxerrda ewlenin tat-tniġġis tal-arja, bħat-trasport u l-avjazzjoni. Il-ġabra ġdida ta' 32 mappa turi l-postijiet fejn qed jiġu rrilaxxati ċerti sustanzi niġġiesa bħall-ossidi tan-nitroġenu u l-materja partikulata. Din il-ġabra tikkomplementa d-dejta eżistenti dwar l-emissjonijiet minn impjanti industrijali individwali mir-Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-Trasferiment ta' Inkwinanti (PRTR Ewropew).
Press Release Friefet jew negozju – l-Ewropa jista’ jkollha t-tnejn! — 17 Nov 2010
L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) illum ħarġet ir-raba’ rapport tagħha dwar l-Istat tal-Ambjent u Ħarsa Ġenerali lejn l-Ambjent — SOER2010 — valutazzjoni komprensiva dwar kif u għaliex l-ambjent Ewropew qed jinbidel, u x’qed nagħmlu dwar dan. L-SOER 2010 jikkonkludi li approċċ integrat b’mod sħiħ biex l-Ewropa tiġi trasformata f’ekonomija ħadra b’riżorsi effiċjenti jista’ mhux biss jirriżulta f’ambjent tajjeb għas-saħħa, iżda jista’ jsaħħaħ ukoll il-prosperità u l-koeżjoni soċjali.
Press Release Il-kwalità tal-ilma għall-għawm fl-UE tibqa' għolja — 09 Jun 2010
L-indafa tal-ilmijiet għall-għawm hija vitali għas-setturi ekonomiċi bħat-turiżmu u għall-ħajja tal-pjanti u l-annimali. Ir-rapport annwali dwar l-ilma għall-għawm ippreżentat mill-Kummissjoni Ewropea u mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent juri li fl-2009, 96% taż-żoni kostali tal-għawm u 90% tas-siti għall-għawm fi xmajjar u lagi kienu konformi mal-istandards minimi. Dan ir-rapport jiddeskrivi wkoll fejn jista' jinkiseb tagħrif dettaljat u aġġornat dwar siti għall-għawm.
Press Release It-trasport Ewropew qiegħed isir aktar ekoloġiku? Parzjalment. — 19 Apr 2010
Filwaqt li l-avvanzi teknoloġiċi qegħdin jipproduċu vetturi aktar nodfa, aktar u aktar passiġġieri u prodotti qegħdin jivjaġġaw distanzi itwal, biex b’hekk jiġu paċuti l-kisbiet fl-effiċjenza. Fuq il-bażi ta’ analiżi ta’ xejriet fit-tul, rapport ġdid tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (European Environment Agency - EEA) jitlob għal viżjoni ċara li tiddefinixxi s-sistema tat-trasport tal-Ewropa sal-2050 u linji politiċi konsistenti sabiex tinkiseb.
Press Release Il-Bijodiversità, it-Tibdil fil-Klima u Inti — 18 Mar 2010
Signals tal-EEA 2010: stejjer dwar in-nies u l-ambjent tagħhom
Press Release chemical/x-molconn-Z Il-kwalità tal-ilma għall-għawm fl-UE qed titjieb — 27 May 2009
Ir-rapport annwali dwar l-ilma għall-għawm li tressaq illum mill-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent jiżvela li l-maġġoranza l-kbira taż-żoni tal-għawm madwar l-Unjoni Ewropea fis-sena 2008 laħqu l-istandards tal-UE għall-iġjene. Matul l-istaġun tal-għawm, madwar 96 % taż-żoni kostali tal-għawm u 92 % taż-żoni tal-għawm fix-xmajjar u l-għadajjar kienu konformi mal-istandards minimi. Ir-rapport jipprovdi tagħrif siewi dwar il-kwalità tal-ilma għall-miljuni ta' persuni li jżuru x-xtajtiet Ewropej kull sajf.
Press Release Octet Stream Nixfa u abbuż ta’ l-ilma fl-Ewropa — 04 Mar 2009
Mill-kampijiet tal-golf sal-kotba, miż-żejt taż-żebbuġa sal-vaċċini, l-oġġetti u s-servizzi kollha li niddependu fuqhom, flimkien ma’ ħafna mill-attivitajiet tagħna ta’ kuljum, jeħtieġu riżorsi essenzjali: l-ilma. Rapport ġdid mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) jikkonferma li f’ħafna partijiet tal-Ewropa l-użu ta’ l-ilma mhuwiex sostenibbli u jipprovdi rakkomandazzjonijiet għal approwċ ġdid għall-immaniġġjar tar-riżorsi ta’ l-ilma.
Press Release L-UE ma jirnexxilhiex tikkontrolla l-emissjonijiet mit-trasport: meħtieġa titjib drammatiku u miri ċari — 27 Feb 2008
Is-settur tat-trasport fl-UE għandu japplika miżuri rigorużi biex jgħin lill-Ewropa tilħaq il-miri tagħha ta’ emissjoni tal-gassijiet b’effett serra, jgħid rapport ġdid ippubblikat mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent.
Press Release Il-Ministri jridu jgħaqqdu l-forzi sabiex jiksbu ambjent b’saħħtu għar-reġjun pan-Ewropew — 28 Sep 2007
Il-politika ambjentali madwar ir-reġjun pan-Ewropew hija mfixkla minn lakuni fl-informazzjoni u fl-implimentazzjoni skond rapport ġdid ta’ l-Aġenzija Ewropea għall-Ambejt (EEA), maħruġ illum.
Press Release Tnaqqis fl-emissjonijiet ta’ gassijiet serra fl-UE matul l-2005 — 10 Aug 2007
L-emissjonijiet ta’ gassijiet serra (GHG) li jibdlu il-klima naqsu bejn l-2004 u l-2005, skond ir-rapport annwali ta’ inventarju tal-GHG tal-Komunità Ewropea mħejji mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA), f’Kopenħagen.
Press Release object code It-Trasport — mill ġdid fil qiegħ tal klassifika ta' Kyoto — 22 Feb 2007
L emissjonijiet tal gassijiet serra mit-trasport jibqgħu ostaklu ewlieni, iżda inevitabbli sabiex l UE tilħaq il miri tagħha ta' Kyoto dwar it-tibdil fil klima, skond rapport ġdid ta' l Aġenzija Ewropea għall Ambjent (EEA), maħruġ f'Kopenħagen illum.
Press Release Octet Stream Espansjoni urbana mingħajr kontroll – sfida ambjentali injorata fl-Ewropa — 22 Nov 2006
Tinħtieġ politika ta’ l-UE sabiex tmexxi ppjanar urban effettiv
Press Release Troff document L-Ewropa tħoss is-sħana filwaqt li l-bidla fil-klima tinsab fl-ewwel post fil-lista ta' l-isfidi ambjentali — 29 Nov 2005
Il-leġiżlaturi, in-negozjanti w individwi għandhom jaġixxu issa fuq firxa ta' kwistjonijiet ambjentali jew inkella jkollhom iħallsu prezz għoli aktar tard
Press Release Troff document Logħba tal-kompjuter b'xejn dwar l-ambjent f'26 lingwa — 25 Aug 2005
Dawk li jiddelettaw bil-logħob tal-kompjuter madwar l-Ewropea kollha issa jistgħu jilgħabu logħba tal-kompjuter u jitgħallmu dwar l-ambjent fl-istess ħin. L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent f'Kopenhagen nidiet il-logħba tal-kompjuter Honoloko f'26 lingwa. Il-logħba hija disponibbli għall-użu b'xejn fuq l-internet.
Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100