Effiċjenza tar-riżorsi u l-iskart

Biddel il-lingwa

Il-problemi ambjentali globali li qed naffaċċjaw illum fil-parti l-kbira huma r-riżultat ta’ l-isfruttament żejjed tar-riżorsi naturali min-naħa tal-bniedem, inklużi l-karburanti (fossili), il-minerali, l-ilma, l-art u l-bijodiversità. Qed isir dejjem aktar ċar li l-mudell prevalenti ta’ l-iżvilupp ekonomiku ta’ l-Ewropa – ibbażat fuq l-użu għoli ta’ riżorsi, il-ġenerazzjoni ta’ l-iskart u t-tniġġis – ma jistax jiġi sostnut fuq perjodu twil. Illum, l-Unjoni Ewropea (UE) tiddependi ħafna mill-importazzjonijiet u għandna bżonn id-doppju ta’ l-erja ta’ l-art totali ta’ l-UE biex jintlaħqu t-talbiet tagħna għar-riżorsi. Ħafna mir-riżorsi jintużaw biss għal perjodu qasir ta’ żmien, jew jintilfu mill-ekonomija billi jintremew f’miżbla jew jiġu ‘downcycled’ (li jinvolvi tnaqqis fil-kwalità waqt operazzjonijiet ta’ rkupru). Iktar

Ibbrawżja l-katalgu

Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina