li jmiss
preċedenti
punti

News

Mewġiet ta’ sħana, tixrid ta’ mard infettiv minħabba t-tibdil fil-klima, huma theddid dejjem jikber għas-saħħa tal-Ewropej

Biddel il-lingwa
News Ippubblikat 21 Jun 2023 Mibdul l-aħħar 03 Aug 2023
4 min read
Mewġiet ta’ sħana mingħajr preċedent — kif rajna din is-sena — huma l-akbar theddida diretta għas-saħħa relatata mal-klima għall-popolazzjoni tal-Ewropa. Il-mewġiet ta’ sħana diġà jirrappreżentaw għadd kbir ta’ mwiet u mard. Dan il-piż huwa mistenni li jiżdied mingħajr aktar miżuri ta’ adattament u mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. Il-pjanijiet ta’ azzjoni dwar is-saħħa u s-sħana, l-ekoloġizzazzjoni urbana, it-tfassil aħjar tal-bini u l-aġġustament tal-ħinijiet tax-xogħol jistgħu jikkontribwixxu biex jipproteġu aħjar il-gruppi l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà, skont rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) ippubblikat illum.

Filwaqt li l-ħtieġa li jiġu indirizzati l-impatti tat-tibdil fil-klima fuq is-saħħa tal-bniedem qed tiġi rikonoxxuta dejjem aktar, issa wasal iż-żmien li nimxu mill-ippjanar għall-azzjoni u li ntejbu s-sensibilizzazzjoni fost il-prattikanti tas-saħħa pubblika u tal-kura tas-saħħa biex il-popolazzjoni tal-Ewropa ssir aktar reżiljenti, skont ir-rapport tal-EEA It-tibdil fil-klima bħala theddida għas-saħħa u l-benesseri fl-Ewropa: il-fokus fuq is-sħana u l-mard infettiv”.

Ir-rapport tal-EEA jiffoka fuq l-impatt li t-temperaturi għoljin qed ikollhom fuq il-popolazzjoni, li jwassal għall-akbar għadd ta’ fatalitajiet assoċjati ma’ perikli naturali fl-Ewropa. Minħabba t-tibdil fil-klima, dawn il-fatalitajiet huma mbassra li jiżdiedu b’mod sostanzjali sakemm ma jittiħdux miżuri ta’ adattament. Il-mard infettiv sensittiv għall-klima - theddida emerġenti oħra - huwa mbassar li jkompli jinfirex lejn it-Tramuntana u jikkawża piż akbar ta’ mard fl-Ewropa. Ir-rapport jibbaża fuq l-għarfien żviluppat għall-Osservatorju Ewropew tal-Klima u s-Saħħa, li jipprovdi aċċess għal firxa wiesgħa ta’ data, għodod, pubblikazzjonijiet u riżorsi oħra rilevanti li jinfurmaw dwar l-impatti tat-tibdil fil-klima fuq is-saħħa tal-bniedem. 


Azzjoni għall-protezzjoni ta’ gruppi vulnerabbli għal mewġiet ta’ sħana

Mewġiet ta' sħana dejjem aktar frekwenti, twal u intensi flimkien ma’ popolazzjoni li qed tixjieħ u urbanizzazzjoni li qed tikber ifissru li popolazzjonijiet aktar vulnerabbli huma esposti għal temperaturi għoljin, b’mod partikolari fl-Ewropa Ċentrali u tan-Nofsinhar. Il-post fejn jinsabu ħafna skejjel u sptarijiet f’żoni li qed jesperjenzaw l-effett gżira ta’ sħana urbana, li jkompli jaggrava t-temperaturi għoljin, jitlob adattament urġenti ta’ dawk il-faċilitajiet. Iż-żieda fit-temperaturi taffettwa wkoll is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali, li tirriżulta f’telf annwali medju ta’ 16-il siegħa għal kull ħaddiem f’setturi esposti ħafna, bl-akbar telf fin-Nofsinhar tal-Ewropa.

It-tnaqqis tal-impatti tas-sħana fuq is-saħħa jirrikjedi l-implimentazzjoni ta’ firxa wiesgħa ta’ soluzzjonijiet, inklużi pjanijiet ta’ azzjoni effettivi dwar is-saħħa u s-sħana, il-ħolqien ta’ żoni aktar ekoloġiċi u sikuri fil-bliet, disinn u kostruzzjoni xierqa tal-bini, u l-aġġustament tal-ħinijiet u l-kundizzjonijiet tax-xogħol sabiex in-nies ikunu inqas esposti. 


Kundizzjonijiet klimatiċi li jilqgħu aktar il-mard infettiv

Il-kundizzjonijiet klimatiċi li qed jinbidlu qed isiru aktar adattati għall-emerġenza u t-trażmissjoni ta’ mard infettiv sensittiv għall-klima bħall-malarja, id-deni dengue jew id-deni tal-Punent tan-Nil, u qed jespandu wkoll ir-riskju ta’ trażmissjoni lejn żoni tal-Ewropa li qabel ma kinux affettwati, bħar-reġjuni tat-Tramuntana. It-titwil imbassar tal-istaġun tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni usa’ tal-ispeċijiet tan-nemus li jaġixxu bħala trasportaturi għall-malarja u d-dengue, flimkien mal-għadd dejjem jikber ta’ każijiet ta’ mard importat mill-ivvjaġġar, iżidu l-probabbiltà ta’ tifqigħat lokali.

Il-persuni li jaħdmu fl-agrikoltura, il-forestrija, jew is-servizzi ta’ emerġenza jistgħu jkunu f’riskju ogħla li jieħdu waħda minn dawn il-mard, filwaqt li l-anzjani, it-tfal żgħar u dawk b’sistemi immunitarji kompromessi jistgħu jsofru aktar jekk jimirdu. 

It-tisħin tal-ilmijiet tal-baħar huwa wkoll dejjem aktar adattat għall-batterji Vibrio perikolużi li jinsabu fil-ħut u l-frott tal-baħar bil-qoxra, b’mod partikolari tul il-kosta tal-Baħar Baltiku. L-esponiment għall-batterji jista’ jikkawża mard serju. Il-monitoraġġ effettiv tal-ispeċijiet li jġorru jew jittrażmettu dan il-mard u s-sorveljanza tal-mard jgħinu fl-iżvilupp ta’ twissijiet bikrija u kontroll immirat aħjar tal-ispeċijiet portaturi jew tat-tilqim.


Il-prevenzjoni, il-koordinazzjoni hija kruċjali

Il-monitoraġġ u s-sorveljanza tat-theddid relatat mal-klima huma miżura effettiva u l-aktar imsemmija ta’ spiss fl-istrateġiji nazzjonali dwar is-saħħa jew l-adattament għat-tibdil fil-klima. Huwa essenzjali li jiġu żviluppati twissijiet bikrija: azzjonijiet rapidi, organizzati tajjeb u effettivi bħala parti minn pjanijiet ta’ azzjoni dwar is-saħħa tas-sħana u l-għoti ta’ informazzjoni xierqa lill-pubbliku jistgħu jnaqqsu r-riskju ta’ trażmissjoni tal-mard.

Fil-livell lokali, l-involviment tal-fornituri tal-kura tas-saħħa u tal-kura soċjali fl-ippjanar tal-adattament għat-tibdil fil-klima għadu baxx madwar l-Ewropa. Ir-rapport tal-EEA jgħid li l-adattament għat-theddid eżistenti u emerġenti għas-saħħa li jirriżulta mit-tibdil fil-klima jeħtieġ tħejjija aħjar tas-settur tas-saħħa permezz ta’ żieda ta’ sensibilizzazzjoni, titjib fl-għarfien u involviment akbar tal-professjonisti tas-saħħa pubblika u tal-kura tas-saħħa. It-titjib tar-reżiljenza tal-faċilitajiet tal-kura tas-saħħa għal temp estrem u l-iżgurar li s-sistemi tas-saħħa jkollhom il-kapaċità li jirrispondu għaż-żieda fid-domanda għall-kura tal-pazjenti jew għad-dijanjostika se jgħinu wkoll. 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage