Strumenti politiċi

Biddel il-lingwa

Il-politiki għandhom rwol ewlieni sabiex jiddeterminaw u jtejbu l-qagħda tal-ambjent tagħna. Il-politiki ambjentali Ewropej żviluppaw ħafna minn mindu ġie deċiż l-ewwel Programm ta’ Azzjoni Ambjentali fl-1973. Minn dak iż-żmien ’l hawn, ġew adottati bosta mijiet ta’ atti legali li jindirizzaw kwistjonijiet ambjentali. L-evalwazzjoni tal-politika ambjentali tgħin sabiex jiġu identifikati kif u liema politiki jaħdmu; u x’tista’ tkun il-kontribuzzjoni tagħhom biex “ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna”. Iktar

Ibbrawżja l-katalgu

Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina