li jmiss
preċedenti
punti

News

L-esponiment għat-tniġġis jikkawża 10 % tal-każijiet kollha tal-kanċer fl-Ewropa

Biddel il-lingwa
News Ippubblikat 29 Jun 2022 Mibdul l-aħħar 24 Oct 2023
6 min read
L-esponiment għat-tniġġis tal-arja, it-tipjip passiv, ir-radon, ir-radjazzjoni uv, l-asbestos, ċerti sustanzi kimiċi u sustanzi niġġiesa oħra jikkawżaw aktar minn 10 % tal-każijiet kollha tal-kanċer fl-Ewropa, skont rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) ippubblikat illum. L-aħbar tajba hija li dawn ir-riskji jistgħu jiġu evitati.

“It- tnaqqis tat- tniġġis permezz tal-Pjan ta’ Azzjoni tal -UE ta’ Tniġġis Żero u l- Istrateġija dwar is-Sustanzi Kimiċi għas-Sostenibbiltà kif ukoll l- implimentazzjoni b’saħħitha ta’ politiki eżistenti oħra tal -UE għandhom jgħinu ħafna biex jitnaqqsu l- każijiet tal-kanċer u l- imwiet . Dan ikun investiment effettiv fil- benesseri taċ-ċittadini tagħna .”  

Hans Bruyninckx, Direttur Eżekuttiv tal-EEA

Sustanzi niġġiesafl-ambjent u fuq il-post tax-xogħol, kif ukoll xi riskji naturali, għandhom impatt kbir fuqis-saħħa tagħna, u f’xi każijiet iwasslu għall-kanċer, skont ir-rapport web tal-EEA “Biex jingħeleb il-kanċer — ir-rwol tal-ambjent tal-Ewropa”. Bi kważi 3 miljun pazjent ġdid u 1.3 miljun mewta kull sena madwar l-Unjoni Ewropea, il-kanċer għandu impatt kbir fuq is-soċjetà tagħna. L-ispejjeż ekonomiċi huma wkoll enormi, stmati għal madwar EUR 178 biljun fl-2018 biss. 

Il-biċċa l-kbira ta’ dawn ir-riskji tal-kanċer ambjentali u okkupazzjonali jistgħu jitnaqqsu billi jiġi evitat it-tniġġis u t-tibdil fl-imġiba, skont l-istudju tal-EEA. It-tnaqqis tal-esponiment għal dawn ir-riskji joffri mod effettiv u kosteffettiv biex jitnaqqsu l-każijiet tal-kanċer u l-imwiet assoċjati. 

Għall-ewwel darba, l-EEA investigat ir-rabtiet bejn il-kanċer u l-ambjent, u rrieżaminat l-evidenza xjentifika l-aktar reċenti dwar it-tniġġis tal-arja, ir-radon, ir-radjazzjoni uv, it-tipjip passiv u s-sustanzi kimiċi. Ir-rapport jistma li r-riskji ambjentali u okkupazzjonali huma r-raġuni għal madwar 10 % tal-każijiet tal-kanċer fl-Ewropa. 

Virginijus Sinkevičius, il-Kummissarju tal-UE għall-Ambjent, l-Oċeani u s-Sajd, qal:“Ir-rapport tal-EEA jenfasizza li hemm wisq każijiet ta’ kanċer li għandhom kawża ambjentali sottostanti. L-aħbar tajba hija li issa nistgħu naġixxu biex innaqqsu t-tniġġis u biex jiġu evitati l-imwiet. Bl-ambizzjoni ta’ Tniġġis Żero tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, nistgħu nwasslu benefiċċji kosteffettivi għall-prevenzjoni tal-kanċer billi nnaqqsu l-esponiment għal sustanzi li jniġġsu li jagħmlu l-ħsara. Dak li huwa aħjar għall-ambjent huwa wkoll aħjar għalina.” 

Stella Kyriakides, il-Kummissarju tal-UE għas-Saħħa u s-Sikurezza Alimentari, qalet: “Kull sena fl-Ewropa, huwa stmat li ‘l fuq minn madwar kwart ta’ miljun individwu jitlef ħajtu minħabba kanċer relatat mal-ambjent. Il-prevenzjoni dejjem se tkun aqwa mill-kura, u bħala parti mill-Pjan tal-Ewropa biex Jingħeleb il-Kanċer, aħna għamilna impenn b’saħħtu biex jitnaqqsu l-kontaminanti fl-ilma, fil-ħamrija u fl-arja. Biss biss din il-ġimgħa, aħna wassalna proposta importanti taħt l-Istrateġija tagħna mill-Għalqa sal-Platt biex jitnaqqas l-użu tal-pestiċidi b’50 % sal-2030. Is-sejbiet tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent juru b’mod ċar ħafna kif is-saħħa tal-pjaneta tagħna u s-saħħa taċ-ċittadini tagħna huma interkonnessi mill-qrib. Jeħtieġ li naħdmu man-natura, mhux kontriha.” 

Hans Bruyninckx, Direttur Eżekuttiv tal-EEA, qal: “Qed naraw l-impatt li għandu t-tniġġis fl-ambjent tagħna fuq is-saħħa u l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini Ewropej u huwa għalhekk li l-prevenzjoni tat-tniġġis hija tant kruċjali għall-benesseri tagħna. It-tnaqqis tat-tniġġis permezz tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE ta’ Tniġġis Żero u l-Istrateġija dwar is-Sustanzi Kimiċi għas-Sostenibbiltà kif ukoll l-implimentazzjoni b’saħħitha ta’ politiki eżistenti oħra tal-UE għandhom jgħinu ħafna biex jitnaqqsu l-każijiet tal-kanċer u l-imwiet. Dan ikun investiment effettiv fil-benesseri taċ-ċittadini tagħna. 

Riskji ambjentali 

It-tniġġis tal-arja(kemm fuq ġewwa kif ukoll fuq barra) huwa marbut ma’ madwar 1 % tal-każijiet kollha tal-kanċer fl-Ewropa, u jikkawża madwar 2 % tal-imwiet kollha bil-kanċer. Għall-kanċers tal-pulmun biss, dan jiżdied għal 9 % tal-imwiet. Studji reċenti identifikaw assoċjazzjonijiet bejn l-esponiment fit-tul għall-materja partikolata, sustanza ewlenija li tniġġes l-arja, u l-lewkimja fl-adulti u fit-tfal. 

Ir-radon u r-radjazzjoni uvjikkontribwixxu wkoll b’mod sinifikanti għall-piż tal-kanċer fl-Ewropa. L-esponiment għar-radon fuq ġewwa huwa marbut għal madwar 2 % tal-każijiet kollha tal-kanċer u wieħed minn kull 10 każijiet tal-kanċer tal-pulmun fl-Ewropa. Ir-radjazzjoni uv naturali tistatkun responsabbli għal madwar 4 % tal-każijiet kollha tal-kanċer fl-Ewropa. B’mod partikolari, l-inċidenza tal-melanoma, forma serja ta’ kanċer tal-ġilda, żdiedet madwar l-Ewropa matul l-aħħar ftit deċennji.

L-esponiment għat-tipjip passivjistajżid ir-riskju ġenerali għall-kanċers kollha għal madwar 16 % f’persuni li huma stess qatt ma kienu jpejpu. Madwar 31 % tal-Ewropej huma esposti għat-tipjip passiv tat-tabakk fid-dar, fuq ix-xogħol, waqt id-divertiment, f’istituzzjonijiet edukattivi jew f’ambjenti pubbliċi. 

Ċerti sustanzi kimiċi użati fil-postijiet tax-xogħol Ewropej u rilaxxati fl-ambjent huma karċinoġeniċi u jikkontribwixxu biex jikkawżaw il-kanċer. Barra minn hekk, bosta minn dawn is-sustanzi kimiċi huma magħrufa jew issuspettati li jikkaġunaw il-kanċer f’numru ta’ organi, inklużi ċ-ċomb, l-arseniku, il-kromju, il-kadmju, l-akrilammid, il-pestiċidi, il-Bisfenol A u sustanzi per- u polifluworoalkilati (PFAS). 

Il-forom kollha tal-asbestos huma karċinoġeni magħrufa sew, assoċjati ma’ kanċers tal-mesoteljoma u tal-pulmun, kif ukoll ma’ kanċers larinġeali u tal-ovarji. Filwaqt li l-UE pprojbiet l-asbestos fl-2005, dan jibqapreżenti fil-bini u fl-infrastruttura li jwassal għall-esponiment tal-ħaddiema involuti f’xogħol ta’ rinnovazzjoni u demolizzjoni. Barra minn hekk, il-kanċers għadhom jidhru ħafna snin wara l-esponiment, bl-asbestos stmat li jammonta għal 55-88 % tal-kanċers okkupazzjonali tal-pulmun. 

Azzjoni tal-UE dwar il-kanċer u t-tniġġis 

Il-Pjan tal-Ewropa biex Jingħeleb il-Kanċerjirrikonoxxi r-rwol tar-riskji ambjentali u okkupazzjonali fit-tmexxija tal-kanċer u l-potenzjal li jiġu salvati l-ħajjiet permezz ta’ strateġiji effettivi ta’ prevenzjoni. F’konformità ma’ dan l-objettiv, il-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Tniġġis Żerogħandu l-mira li jnaqqas it-tniġġis tal-arja u tal-ilma, bl-għan li jnaqqas l-esponiment tal-bniedem għat-tniġġis ambjentali u jnaqqas l-impatti fuq is-saħħa, inkluż il-piż ambjentali u okkupazzjonali tal-kanċer.

 L-UE diġà ħadet miżuri ibsin dwar it-tniġġis tal-arja, skont id-Direttiva dwar l-Impenji Nazzjonali għat-Tnaqqis tal-Emissjonijiet (NEC)u d-Direttivi dwar il-Kwalità tal-Arja fl-Ambjent, li jistabbilixxu standards tal-kwalità tal-arja għall-Ewropa. Il-Kummissjoni Ewropea bdietreviżjoni tad-direttivi dwar il-kwalità tal-arja ambjentali, li fost affarijiet oħra għandhom l-għan li jallinjaw l-istandards tal-kwalità tal-arja aktar mill-qrib mal-linji gwida dwar il-kwalità tal-arjal-aktar reċenti mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. 

L-Istrateġija dwar is-Sustanzi Kimiċi għas-Sostenibbiltàgħandha l-għan li tipprojbixxi l-aktar sustanzi kimiċi ta’ ħsara fil-prodotti, inklużi dawk li jikkawżaw il-kanċer, u li trawwem l-użu ta’ sustanzi kimiċi li huma sikuri u sostenibbli mid-disinn. 

Dwar ir-radon, id-Direttiva dwar l-Istandards Bażiċi ta’ Sikurezza introduċiet rekwiżiti legalment vinkolanti dwar il-protezzjoni mill-esponiment għal sorsi ta’ radjazzjoni naturali. Din tagħti mandat lill-Istati Membri tal-UE biex jistabbilixxu pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali għar-radon. Azzjonijiet oħra tal-UE jinkludu l-koordinazzjoni tal-isforzi Ewropej biex jiġi indirizzat it-tipjip passiv u ż-żieda fis-sensibilizzazzjoni dwar il-perikli tar-radjazzjoni uv. 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics