li jmiss
preċedenti
punti

News

L-indirizzar tat-tniġġis u t-tibdil fil-klima fl-Ewropa se jtejjeb is-saħħa u l-benesseri, speċjalment għal dawk l-aktar vulnerabbli

Biddel il-lingwa
News Ippubblikat 08 Sep 2020 Mibdul l-aħħar 23 Nov 2020
6 min read
Photo: © Chanan Greenblatt on Unsplash
It-tniġġis tal-arja u akustiku, l-impatti tat-tibdil fil-klima bħal mewġ ta’ sħana, u l-esponiment għal sustanzi kimiċi perikolużi jikkawżaw il-mard fl-Ewropa. Ambjenti ta’ kwalità baxxa jikkontribwixxu għal 13 % tal-imwiet skont valutazzjoni ewlenija dwar is-saħħa u l-ambjent li nħarġet illum mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA).

Filwaqt li qed naraw titjib fl-ambjent fl-Ewropa u fokus ċar fuq futur sostenibbli fil-Patt Ekoloġiku, ir-rapport jindika li hija meħtieġa azzjoni qawwija biex jiġu protetti dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna, peress li l-faqar spiss jimxi id f’id ma’ għajxien f’kundizzjonijiet ambjentali ħżiena u stat ta’ saħħa batut. L-indirizzar ta’ dawn il-konnessjonijiet għandu jkun parti minn approċċ integrat lejn Ewropa aktar inklużiva u sostenibbli

Direttur Eżekuttiv tal-EEA

It-titjib tas-saħħa u l-benesseri taċ-ċittadini Ewropej huwa aktar importanti minn qatt qabel, bl-attenzjoni attwalment ffokata fuq l-indirizzar tal-pandemija tal-COVID-19. Il-pandemija tipprovdi eżempju ċar tar-rabtiet kumplessi bejn l-ambjent, is-sistemi soċjali tagħna, u saħħitna.

Proporzjon sinifikanti tal-piż tal-mard fl-Ewropa għadu jiġi attribwit għat-tniġġis ambjentali li jirriżulta mill-attività tal-bniedem, skont ir-rapport tal-EEA “Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe” (Ambjent b’saħħtu, ħajjiet b’saħħithom: kif l-ambjent jinfluwenza s-saħħa u l-benesseri fl-Ewropa.) Ir-rapport, li jagħmel użu estensiv mid-data tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar il-kawżi tal-mewt u l-mard, jenfasizza kif il-kwalità tal-ambjent tal-Ewropa għandha rwol ewlieni fid-determinazzjoni tas-saħħa u l-benesseri tagħna. Dan juri kif il-privazzjoni soċjali, l-imġiba ta’ ħsara għas-saħħa u t-tibdil demografiku fl-Ewropa jinfluwenzaw is-saħħa ambjentali, bl-aktar vulnerabbli l-agħar milquta.

“Hemm rabta ċara bejn l-istat tal-ambjent u s-saħħa tal-popolazzjoni tagħna. Kulħadd irid jifhem li billi nieħdu ħsieb il-pjaneta tagħna, mhux biss nkunu qed insalvaw l-ekosistemi, iżda wkoll il-ħajjiet, speċjalment dawk li huma l-aktar vulnerabbli. L-Unjoni Ewropea hija ddedikata għal dan l-approċċ u bl-Istrateġija ġdida għall-Bijodiversità, il-Pjan ta’ Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari u inizjattivi oħra li jmiss, qegħdin fit-triq biex nibnu Ewropa aktar reżiljenti u aktar b’saħħitha għaċ-ċittadini Ewropej u lil hinn,” qal Virginijus Sinkevičius, il-Kummissarju għall-Ambjent, l-Oċeani u s-Sajd.

“Il-COVID-19 kienet twissija oħra li għamlitna konxji ħafna tar-relazzjoni bejn l-ekosistemi u s-saħħa tagħna u l-ħtieġa li niffaċċjaw il-fatti — il-mod kif ngħixu, nikkonsmaw u nipproduċu huwa ta’ detriment għall-klima u jħalli impatt negattiv fuq saħħitna. Mill-Istrateġija “Mill-Għalqa sal-Platt” għal ikel sostenibbli u tajjeb għas-saħħa għall-Pjan futur Ewropew għall-Ġlieda kontra l-Kanċer, għamilna impenn qawwi biex nipproteġu saħħet iċ-ċittadini u l-pjaneta tagħna,” qalet Stella Kyriakides, il-Kummissarju għas-Saħħa u s-Sikurezza Alimentari.

“Filwaqt li qed naraw titjib fl-ambjent fl-Ewropa u fokus ċar fuq futur sostenibbli fil-Patt Ekoloġiku, ir-rapport jindika li hija meħtieġa azzjoni qawwija biex jiġu protetti dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna, peress li l-faqar spiss jimxi id f’id ma’ għajxien f’kundizzjonijiet ambjentali ħżiena u stat ta’ saħħa batut. L-indirizzar ta’ dawn il-konnessjonijiet għandu jkun parti minn approċċ integrat lejn Ewropa aktar inklużiva u sostenibbli,” qal Hans Bruyninckx, id-Direttur Eżekuttiv tal-EEA.

Sejbiet ewlenin

  •  L-akbar theddida ambjentali tal-Ewropa għas-saħħa jibqa’ it-tniġġis tal-arja, b’aktar minn 400 000 mewta prematura kkawżati mit-tniġġis tal-arja kull sena fl-UE. It-tniġġis akustiku jiġi t-tieni, u jikkontribwixxi għal 12 000 mewta prematura, segwit mill-impatti tat-tibdil fil-klima, b’mod partikolari l-mewġ ta’ sħana.
  • Il-piż tat-tniġġis u t-tibdil fil-klima jvarja madwar l-Ewropa, b’differenzi ċari bejn il-pajjiżi tal-lvant u tal-punent tal-Ewropa. L-akbar frazzjoni ta’ mwiet nazzjonali (27 %) hija attribwibbli għall-ambjent fil-Bożnija-Ħerzegovina u dik l-aktar baxxa fl-Iżlanda u n-Norveġja b’9 %.
  • Komunitajiet li għandhom nuqassijiet soċjali, tipikament ibatu minn piż triplu ta’ faqar, ambjenti ta’ kwalità baxxa u mard. Komunitajiet ifqar huma spiss esposti għal livelli ogħla ta’ tniġġis u storbju u għal temperaturi għoljin, filwaqt li l-kundizzjonijiet tas-saħħa diġà eżistenti jżidu l-vulnerabbiltà għall-perikli għas-saħħa ambjentali. Huma meħtieġa miżuri mmirati biex jittejbu l-kundizzjonijiet ambjentali għal dawk l-aktar vulnerabbli fl-Ewropa.
  • In-nies huma esposti għal diversi riskji fi kwalunkwe ħin, inklużi t-tniġġis tal-arja, tal-ilma u akustiku, u kimiċi, li jikkombinaw u f’xi każijiet jaġixxu flimkien biex iħallu impatt fuq is-saħħa. L-ibliet Ewropej huma partikolarment vulnerabbli għal dawn id-diversi theddidiet, filwaqt li għandhom inqas aċċess għall-ispazji ekoloġiċi u marittimi.
  • Ir-riċerka li għaddejja bħalissa qed tinvestiga r-rabtiet bejn il-pandemija attwali tal-COVID-19 u d-dimensjonijiet ambjentali. Il-virus wara l-COVID-19 huwa maħsub li “għadda minn speċi għal oħra” mill-annimali għall-bnedmin, riżultat mhux previst tal-pressjoni li żieda fil-konsum tpoġġi fuq is-sistemi naturali tagħna. Rigward l-impatt tal-COVID-19 fuq il-komunitajiet, evidenza bikrija tissuġġerixxi li t-tniġġis tal-arja u l-faqar jistgħu jkunu marbuta ma’ rati ogħla ta’ mwiet. Għadha meħtieġa aktar riċerka biex jiġu ċċarati dawn l-interazzjonijiet, skont valutazzjoni inizjali fir-rapport.

Integrazzjoni aħjar tal-politiki, aktar spazji ekoloġiċi u marittimi huma parti ewlenija mis-soluzzjoni

Ir-rapport jenfasizza li huwa meħtieġ approċċ integrat għall-politiki dwar l-ambjent u s-saħħa biex jiġu indirizzati r-riskji ambjentali, jiġu protetti dawk l-aktar vulnerabbli u jiġu rrealizzati bis-sħiħ il-benefiċċji li toffri n-natura b’appoġġ għas-saħħa u l-benesseri.

Natura b’saħħitha hija mekkaniżmu ewlieni fit-twassil tas-saħħa pubblika, filwaqt li jitnaqqas il-mard u jitrawwmu saħħa tajba u benesseri. Is-soluzzjonijiet ekoloġiċi joffru rebħa tripla għas-saħħa, is-soċjetà u l-ambjent. Spazji ekoloġiċi u marittimi ta’ kwalità f’żoni urbani jappoġġaw is-saħħa u l-benesseri, filwaqt li joffru postijiet għall-attività fiżika, għar-rilassament u għall-integrazzjoni soċjali, b’benefiċċji kbar għal komunitajiet fqar. Spazji ekoloġiċi u marittimi jnaqqsu s-sħana mill-ibliet matul mewġ ta’ sħana, itaffu l-ilmijiet tal-għargħar, inaqqsu t-tniġġis akustiku u jappoġġaw il-bijodiversità urbana. Matul il-pandemija tal-COVID-19, ħafna kummentaturi nnotaw apprezzament imġedded tal-benefiċċji għas-saħħa mentali u l-benesseri mogħti minn aċċess għal spazju ekoloġiku u marittimu, speċjalment f’żoni urbani.

Fl-UE, il-Patt Ekoloġiku Ewropew jirrappreżenta bidla kritika li tistabbilixxi direzzjoni għall-aġenda ta’ politika Ewropea u jistabbilixxi strateġija sostenibbli u inklużiva biex jittejbu s-saħħa u l-kwalità tal-ħajja tan-nies, biex tieħu ħsieb in-natura, u biex ħadd ma jitħalla jibqa’ lura.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage