nākamais
iepriekšējais
temati

Jaunumi

Skaidras iespējas nodalīt Eiropas atkritumu rašanos no ekonomiskās izaugsmes

Mainīt valodu
Jaunumi Publicēts 03.02.2022 Pēdējās izmaiņas 07.02.2023
3 min read
Photo: © the blowup on Unsplash
Lielākajā daļā Eiropas valstu un ES kopumā radīto atkritumu apjoms pieaug, bet lēnāk nekā ekonomika. Tomēr saskaņā ar nesen publicēto Eiropas Vides aģentūras ziņojumu nekas neliecina, ka mērķis samazināt atkritumu rašanos kopumā būtu gandrīz sasniegts. Ziņojuma secinājumos ir uzsvērtas iespējas efektīvāk novērst atkritumu rašanos, pievēršot īpašu uzmanību tekstilizstrādājumiem.

Atkritumu novēršana ir būtiska daļa no Eiropas stratēģijas pārejāuz resursu ziņā efektīvu un klimatneitrālu aprites ekonomiku. Atkritumu ražošana Eiropā laikposmā no 2014. gada līdz 2018. gadam palielinājās par 5,2%, bet IKP ES palielinājās par 14,8% saskaņā ar EVA ziņojumu “Progress atkritumu novēršanā Eiropā – tekstilizstrādājumu atkritumu novēršana.” Tās pašas datu tendences arī liecina, ka pirmo atkritumu novēršanas programmu pieņemšana valstīs, kas tika piemērotas lielākajā daļā ES valstu no 2013. gada vai agrāk, bija nepietiekama, lai samazinātu radīto atkritumu daudzumu.

Analīze liecina, ka atkritumu rašanās joprojām ir ļoti atkarīga no ekonomikas attīstības, bet kopumā ES ir spējusi panākt, ka atkritumu rašanās pieaugums ir mazāks nekā ekonomikas izaugsme jeb tā saucamā relatīvā atsaiste. Tomēr ir jādara vēl vairāk, lai nodrošinātu, ka atkritumi reāli samazinās augošā ekonomikā. Konkrētu mērķu — spēcīga politikas veidošanas virzītājspēka — pieņemšana palīdzētu konsolidēt novēršanas politiku ES un valstu līmenī.

EVA analīzē aplūkotas valstu atkritumu novēršanas programmas,  konkrēti aplūkojot atkritumu plūsmas, rādītājus, mērķus un pasākumus atkritumu novēršanai. Pārskatā tika konstatēts, ka kopš šā gada 10 no pārbaudītajām 32 valstīm nav atkritumu novēršanas programmas, kā to prasa ES tiesību akti.

Tekstila atkritumi

Tekstilmateriālu atkritumu problēma ievērojami mazinātos no uzlabotiem atkritumu novēršanas pasākumiem, jo tā ir strauji augoša, videi kaitīga atkritumu plūsma, kas saistīta ar neilgtspējīgiem patēriņa veidiem. Vidēji katrs Eiropas iedzīvotājs rada aptuveni 11 kg tekstilmateriālu atkritumu gadā.

Tekstilmateriālu atkritumu novēršanai ir liels potenciāls, galvenokārt samazinot tekstilmateriālu patēriņu, praktizējot ekodizainu un galu galā arī otrreizēju izmantošanu. Lai to sekmētu, uzsvars jāliek uz produkta dizainu, veicinot izturīgu un ilglaicīgu materiālu izmantošanu, vienlaikus atbalsts jāsniedz tekstilmateriālu labošanai (piemēram, izmantojot nodokļu atvieglojumus) un atkārtotai lietošanai (piemēram, izstrādājot noteikumus).

Jauns EVA informatīvais materiāls: pārstrādājamu atkritumu tirdzniecība visā Eiropā

Atsevišķs, nesen publicēts EVA informatīvs materiāls "Atkritumu pārrobežu sūtījumu saistīšana ES ar aprites ekonomiku izskata stāvokli attiecībā uz nebīstamo, pārstrādājamo atkritumu tirdzniecību ES. Papildus tam, ka informatīvais materiāls pievēršas Eiropas Komisijas pašlaik pārskatītajai ES Atkritumu pārvadājumu regulai, tas arī sniedz ieskatu par pārstrādājamo atkritumu tirdzniecību ES, kā arī par iespējamiem risinājumiem, lai palīdzētu nodrošināt pēc iespējas labāku atkritumu apstrādi saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas principiem. 

Vairāk nekā 90% no ES radītajiem atkritumiem tiek apstrādāti valstī, kurā tie radušies, ievērojot ES “tuvuma principu”, kas ir pamatā ES tiesību aktiem par atkritumiem. Tomēr, nebīstamo, pārstrādājamo atkritumu pārrobežu tirdzniecība  rada iespējas atrast videi visoptimālāko apstrādi, ļaujot ražot labas kvalitātes otrreizējās izejvielas un ievērot aprites ekonomikas principus.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage