următorul
anteriorul
articole

Știri

Oportunități clare de decuplare a producției de deșeuri de creșterea economică în Europa

Schimba limba
Știri Publicată 2022-01-31 Data ultimei modificări 2023-02-07
3 min read
Photo: © the blowup on Unsplash
Producția de deșeuri este în creștere în majoritatea țărilor europene și în întreaga UE, însă ritmul este mai lent decât cel de creștere a economiei. Cu toate acestea, conform unui raport al Agenției Europene de Mediu publicat recent, nu există semne că obiectivul de reducere a producției totale de deșeuri se apropie de îndeplinire. Constatările raportului pun în evidență oportunități de prevenire cu mai multă eficacitate a generării de deșeuri, în primul rând a celor provenite din textile.

Prevenirea generării de deșeuri reprezintă o componentă esențială a strategiei Europei de trecere la o economie circulară, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și neutră din punct de vedere climatic. În perioada 2014-2018, producția de deșeuri în Europa a crescut cu 5,2 %, iar PIB-ul a crescut cu 14,8 % în UE, conform raportului AEM „Progress towards preventing waste in Europe — the case of textile waste prevention” (Progresul către prevenirea generării de deșeuri în Europa – cazul prevenirii generării de deșeuri textile).” De asemenea, aceleași tendințe desprinse din date indică faptul că adoptarea primelor programe de prevenire a generării de deșeuri la nivel de țară, aplicabile în majoritatea țărilor UE începând cu 2013 sau mai devreme, nu a fost suficientă pentru a reduce cantitatea de deșeuri produse.

Analiza arată că producția de deșeuri este încă foarte dependentă de evoluțiile din sectorul economic, dar în ansamblu UE a reușit să realizeze o creștere a producției de deșeuri inferioară creșterii economice, altfel spus a realizat așa-numita decuplare relativă. Totuși, trebuie depuse mai multe eforturi pentru a asigura scăderea în termeni reali a deșeurilor în cadrul unei economii în creștere. Adoptarea unor ținte concrete — care reprezintă un factor de bază al procesului de elaborare a politicilor — ar contribui la consolidarea politicii de prevenire la nivel european și național.

Analiza AEM a luat în considerare programele naționale de prevenire a generării de deșeuri, în special fluxurile de deșeuri aflate în vizor, indicatorii, țintele și măsurile de prevenire a generării de deșeuri. În urma evaluării s-a constatat că, la nivelul acestui an, 10 din 32 de țări analizate nu au implementat un program de prevenire a generării de deșeuri, așa cum prevede legislația UE.

Deșeurile textile, în vizor

În ceea ce privește deșeurile textile, ar exista beneficii importante dacă s-ar îmbunătăți măsurile de prevenire a generării, fiind vorba de un flux care înregistrează o creștere rapidă, cu impact asupra mediului, asociat cu tipare de consum nesustenabile. Cetățeanul european mediu produce aproximativ 11 kg de deșeuri textile pe an.

Prevenirea generării de deșeuri textile are un potențial mare, în special prin reducerea consumului de textile, prin proiectare ecologică și, în cele din urmă, prin reutilizare. Pentru a facilita acest lucru, accentul trebuie pus pe proiectarea produsului, astfel încât să fie promovate materiale durabile și rezistente în timp, încurajându-se totodată repararea (de exemplu, prin utilizarea unor facilități fiscale) și reutilizarea (de exemplu, prin reglementări).

Nouă notă de informare a AEM: comerțul cu deșeuri reciclabile în Europa

O notă de informare separată a AEM – „Linking cross-border shipments of waste in the EU with the circular economy” (Legătura dintre transferurile transfrontaliere de deșeuri în UE și economia circulară), de asemenea publicată recent, analizează situația actuală a comerțului cu deșeuri reciclabile nepericuloase pe teritoriul UE. Această notă de informare, pe lângă sprijinul acordat revizuirii în curs, de către Comisia Europeană, a Regulamentului UE privind transferurile de deșeuri, prezintă detalii despre comerțul cu deșeuri reciclabile în UE, precum și posibile soluții care să garanteze că deșeurile sunt tratate în cel mai eficient mod, în conformitate cu principiile ierarhiei deșeurilor. 

Peste 90 % din deșeurile produse în UE sunt tratate pe teritoriul țării în care au fost generate, respectând „principul proximității”, care stă la baza legislației UE privind deșeurile. Pe de altă parte, comerțul transfrontalier cu deșeuri reciclabile nepericuloase oferă oportunități de găsire a unor opțiuni de tratare optime din punct de vedere ecologic, facilitând producerea de materie primă secundară de bună calitate și respectând principiile economiei circulare.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage