dalje
prethodno
stavke

News

Izlaganje onečišćenju uzrokuje 10 % svih slučajeva raka u Europi

Promijenite jezik
News Objavljeno 2022-06-28 Zadnja izmjena 2023-10-24
5 min read
Izlaganje onečišćenju zraka, pasivnom pušenju, radonu, ultraljubičastom zračenju, azbestu, određenim kemikalijama i drugim onečišćujućim tvarima uzrokuje više od 10 % svih slučajeva raka u Europi, prema danas objavljenom izvješću Europske agencije za okoliš (EEA). Dobra je vijest da se ti rizici mogu spriječiti.

„ Smanjenje onečišćenja uz A kcijski plan EU-a za postizanje nulte stope onečišćenja i S trategiju održivosti za kemikalije , kao i snažna provedba drugih postojećih politika EU-a, uvelike bi doprinijeli smanjenju slučajeva raka i smrti . To bi bilo učinkovito ulaganje u dobrobit naših građana .”  

Hans Bruyninckx, izvršni direktor EEA

Onečišćujuće tvariu okolišu i na radnom mjestu, kao i nekiprirodni rizici, imaju velikutjecaj na naše zdravlje, a u nekim slučajevima dovode i do raka, navodi se u mrežnom izvješću EEA „Pobijediti rak – uloga europskog okoliša. Uz gotovo tri milijuna novooboljelih i 1,3 milijuna smrtnih slučajeva svake godine diljem Europske unije rak uzrokuje ogromnu štetu našem društvu. Ogromni su i gospodarski troškovi, koji se samo u 2018. godini procjenjuju na približno 178 milijardi eura. 

Prema istraživanju EEA većina tih rizika povezanih s okolišem i profesionalnihrizika za nastanak rakamože se smanjiti sprječavanjem onečišćenja i promjenom ponašanja. Smanjenje izloženosti tim rizicima nudi učinkovit i isplativ način smanjenja slučajeva raka i povezanih smrtnih slučajeva. 

Po prvi put je EEA istražila povezanost između raka i okoliša, pregledavanjem najnovijih znanstvenih dokaza o onečišćenju zraka, radonu, ultraljubičastom zračenju, pasivnom pušenju i kemikalijama. U Izvješću se procjenjuje da se rizici povezani s okolišem i profesionalni rizici kriju iza oko 10 % slučajeva raka u Europi. 

Virginijus Sinkevičius, povjerenik EU-a za okoliš, ribarstvo i oceane, izjavio je:„U izvješću EEA ističe se da je za prevelik broj slučajeva raka temeljni uzrok povezan s okolišem. Dobra je vijest da sada možemo djelovati i smanjiti onečišćenje te spriječiti smrt. Uz ambiciozan Europski zeleni plan za postizanje nulte stope onečišćenja možemo osigurati troškovnu učinkovitost i korist od prevencije raka smanjenjem izloženosti štetnim onečišćujućim tvarima. Što je bolje za okoliš, bolje je i za nas.” 

Stella Kyriakides, povjerenica EU-a za zdravlje i sigurnost hrane, rekla je:Procjenjuje se da se svake godine u Europi izgubi više od četvrt milijuna života zbog raka na koji utječe okoliš. Prevencija će uvijek biti bolja od liječenja, a kao dio europskog plana za borbu protiv raka snažno smo se obvezali na smanjenje onečišćenja u vodi, tlu i zraku. U okviru Strategijeod polja do stolasamo ovog tjedna iznijeli smo značajan prijedlog za smanjenje upotrebe pesticida za 50 % do 2030. Nalazi EEA vrlo jasno pokazuju kako su zdravlje našeg planeta i zdravlje naših građana usko povezani. Moramo surađivati s prirodom, a ne raditi protiv nje.” 

Hans Bruyninckx, izvršni direktor EEA, izjavio je:Vidimo kakav utjecaj na zdravlje i kvalitetu života europskih građana ima onečišćenje u našem okolišu i zato je sprječavanje onečišćenja toliko važno za našu dobrobit. Smanjenje onečišćenja uz Akcijski plan EU-a za postizanje nulte stope onečišćenja i Strategiju održivosti za kemikalije, kao i snažna provedba drugih postojećih politika EU-a, uvelike bi doprinijeli smanjenju slučajeva raka i smrti. To bi bilo učinkovito ulaganje u dobrobit naših građana.” 

Rizici povezani s okolišem 

Onečišćenje zraka(i u zatvorenom i na otvorenom) povezano je s oko 1 % svih slučajeva raka u Europi i uzrokuje oko 2% svih smrtnih slučajeva od raka. Kad je u pitanju rak pluća, broj smrtnih slučajeva povećava se na 9 %. U nedavnim istraživanjima otkrivena je povezanost između dugotrajne izloženosti lebdećim česticama, ključnom onečišćivaču zraka, i leukemije kod odraslih i djece.

Radon i ultraljubičasto zračenje također značajno utječu na obolijevanje od raka u Europi. Izloženost radonu u zatvorenom prostoru povezana je s oko 2 % svih slučajeva raka i jednim od deset slučajeva raka pluća u Europi. Prirodno ultraljubičasto zračenje može biti odgovorno za do 4 % svih slučajeva raka u Europi. Konkretno, učestalost melanoma, teškog oblika raka kože, povećala se diljem Europe tijekom posljednjih nekoliko desetljeća.

Izloženost pasivnom pušenju može povećati ukupni rizik od svih oblika raka do 16 % kod ljudi koji sami nikada nisu bili pušači. Oko 31 % Europljana izloženo je pasivnom duhanskom dimu kod kuće, na poslu, u slobodno vrijeme, u obrazovnim ustanovama ili u javnom okruženju. 

Određene kemikalije koje se upotrebljavaju na radnim mjestima u Europi i ispuštaju u okoliš kancerogene su i doprinose nastanku raka. Štoviše, poznato je ili se sumnja da neke od ovih kemikalija izazivaju rak u više organa, uključujući olovo, arsen, krom, kadmij, akrilamid, pesticide, bisfenol A te perfluoralkilne i polifluoralkilne tvari (PFAS). 

Svi oblici azbesta dobro su poznate karcinogene tvari, povezane s mezoteliomom i rakom pluća, kao i rakom grkljana i jajnika. Iako je EU zabranio azbest 2005. godine, on je i dalje prisutan u zgradama i infrastrukturi što dovodi do izloženosti radnika uključenih u radove na obnovi i rušenju. Osim toga, rak se može manifestirati mnogo godina nakon izlaganja, a procjenjuje se da azbest uzrokuje 55 – 88 % slučajeva raka pluća na radnom mjestu. 

Djelovanje EU-a u borbi protiv raka i onečišćenja

U Europskom planu za borbu protiv rakaprepoznaje se uloga rizika povezanog s okolišem i profesionalnog rizika u nastanku raka, kao i potencijal spašavanja života učinkovitim strategijama prevencije. U skladu s time, Akcijski plan za postizanje nulte stope onečišćenjaima za cilj smanjenje onečišćenja zraka i vode, smanjenje izloženosti ljudi zagađenju okoliša te smanjenje utjecaja na zdravlje, uključujući broj slučajeva raka nastalog zbog rizika povezanog s okolišem i profesionalnog rizika. 

EU je već poduzeo oštre mjere u pogledu onečišćenja zraka u okviruDirektive o smanjenju nacionalnih emisija (NEC)idirektiva o kvaliteti zraka, kojima se postavljaju standardi kvalitete zraka za Europu. Europska komisija pokrenula je reviziju direktiva o kvaliteti zrakas ciljem, između ostalog, usklađivanja standarda kvalitete zraka s najnovijimsmjernicama Svjetske zdravstvene organizacije o kvaliteti zraka. 

CiljStrategije održivosti za kemikalijejest zabraniti najštetnije kemikalije u proizvodima, uključujući one koje uzrokuju rak, te potaknuti upotrebu kemikalija koje su same po sebi sigurne i održive. 

Što se tiče radona, Direktivom o osnovnim sigurnosnim standardimauvedeni su pravno obvezujući zahtjevi o zaštiti od izlaganja prirodnim izvorima zračenja. Njome se daje ovlast državama članicama EU-a da uspostave nacionalne akcijske planove za radon. Ostala djelovanja EU-a uključuju koordinaciju europskih napora za suzbijanje pasivnog pušenja i podizanje svijesti o opasnostima ultraljubičastog zračenja. 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics