li jmiss
preċedenti
punti

Strumenti politiċi

Fid-dawl taż-żieda fit-theddid minħabba l-isfruttament żejjed tar-riżorsi tal-baħar, it-tniġġis u t-tibdil fil-klima, hija meħtieġa azzjoni urġenti biex l-ibħra tal-Ewropa jitreġġgħu lura għal kundizzjoni tajba. Skont ir-rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent dwar l-ekosistemi tal-baħar tal-Ewropa, li ġie ppubblikat illum, qed jispiċċalna ż-żmien biex inreġġgħu lura għexieren ta’ snin ta’ negliġenza u użu ħażin.

Il-kwalità tal-ilma għall-għawm tal-Ewropa għadha għolja, skont il-valutazzjoni Ewropea tal-kwalità talilma għall-għawm fl-Ewropa ta' din is-sena, li ġiet ippubblikata llum. Ftit anqas minn 85 % tas-siti talgħawm madwar l-Ewropa mmonitorjati fl-2019 laħqu l-ogħla standards ta' kwalità “eċċellenti” u dawk l-aktar stretti tal-Unjoni Ewropea.

Skont ir-rapport dwar it-tniġġis akustiku ambjentali tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) ippubblikat illum, mill-anqas wieħed minn kull ħames Ewropej huwa espost għal livelli ta’ storbju li huma kkunsidrati ta’ ħsara għas-saħħa tiegħu. Dan in-numru mistenni jiżdied fis-snin li ġejjin.

Ibbrawżja l-katalgu

Dokument ta’ Azzjonijiet