naslednji
prejšnji
zadetki

Novice

Kaže se priložnost za ločitev trenda nastajanja odpadkov v Evropi od trenda gospodarske rasti

Spremeni jezik
Novice Objavljeno 09.02.2022 Zadnja sprememba 07.02.2023
3 min read
Photo: © the blowup on Unsplash
V večini evropskih držav in v EU kot celoti količina proizvedenih odpadkov sicer narašča, vendar počasneje od gospodarske rasti. Vendar v skladu z nedavno objavljenim poročilom Evropske agencije za okolje še ni vidnih znakov, da bi bil splošni cilj zmanjšanja skupne količine odpadkov kmalu dosežen. Iz ugotovitev v poročilu je razvidno, da se kažejo priložnosti za učinkovitejše preprečevanje nastajanja odpadkov, pri čemer je glavna pozornost namenjena tekstilnim izdelkom.

Preprečevanje nastajanja odpadkov je ključni del evropske strategije pri prehodu na podnebno nevtralno krožno gospodarstvo, ki gospodarneje izkorišča vire. Kot je razvidno iz poročila Evropske agencije za okolje „Progress towards preventing waste in Europe — the case of textile waste prevention“ (Napredek na področju preprečevanja nastajanja odpadkov v Evropi – preprečevanje tekstilnih odpadkov) se je količina odpadkov v Evropi med letoma 2014 in 2018 povečala za 5,2 %, medtem ko je BDP v EU zrasel za 14,8 %. Ti isti podatki kažejo tudi, da sprejetje prvih programov za preprečevanje nastajanja odpadkov v posameznih državah, ki so bili uvedeni v večini držav EU po letu 2013 ali celo prej, ni bilo zadostno, da bi se količina proizvedenih odpadkov zmanjšala.

Analiza je pokazala, da je nastajanje odpadkov še vedno zelo odvisno od razvoja gospodarstva, vendar je EU na splošno uspela doseči, da je rast količine odpadkov nižja od gospodarske rasti, ali tako imenovano relativno ločitev. Kljub temu uspehu bi bilo treba storiti več za zagotovitev realnega zmanjšanja odpadkov ob rastočem gospodarstvu. Sprejetje konkretnih ciljev, ki so močno gonilo na področju okoljskih politik, bi pomagalo utrditi politiko preprečevanja na ravni EU in nacionalni ravni.

V analizi Evropske agencije za okolje so bili obravnavani nacionalni programi za preprečevanje nastajanja odpadkov, pri čemer so bili v središču pozornosti zlasti tokovi odpadkov, kazalniki, cilji in ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov. Analiza je pokazala, da z letošnjim letom 10 od 32 obravnavanih držav nima vzpostavljenega programa za preprečevanje nastajanja odpadkov, kot to zahteva zakonodaja EU.

Tekstilni odpadki v središču pozornosti

Z izboljšanimi ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov bi lahko zavrli rast količine tekstilnih odpadkov, saj gre za hitro rastoč tok odpadkov z velikim vplivom na okolje, ki je povezan z netrajnostnimi vzorci potrošnje. Povprečen Evropejec proizvede približno 11 kg tekstilnih odpadkov na leto.

V preprečevanju nastajanja tekstilnih odpadkov se skriva velik potencial, zlasti s prizadevanji za zmanjšanje porabe tekstila, okoljsko primerno zasnovo tekstilnih izdelkov in njihovo ponovno uporabo. Da bi bili uspešnejši na tem področju, bi bilo treba večjo pozornost nameniti zasnovi izdelkov, pri čemer bi bilo treba dati prednost trajnostnim in trpežnim materialom, hkrati pa bi bilo treba spodbujati popravilo (npr. z davčnimi olajšavami) in ponovno uporabo teh izdelkov (npr. z zakonodajo).

Novo poročilo Evropske agencije za okolje: trgovina z odpadki, ki jih je mogoče reciklirati, po vsej Evropi

V posebnem nedavno objavljenem kratkem poročilu Evropske agencije za okolje z naslovom Linking cross-border shipments of waste in the EU with the circular economy („Povezovanje čezmejnih pošiljk odpadkov v EU s krožnim gospodarstvom“), je obravnavano stanje na področju trgovine z nenevarnimi odpadki, ki jih je mogoče reciklirati, v EU. Poročilo izraža podporo sedanjemu pregledu uredbe EU o pošiljkah odpadkov, ki ga izvaja Evropska komisija. Poleg tega ponuja podrobnejši vpogled v trgovanje z odpadki v EU in podaja možne rešitve za zagotovitev, da se odpadki obdelujejo na najboljši možni način v skladu z načeli hierarhije ravnanja z odpadki. 

Več kot 90 % odpadkov, nastalih v EU, se obdela v državi, v kateri so nastali, kar narekuje „načelo bližine“, na katerem je zasnovana zakonodaja EU o odpadkih. Vendar čezmejno trgovanje z nenevarnimi odpadki, ki jih je mogoče reciklirati, odpira priložnosti za iskanje okoljsko najbolj optimalnih možnosti njihove predelave, ki bi omogočale proizvodnjo kakovostnih sekundarnih surovin in spoštovale načela krožnega gospodarstva.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage