další
předchozí
položky

Novinky

Jednoznačné příležitosti k oddělení produkce odpadů v Evropě od hospodářského růstu

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 08.03.2022 Poslední změna 07.02.2023
3 min read
Photo: © the blowup on Unsplash
Ve většině evropských zemí a v Evropské unii jako celku produkce odpadů roste, nicméně tento růst je pomalejší než v případě hospodářství. Podle nedávno zveřejněné zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) však neexistují žádné známky toho, že by se Evropa blížila dosažení obecného cíle v oblasti snižování celkové produkce odpadů. Závěry zprávy poukazují na příležitosti k účinnějšímu předcházení vzniku odpadů, přičemž v centru pozornosti se nachází odvětví textilu.

Předcházení vzniku odpadů je klíčovou součástí evropské strategie při přechodu ke klimaticky neutrálnímu oběhovému hospodářství založenému na účinném využívání zdrojů. Podle zprávy EEA nazvané „Pokrok v předcházení vzniku odpadu v Evropě – případ předcházení vzniku textilního odpaduprodukce odpadů v celé Evropě mezi roky 2014 a 2018 vzrostla o 5,2 %, přičemž HDP v EU se zvýšilo o 14,8 %. Z trendů ze stejných dat je rovněž vidět, že přijetí prvních programů v oblasti předcházení vzniku odpadů jednotlivými státy, které probíhaly ve většině zemí EU od roku 2013 nebo i dříve, nepostačovalo k tomu, aby se množství vyprodukovaných odpadů snížilo.

Analýza ukazuje, že produkce odpadů nadále úzce souvisí s hospodářským vývojem, celkově se ale EU podařilo dosáhnout toho, že růst produkce odpadů je nižší než růst hospodářství, dosáhla tedy takzvaného relativního decouplingu. Aby se zajistilo, že se odpady budou v reálném vyjádření při hospodářském růstu snižovat, je i nadále třeba realizovat další kroky. Přijetí konkrétních cílů – hybných síl tvorby politik – by pomohlo konsolidovat politiky prevence jak na úrovni evropské, tak i na národní.

Analýza EEA se zaměřila na národní programy předcházení vzniku odpadů a zejména na toky odpadu, indikátory, cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů. Tato analýza odhalila, že k letošnímu roku nemá 10 ze 32 zemí, které jsou předmětem přezkumu, zaveden program předcházení vzniku odpadů požadovaný právními předpisy EU.

Textilní odpad v centru pozornosti

V případě textilního odpadu by značným přínosem byla vhodnější opatření k předcházení vzniku odpadů, neboť se jedná o rychle rostoucí tok odpadu s dopadem na životní prostředí, který souvisí s neudržitelnými spotřebními návyky. Průměrný Evropan vytváří přibližně 11 kg textilního odpadu za rok.

Předcházení vzniku textilního odpadu má velký potenciál, zejména prostřednictvím snížení spotřeby textilu, ekodesignu a co nejširšího opětovného použití. Za tímto účelem by měl být kladen důraz na navrhování výrobků s cílem prosazovat odolné materiály s dlouhou životností a současně by se měly podporovat opravy (například s použitím daňových úlev) a opětovné použití (například legislativními nástroji).

Nová souhrnná zpráva EEA: obchodování s recyklovatelnými odpady v celé Evropě

Samostatný souhrnný příspěvek EEA s názvem „Propojení přeshraniční přepravy odpadů v EU s oběhovým hospodářstvím“, který byl rovněž nedávno zveřejněn, zkoumá aktuální stav obchodování s recyklovatelným odpadem neklasifikovaným jako nebezpečný v EU. Tento příspěvek kromě toho, že podporuje probíhající analýzu nařízení EU o přepravě odpadů realizovaný Evropskou komisí, pomáhá lépe pochopit problematiku obchodování s recyklovatelným odpadem v EU a také možná řešení, která mají pomoci zajistit, aby se s odpady zacházelo co možná nejlepším způsobem v souladu se zásadami hierarchie způsobů nakládání s odpady. 

Více než 90 % odpadů vytvářených v EU se zpracovává v zemi, v níž byly vyprodukovány, a to v souladu se „zásadou blízkosti“, o níž se opírají právní předpisy EU o odpadech. Přeshraniční obchod s recyklovatelným odpadem neklasifikovaným jako nebezpečný však nabízí příležitosti k nalezení environmentálně optimálních způsobů nakládání s odpady, které umožní vyrábět kvalitní druhotné suroviny a dodržovat zásady oběhového hospodářství.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage