kitas
ankstesnis
punktai

Naujienos

Aiškios galimybės atsieti Europos atliekų susidarymą nuo ekonomikos augimo

Pakeisti kalbą
Naujienos Paskelbta 2022-02-09 Paskutinį kartą keista 2023-02-07
2 min read
Photo: © the blowup on Unsplash
Daugumoje Europos šalių ir visoje ES atliekų susidarymas auga, tačiau lėčiau nei ekonomika. Tačiau, kaip teigiama neseniai paskelbtoje Europos aplinkos agentūros ataskaitoje, nėra jokių požymių, kad būtų esama arti bendro tikslo sumažinti bendrą susidarančių atliekų kiekį. Ataskaitos išvadose pabrėžiamos veiksmingesnės galimybės atliekų prevencijai, daugiausia dėmesio skiriant tekstilei.

Atliekų prevencija yra pagrindinė Europos strategijos dalis pereinant prie efektyvaus išteklių naudojimo ir neutralaus poveikio klimatui žiedinės ekonomikos. Remiantis EAA ataskaita „Pažanga siekiant užkirsti kelią atliekoms Europoje – tekstilės atliekų prevencijos atvejis“, atliekų susidarymas visoje Europoje 2014–2018 m. padidėjo 5,2 proc., o ES BVP padidėjo 14,8 proc. Iš tų pačių duomenų tendencijų taip pat matyti, kad šalių priimtų pirmųjų atliekų prevencijos programų, taikomų daugumoje ES šalių nuo 2013 m. ar anksčiau, nepakako susidarančių atliekų kiekiui sumažinti.

Analizė rodo, kad atliekų susidarymas vis dar labai priklauso nuo ekonomikos raidos, tačiau apskritai ES pavyko pasiekti, kad atliekų susidarymo augimas būtų lėtesnis nei ekonomikos augimas, t. y. užtikrinti vadinamąjį santykinį atsiejimą. Bet vis dėlto dar reikia daug nuveikti siekiant užtikrinti, kad augančioje ekonomikoje atliekų kiekis realiai mažėtų. Konkrečių tikslų, kurie yra tvirta politikos formavimo varomoji jėga, priėmimas padėtų konsoliduoti prevencijos politiką tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu.

EAA analizėje apžvelgtos nacionalinės atliekų prevencijos programos ir konkretūs atliekų srautai, rodikliai, tikslai ir atliekų prevencijos priemonės. Analizė rodo, jog šiais metais 10 iš 32 vertintų šalių neturi atliekų prevencijos programos, kaip reikalaujama pagal ES teisės aktus.

Dėmesys tekstilės atliekoms

Patobulintos atliekų prevencijos priemonės būtų labai naudingos tekstilės atliekoms, nes tai sparčiai augantis, poveikį aplinkai darantis atliekų srautas, susijęs su netvaraus vartojimo įpročiais. Vidutinis europietis per metus sudaro apie 11 kg tekstilės atliekų.

Tekstilės atliekų prevencija turi didelį potencialą, visų pirma mažinant tekstilės vartojimą, skatinant ekologinį projektavimą ir galiausiai pakartotinį naudojimą. Siekiant sudaryti tam palankias sąlygas, dėmesys turėtų būti skiriamas gaminių projektavimui, kad būtų skatinama naudoti patvarias ir ilgalaikes medžiagas, o parama turėtų būti teikiama remontui (pvz., teikiant mokesčių lengvatas) ir pakartotiniam naudojimui (pvz., nustatant taisykles).

Naujas EAA informacinis pranešimas: prekyba perdirbamomis atliekomis visoje Europoje

Taip pat neseniai paskelbtame atskirame EAA informaciniame pranešime „Tarpvalstybinio atliekų vežimo ES susiejimas su žiedine ekonomika“ apžvelgiama ES padėtis prekyboje nepavojingomis ir perdirbamomis atliekomis. Šiame informaciniame pranešime ne tik remiama Europos Komisijos vykdoma ES atliekų vežimo reglamento peržiūra, bet pateikiama ir įžvalgų apie prekybą perdirbamais produktais ES, ir galimų sprendimų, kurie padėtų užtikrinti, jog atliekos būtų tvarkomos kuo geriau, laikantis atliekų hierarchijos principų. 

Daugiau kaip 90 proc. ES susidarančių atliekų tvarkoma toje šalyje, kurioje jos susidarė, laikantis ES „artumo principo“, kuriuo grindžiama ES atliekų teisė. Tačiau tarpvalstybinė prekyba nepavojingomis, perdirbti tinkamomis atliekomis suteikia galimybių rasti ekologiškai optimalius apdorojimo būdus, leidžiančius gaminti geros kokybės antrines žaliavas ir laikytis žiedinės ekonomikos principų.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage