li jmiss
preċedenti
punti

News

Opportunitajiet ċari għad-diżakkoppjament tal-ġenerazzjoni tal-iskart tal-Ewropa mit-tkabbir ekonomiku

Biddel il-lingwa
News Ippubblikat 28 Mar 2022 Mibdul l-aħħar 07 Feb 2023
3 min read
Photo: © the blowup on Unsplash
Fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi Ewropej u fl-UE kollha kemm hi, il-ġenerazzjoni tal-iskart qed tiżdied, iżda b’pass inqas mgħaġġel mill-ekonomija. Madankollu, ma hemm l-ebda sinjal li l-għan ġenerali tat-tnaqqis tal-ġenerazzjoni totali tal-iskart jinsab qrib li jintlaħaq, skont rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent ippubblikat dan l-aħħar. Is-sejbiet tar-rapport jenfasizzaw l-opportunitajiet biex l-iskart jiġi evitat b’mod aktar effettiv, b’lenti fuq it-tessuti.

Il-prevenzjoni tal-iskart hija parti ewlenija mill-istrateġija tal-Ewropa fit-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u newtrali għall-klima. Il-ġenerazzjoni tal-iskart fl-Ewropa kollha żdiedet b’5.2 % bejn l-2014 u l-2018, filwaqt li l-PDG żdied b’14.8 % fl-UE skont ir-rapport tal-EEA “Progress lejn il-prevenzjoni tal-iskart fl-Ewropa — il-każ tal-prevenzjoni tal-iskart mit-tessuti.” L-istess xejriet tad-data juru wkoll li l-adozzjoni tal-ewwel programmi għall-prevenzjoni tal-iskart mill-pajjiżi, applikabbli fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-UE mill-2013 jew qabel, ma kinitx biżżejjed biex jitnaqqas l-ammont ta’ skart iġġenerat.

L-analiżi turi li l-ġenerazzjoni tal-iskart għadha tiddependi ħafna mill-iżviluppi fl-ekonomija, iżda, b’mod ġenerali, l-UE kienet kapaċi tikseb tkabbir fil-ġenerazzjoni tal-iskart b’mod inqas mit-tkabbir ekonomiku, jew ’l hekk imsejjaħ diżakkoppjament relattiv. Madankollu, jeħtieġ li jsir aktar biex jiġi żgurat li l-iskart jonqos f’termini reali f’ekonomija li qed tikber. L-adozzjoni ta’ miri konkreti — xprunatur b’saħħtu tat-tfassil tal-politika — tgħin fil-konsolidazzjoni tal-politika ta’ prevenzjoni fil-livell tal-UE u f’dak nazzjonali.

L-analiżi tal-EEA eżaminat il-programmi nazzjonali għall-prevenzjoni tal-iskart u speċifikament il-flussi tal-iskart fil-fokus, indikaturi, miri, u miżuri għall-prevenzjoni tal-iskart. Ir-rieżami żvela li, minn din is-sena, 10 mit-32 pajjiż eżaminati ma għandhomx fis-seħħ programm għall-prevenzjoni tal-iskart, kif meħtieġ mil-leġiżlazzjoni tal-UE.

Lenti fuq l-iskart tat-tessuti

L-iskart tat-tessuti jibbenefika ħafna minn miżuri mtejba għall-prevenzjoni tal-iskart, peress li dan huwa fluss ta’ skart li qed jikber malajr u li jħalli impatt ambjentali assoċjat ma’ xejriet ta’ konsum mhux sostenibbli. L-Ewropew medju jiġġenera madwar 11-il kg ta’ skart tat-tessuti fis-sena.

Il-prevenzjoni tal-iskart tat-tessuti għandha potenzjal kbir, prinċipalment permezz tat-tnaqqis tal-konsum tat-tessuti, tal-ekodisinn u fl-aħħar mill-aħħar tal-użu mill-ġdid. Sabiex dan jiġi ffaċilitat, għandha ssir enfasi fuq id-disinn tal-prodott għall-promozzjoni ta’ materjali li jservu u dejjiema, filwaqt li għandu jingħata appoġġ għat-tiswija (eż. bl-użu ta’ tnaqqis fit-taxxa) u l-użu mill-ġdid (eż. permezz ta’ regolamenti).

Briefing ġdid tal-EEA: il-kummerċ tal-iskart riċiklabbli madwar l-Ewropa

Briefing separat tal-EEA “Ir-rabta tal-vjeġġi transfruntiera tal-iskart fl-UE mal-ekonomija ċirkolari”, ippubblikat dan l-aħħar ukoll, iħares lejn is-sitwazzjoni attwali tal-kummerċ ta’ skart riċiklabbli u mhux perikoluż fl-UE. Il-briefing, minbarra l-appoġġ għar-rieżami kontinwu mill-Kummissjoni Ewropea tar-Regolament tal-UE dwar it-Trasportazzjoni tal-Iskart, joffri informazzjoni intuwittiva dwar il-kummerċ riċiklabbli fl-UE kif ukoll soluzzjonijiet potenzjali li jgħinu biex jiġi żgurat li l-iskart jiġi ttrattat bl-aħjar mod possibbli f’konformità mal-prinċipji tal-ġerarkija tal-iskart. 

Aktar minn 90 % tal-iskart iġġenerat fl-UE jiġi ttrattat fil-pajjiż li fih ġie ġġenerat, filwaqt li jiġi rrispettat il-“prinċipju ta’ prossimità” tal-UE li huwa l-bażi tal-liġi tal-UE dwar l-iskart. Madankollu, in-negozjar transfruntier ta’ skart riċiklabbli u mhux perikoluż joffri opportunitajiet biex jinstabu l-għażliet ta’ trattament ambjentalment ottimali, li jippermettu li tiġi prodotta materja prima sekondarja ta’ kwalità tajba u li jiġu rrispettati l-prinċipji ta’ ekonomija ċirkolari.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage